Access өрістерінің түрлеріМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…. 3

І. I. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ……. 6
1.1 Аутоматтандырудың сипаттамасы.. 6
1.2 Бағдарламалық қамтамасыз ету…… 8
1.3 Жүйенің инфологиялық моделі……. 12

II. ЖҮРГІЗУШІ КУӘЛІГІН АЛУ МЕКЕМЕСІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ СИПАТТАМАСЫ……15
2.1 Жобаланатын ақпараттық жүйенің қамтамасыз ету түрлерін сипаттау………15
2.2 Жобаланатын жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етудің сипаттамасы…..17

ҚОРЫТЫНДЫ……… 31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ …… 32

КІРІСПЕ

Кез-келген мәліметтерқорын басқару жүйесінің мақсаты (МҚБЖ)- мәліметтер қорын басқару, өңдеу және жүргізу болып табылады

Мәліметтер деп сақтауға қажетті кез-келген ақпратты айтады,  ақпаратты біз периодты түрде қарастыра алуымаз қажет.

Microsoft Access ақпаратты сақтауға және оны көрсетуге арналған жеке  компоненттерден тұрады. Бұл компоненттер болып кестелер, формалар, есеп берулер, сұраныстар, макростар, модульдер табылады. Microsoft Access-тің әр компонентінде жоқ дегенде 2 құрылу жолдары болады: Конструктор көмегімен немесе Шебер көмегімен. Конструктор режимінде құрылады немесе құрылымды өзгертеді, ал Шебер көмегімен дайын нұсқаулармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар.

Негізгі ақпарат кестелерде сақталады. Кесте – жазбалардың қасиеттері. Бағандар кестедеөрістер деп аталады, ал жолдар – жазбалар деп аталады. Кестедегі жазбалар мөлшері қатты дискінің көлеміне байланысты шектеледі. Жазуға болатын өрістер саны – 255. Деректер базасында кестелер бірнешеу болуы мүмкін. Кестелермен екі режимде жұмыс істеуге болады – кесте және конструктор. Кестенің кесте режимінен конструктор режиміне көшуі және керісінше саймандар тақтасында орналасқан Түр батырмасына шерту арқылы жүзеге асырылады. Кесте режимінде көбінесе көреді, толықтырады және деректерді өзгертеді, кестелердің конструктор режимінде жаңа кесте құруға немесе бұрынғы өрістерді өзгертуге мүмкіндік бар.

Кестелерді құрудың 5 түрі бар:

—     Кесте режимі – кесте режимінде жаңа кесте құруға мүмкіндік береді;

—     Конструктор – Конструктор кестесінде жаңа кесте құруға мүмкіндік береді;

—     Кесте шебері – Шебер көмегімен жаңа кесте құруға мүмкіндік береді, сонымен қатар өрістерді берілген шаблондар бойынша таңдауға болады;

—     Кесте импорты – ағымдағы мәліметтер қорына іштегі файлдан кесте импортын орындауға мүмкіндік береді;

—      Кестелер арасындағы байланыс – ішкі файлдардағы кестелермен байланысты кестелер құруға мүмкіндік береді;

Access өрістерінің түрлері:
Мәліметтер түрі
Сипаттама
Мәтіндік (Үнсіздік бойынша жариялау) Санауды қажет етпейтін сандар немесе мәтіндер, мысалы, телефон нөмірлері (255 символға дейін) Сандық Есептеулерді жүргізуге арналған  әр-түрлі форматтағы сандық деректер. Күні уақыты 100 ден 9999 дейінгі күн мен уақытты сақтауға арналған. Ақшалық Математикалық есептеулерде қолданылатын дәлдікпен 15 мәнге дейін және бөлшек мәндерді 4 ке дейінгі ақшалық мәндер және сандық деректер. MEMO өрісі Сұхбаттарды сақтау үшін; 65535 символға дейін. Счетчик Арнайы сандық өріс, Access автоматты түрде әрбір жазбаның реттік нөмірін сақтайтын арнайы сандық өріс. Счетчик өрісі түріндегі мәндерді жаңартуға болмайды. Логикалық Екі мәнді ғана қабылдау мүмкіндігі бар (True False, Иә Жоқ) OLE обьектісі өрісі  Access кестесіне байланысқан немесе кірістірілген обьект (мысалы, MS Excel электронды кестесі, MS Word құжаты, суреттер, дауысты жазбалар немесе екілік форматтағы басқа деректер). Гиперссылка Әріптерден немесе сандардан және гиперссылка адресін көрсететін жолдар. Гиперссылка адресі көп дегенде үш бөліктен тұруы мүмкін: өріске немесе басқару элементіне кірістірілетін мәтін; файлға жол (UNC фоматты жолдар) немесе бетке (URL адресі). Өріске немесе басқару элементіне гиперсілтеме адресін қою үшін Қою, Гиперсілтеме командасын орындаңыз. Қою шебері Тізімінен немесе тізімі бар өрістен мәндерді таңдайтын тұрақты мәндері бар немесе басқа кестедегі мәндерді жинақтайтын өрістерді құрайды. Бұл шындығында өріс түрі емес, өрісті сақтау тәсілі.
Кілттік өріс (алғашқы кілт) – бұл бір немесе бірнеше өріс, олардың мәндері кестедегі әр жазбаны анықтайды. Кілттік өрістер қайталанбау керек. Кілттік өрістер кестелер арасындағы байланыстарды орнату үшін қажет

Индекс — бұл кестеде мәліметтерді табу және таңдуады тездететін Access құралы. Кестенің кілттік өрісі автоматты түрде индекстеледі. MEMO типті өрістерді кілттеу мүмкіндігі жоқ және Гиперсілтеме немесе OLE обьектілері өрістері. Қасиеті

Мәліметтер арасындағы байланыстар типі:

—     1:1:  бірден – бірге қатынасы. Мысалы: Әр студенттің транскрипт нөмірі жеке.

—     1:К:  бірі көпке . Мысалы: Бір жабдықтаушы бір тауармен жабдықтай алады, бірақ әр тауарда тек бір ғана жабдықтаушы болады.

—      К:К:  көбісі көбіне   А кестесіндегі бір жазбаға В кестесіндегі бірнеше жазбалар сәйкес келуі мүмкін, ал В кестесіндегі бір жазба А кестесіндегі бірнеше жазбаға сәйкес келуі мүмкін. Мысалы: Студенттер және олар тыңдайтын курстар.

Курстық жұмыстын мақсаты – Жүргізуші куәлігін алу мекемесін аутомататнлыру техннологиясы.

Есептері:

—   Ақпараттық жүйені өндеу технологиясы қарастырылды;

—   Бағдарламалық қамтамасыз етуі жайында сипатталды;

—   Ақпараттық жүйе құрастырылды;

—   РЕБ МАЙ ақпараттық жүйесі сипатталды.

Курстық жұмыс кіріспеден, екі бөліменен, қорытындысынан, қолданылыған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Бірінші бөлімде ақпараттық жүйені өндеу технологиясы туралы мағлұматтар, бағдарламалық қамтамасыз етуі, жобаланылған жүйенің инфологиялық және датологиялық схемалары қарастырылды.

Екінші бөлімінде Жүргізуші куәлігін алу мекемесінің апараттық жүйесін құру сипаттамасы берілді.

 Курстық жұмыс 32 бет


Ұқсас жұмыстар
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Несие түрлері
Еңбек ақының мәні, түрлері және принциптері.
Кеден режимінің түрлері мен мәні
Коммерциялық банктегі несиелердің түрлері
Сауықтырудың көп таралған түрлері
Инвестиция және оның түрлері
ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН САЛАЛАРЫ туралы
ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН САЛАЛАРЫ