Индоссамент бойынша векселді беру операцияларының есебі туралы қазақша рефератИндоссамент бойынша векселді беру операцияларының есебі туралы қазақша реферат. Кез-келген жай немесе аудармалы вексель индоссамент арқылы берілетін жазуы айналысқа түсуі мүмкін, яғни осы вексель бойынша бір түлға екінші бір тұлғаға өз құқығын, яғни қойылатын шарттардан басқаларын береді, демек вексель ұстаушы аударма вексельде, «бұйрығын емес», бірақ соған ұқсас мағынадағы сөзді көрсетеді.

Барлык субъектілер өзінің берген вексельдерін акцептесе де, индоссанттаса немесе оған аваль қойса яғни макұлдаса да вексель ұстаушының алдында бәрібір ортақ жауап береді, яғни міндетті болып табылады. Сондықтан вексельді беру индоссанттау жолымен жүргізілсе, онда индоссанттардың міндеттемесі вексель ұстаушылардың алдында сақталады, бірақ ол шартты түрде баланстан тыс шоттарда көрініс табады. Егер де белгіленген мерзімде вексельді алушылар немесе үшінші тұлғалар (трассаттар)төлемесе, онда олар өз қүқығын индоссанттарға карсы түрған регресстерге сатуына болады. Бұл кезде индоссант есепте көрсетілген өз міндеттемесін қалпына келтіреді.


Ұқсас жұмыстар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
ҚОРҚЫТ туралы
МАХМҰД ҚАШҚАРИ туралы
ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН туралы
Қожа Ахмет Яссауи туралы
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Тауарлық – материалдық қорлар есебі мен аудиті және олардың жетілдіру жолдары
ШАҚШАҚҰЛЫ ЖӘНІБЕК туралы
ӨТЕҒҰЛҰЛЫ ӨТЕГЕН туралы