Төлем айналымы түсінігі


КІРІСПЕ
І –Тарау.  Төлем   балансы    және    оның    мәні

1.1. Төлем  айналымы   түсінігі
1.2. Төлем айналымы  әрекет етуі  бойынша қатынастарды реттеу

ІІ – Тарау.  Төлем   айналымы   және   ақша-несие   саясаты

2.1. Ақша төлемі  және  аударымды  жүзеге  асыру   тәсілдері
2.2. Ақша-несие  саясатын  жүргізудегі  аспектілер
2.3. Валюталық саясат  және  оның  төлем  балансындағы  маңызы

ІІІ- Тарау.  Әлемдегі     несие    жүйесінің    дамуының     қазіргі    тенденциялары.

3.1. Халықаралық    ақша-несие    саясатының   қоғамда   алатын   орны.
3.2.  ҚР-ның    ақша-несие     саясатының    қазіргі    даму    ерекшеліктері.

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

                            Ақша-несие   саясаты    мемлекетті   реттеу    саясатының   бір    бағыты    болып    табылады.    Соның    ішінде   төлем   балансын    іске    асырудағы    маңыздылығын    баса   айтып    өткен   жөн.   Ақша – несие     саясаты    —    нарықтық     экономиканың    тірегі    ретінде    экономикалық    дамудың     ажырамас     элементін     білдіреді.

Ақша – несие   саясаты   Қазақстан   Республикасында    ҚР  Ұлттық    Банкімен    елдің     банктік    пайыздыі    ставкаларын,    валюта    курсын,    төлем    қабілеттілігін    анықтау    жолымен    іске    асады.   Сонымен    қатар    ақша    массасы   көлемінің    кеңеюіне    немесе    оның    қысқаруына    бағытталуы    мүмкін.

Төлем   айналымы    және    оның    біздің    елдегі    қалыптасуы   мен   жұмыс    жасау    қарқыны   ақша-несие    саясатының    негізгі    мақсатының бірі,   мұнымен   қоса   инфляциялық    тежелуді    қамтамасыз    ету   және    қаржы    нарығының    тұрақтылығын    қадағалау   қызметтері   де   жүктеледі.   Айырбас    бағамының    икемділігін    сақтап   тұру   өз   алдына   үлен   жауаптылық.    Бұл   мақсаттарды    бір   мезгілде   шешу    қиындық    тудырады.  Себебі    экономикалық    өсу   үшін   несиелік   экспансия,    ал   инфляцияны    тежеу    үшін,    керісінше,    несиелік    рестрикция,   яғни    ақша    массасының    жалпы    шектеулілігі    қажет.   Сондықтан   да  ақша-несие     саясаты    тұрақты    бюджет,    төлем    балансы   және   салық    саясатымен     байланысты    келеді.

Ақша-несие    саясаты    бүгінгі    таңда    несиелеуге    болатын   экономика    секторын    дұрыс    таңдай   білуге,    сондай-ақ    несие    беру    мүмкіндігі    туралы,   төлем   балансы   сұрақтарын    шешуде    банк    үшін   бірінші    реттік   маңызы   бар    басқа   факторлар   мен    қарыз    алушының    несиелік    қабілетіне    қарап   өз   клиентін   таңдаудағы   біліктілігіне    негізделеді.
курстық жұмыс 21 бетҰқсас жұмыстар

Ақша теориясы туралы ақпарат
Ақша айналысының құрылымы
Ақша айналысы мен айналымының түсінігі
Халыққаралық валюта қатынастары
Ақшаның маңызы мен қызметі
Қазақстан Республикасының ақша-несие саясаты: мәні, мақсаттары, құралдары
Халыққаралық валюта табыстары
Қазақстан Республикасы төлем жүйесінің төлемдер жүйесінің түсінігі
Ақшалай ағымдардың мәні, түсінігі және түрлері
Ақша қызметі мен айналысы
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Ақша айналымын реттейтiн заңдылықтар
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Қылмыс қүрамының түсінігі және маңызы
Коммерциялық банктердің қаржы айналымында бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялары
Азия өзендерінің су мөлшері және су айналымы
Корпаративтің ақша айналымын және есеп айырысу жүйесі
Ақша айналымы
Мемлекеттік бюджеттің салықтары мен төлемдері .
Қылмыстың объективтік жағының түсінігі мен маңызы