Қаржылық есептілікті дайындау бойынша келісім


Ілеспе қызметтер бойынша келісімдер туралы қазақша реферат

Қаражылық ақпаратқа қатысты келісілген шараларды орындау бойынша келісімдер

Кіріспе:
Осы өзара байлаысты қызмет көрсету бойынша халықаралық стандарттың мақсаты – қаржылық ақпаратқа қатысты келісілген шараларды орындау бойынша келісімнің стандарттарын белгілеу және ол орындалған жағдайда оның талаптарын орындаған кездегі аудитордың кәсіби жауапкершілігіне қатысты, сондай-ақ қаржылық ақпаратқа қатысты келісілген шараларды орынду бойынша келісімдерге байланысты аудиторға жария ететін есептердің нысаны мен мазмұнына қатысты нұсқаулық беру. Халықаралық аудиторлық стандарт қаржылық ақпаратқа қатысты келісімді орындауға бағытталған. Дегенмен, ол егер аудитордың осы мәселе бойынша жеткілікті білімі және нақты қорытындылар негізделетін саналы өлшемдер бар болса, қаржылық емес ақпаратқа қатысты келісім үшін пайдалы нұсқаулық бола алады. Келісілген шараларды орындау бойынша келісім аудитордың қаржылық ақпараттың жеке баптарына қатысты белгілі бір шараларды (мысалы, кредиторлық берешекті, дебиторлық берешекті, байланысқан топтардан сатып алу, сонымен қатар субъект сегментінің сатылуы мен пайдасын), қаржылық есепті (мысалы, бухгалтерлік балансты) немесе тіпті қаржылық есептіліктің толық топтамасын орындауын қамтуы мүмкін.
Келісілген шаралар бойынша келісімдердің мақсаты:
Келісілген шаралар бойынша келісімдердің мақсаты – аудитор, субъект және кез келген тиісті үшінші тараптар аралығында келісілген аудиторлық сипаттағы шараларды аудитордың орындауы және қорытынды бойынша есеп беруі болып табылады. Аудитор келісінген шаралардың нақты қорытындылары бойынша есеп беруді ұсынатын болғандықтан, ешбір сенімділік білдірмейді. Оның орнына есепті пайдаланушылар өздері аудитордың есебі бойынша шаралар мен нақты қорытындыларды бағалайды да, аудитор жұмысынан өз қорытындыларын жасайды. Осы есеп беру орындалатын шараларды келісуге қатысатын тараптарға ғана беріледі, өйткені шараларды жүргізу себебі туралы ескертілмеген басқа тараптар олардың нәтижелерін басқаша түсінуі мүмкін.
Аудитор келісілген шараларды орындап, алынған дәлелдерді нақты қорытындылар бойынша есепті ұсынуға негіз ретінде пайдалануы тиіс.

Келісілген шараларды оырндау бойынша келісімде қолданылатын шараларға мыналар кіреді:
Сұрау дәне талдау; Қайтара санау, салыстыру және дәлдікке басқа да тексерулер; Қадағалау; Тексеру; Растауларды алу.
Қаржылық есептілікті дайындау бойынша келісім

Кіріспе:
Ілеспелі қызметтің Халықаралық Стандарытының мақсаты – қаржылық ақпаратты дайындау бойынша келісімнің стандарттарын белгілеу және оның талаптарын орындаған кезде бухгалтердің кәсіби жауапкершілігіне қатысты нұсқаулықты беру, сондай-ақ дайындауға байланысты бухгалтер жария ететін есептердің нысаны мен мазмұнын белгілеу. ІҚХС қаржылық ақпаратты дайындауды орындауға бағытталған. Әйткенмен, ол егер бухгалтерлің қаралатын мәселе бойынша жеткілікті білімі болса, қаржылық емес ақпаратты дайындау бойынша келісімге қатысты дәрежеде қолданылады. Қарыжылық есеп беруді дайындағанда (мысалы, есеп саясатын таңдағанда) клиентке шектеулі көмек беру бойынша келісім қаржылық ақпаратты дайындау бойынша келісім болмайды.
Ақпаратты дайындау бойынша келісімнің мақсаты:
Ақпаратты дайындау бойынша келісімнің мақсаты – бухгалтер аудит бойынша білімге қарсы қаржылық ақпаратын жинау, жіктеу және толықтыру үшін бухгалтерлік есеп бойынша білімді пайдалануы керек. Әдетте, бұл осы ақпараттың негізінде жатқан бекітулерді сұрақтамадан өткізу бойынша талаптарсыз, жіктеп талданған мәліметтерді басқарылатын және түсінікті нысанға дейін қысқартуға әкеледі. Орындалатын шаралар қаржылық ақпаратына қатысты бухгалтерге қандай да бір сенімділік білдіруге арналмаған. Бірақ компиляцияланған қаржылық ақпаратын пайдаланушылар бухгалтерді осы жұмысқа тарту арқылы белгілі бір пайда табады, себебі қызметкер кәсіби біліктілікпен және мұқиятты түрде көрсетілген. Ақпаратты дайындау бойынша келісім әдетте қаржылық есептілікті дайындауды (ол қаржылық есептіліктің толық топтамасы болуы да, болмауы да мүмкін), сондай-ақ басқа қаржылық ақпаратты жинауды, жіктеу және толықтыруды да қамти алады.
Бухгалтер субъектінің бизнесі мен қызметі туралы жалпы білім алуы керек және де субъектінің жұмыс істеп жатқан саланың бухгалтерлік есепке алу қағидаларымен және тәжірибесімен және де осы жағдайда тиісті қаржылық ақпараттың нысаны және мазмұнымен танысуы тиіс.

Бухгалтер субъект басшылығының қаржылық ақпаратты жеткілікті бергені үшін жауапкершілігі және өзінің берген қаржылық ақпаратын бекіткені туралы растауды алуы керек. Мұндай растау субъект басшылығының негізгі бухгалтерлік ақпараттың дәлдігін және толықтығын, сонымен қатар бухгалтерге барлық маңызды және салыстырмалы ақпаратты анықтауды толық қамтитын қағидалардың нысанында берілуі мүмкін.Ұқсас жұмыстар

Пайда мен залалдар туралы есептілікті құрудың теориялық негіздері
Бухгалтерлік есеп және салық саясатының шаруашылық жүргізуші обьектілері
Сатып алушыны айқындау
Аудитке ілеспе қызметтер
Аудиттің мәні
Бухгалтерлік есеп стандартына түсініктеме
Құрылыс өндірісіндегі бухгалтерлік есептің міндеттері
Маңыздылық пен пікір
Валюталық операциялардың есебі
Мәнділіктің рұқсат етілген деңгейін анықтау
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Салықтардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу жүйесіндегі рөлі мен орны
Бәсекеге қабілетті экономиканың системасын қазіргі заманға концепция бойынша құру және іске асыру
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі
Банктік есепшот келісімі
алықаралық қаржылық есеп стандарты бойынша дебиторлық қарыздың өзгерістері
Аймақтық экономиканың дамуындағы кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру (ЖШС «ГЕРМЕС»)