Тақырып Шығыс халықтарының музыкалық дәстүріҚалыптастырушы бағалауға арналған

тапсырмалар жинағы

Музыка

5-сынып
Құрметті мұғалім!

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.

Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.

Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ smk.edu ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

2
Мазмұны

1-тоқсан 4

Бөлім Қазақ халқының музыкалық мұрасы 4

2-тоқсан 19

Бөлім Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері 19

3-тоқсан 34

Бөлім Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі 34

4-тоқсан .. 48

Бөлім Музыка тілі-достық тілі .. 48

3
1-тоқсан
Бөлім Қазақ халқының музыкалық мұрасы

Тақырып Қазақ халқы әнінің әуенділігі

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын,
музыкалық көркемдеуші құралдарды
анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы
Музыканы түріне, стиліне, жанрына талдайды
Музыканың көркемдеуші құралдарын анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

1.Қанекей, тілім сөйлеші, Балхадиша, Үлкен айдай, Ой жайлау әндерін тыңдаңыз және дәстүрлі әншілік мектептермен сәйкестендіріңіз. Кестені толтырыңыз.

2. Музыкалық шығарманы талдаңыз және көркемдеуші құралдарын анықтаңыз.

Дәстүрлі

Әннің

Көркемдеуші құралдар

әншілік

атауы

мектептер

лад
темп

динамика

атауы

Жетісу

мектебі

Сыр мектебі

Арқа мектебі

Батыс мектебі

Дескриптор
Білім алушы

музыкалық шығармаларды сәйкестендіреді;
музыкалық шығарманы талдайды;
музыкалық шығарманың ладын анықтайды;
музыкалық шығарманың темпін анықтайды;
музыкалық шығарманың динамикасын анықтайды.

4
Тақырып Қазақ халқы әнінің әуенділігі

Оқу мақсаты 5.1.2.1 Дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың
жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Дәстүрлі әншілік мектептерді және халық
композиторларының шығармаларын ажыратады

Шығарманың жанры мен стилін, айтыс түрлерін
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Дәстүрлі әншілік мектептерді және халық әнінің орындаушыларын анықтаңыз, кестені толтырыңыз.

Композитор
Дәстүрлі әншілік мектеп атауы

______________

_____________

_____________

_____________

Дескриптор Білім алушы
өңірлік дәстүрлі әншілік мектеп атауын анықтайды;
композиторлардың есімдерін атайды.

5
Тақырып Қазақ халқы әнінің әуенділігі

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қазақ халқының және әлем халықтары
музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Қазақ халқының музыкалық дәстүрлерін әлемдік
дәстүрлермен салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Түрлі шекті аспаптардың дыбысталуын тыңдаңыз. https:www.youtubewatch?v=0djZJK46j-c және қазақ халқының домбыра аспабының орындалуын тыңдаңыз. Салыстырыңыз. Тыңдалған аспаптардың қандай айырмашылығы бар және ерекшеліктерін атап, ажыратыңыз.

Дескриптор Білім алушы
шекті аспаптардың дыбысталуын ажыратады;
домбыра аспабының дыбысталуын анықтайды;
аспаптардың ерекшеліктерін салыстырады.

6
Тақырып Қазақ халық әнінің әуенділігі

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың
көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы
Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл
күйді анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Қошақаным әнін орындаңыз. https:www.youtubewatch?v=4gCCD61UNAA Әннің көңіл күйі мен көркем бейнесін көрсетіңіз.

Дескриптор Білім алушы
әуенді орындайды;
әннің көңіл күйін жеткізеді;
әннің көркем бейнесін көрсетеді.

7
Тақырып Айтыс өнері

Оқу мақсаты 5.1.2.1 Дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың,

айтыстың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Әннің, әуеннің, айтыстың жанры мен стилін
ажыратады

Айтыстың түрлерін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Айтыстың түрлерін анықтаңыз, кестені толтырыңыз.

рс
Анықтама

Айтыс түрлері

1.

Жастардың қарама-

қарсы мәндегі әзіл-

оспақ, шымшыма,

астарлы сөздер

сайысындағы

түрленген қысқа

қайырымдары.

2.

Қатысушының білімі

мен тапқырлығын

және шапшаңдығын

тексеретін ән

сайысының түрі.

3.

Тәжірибелі суырып-

салма шеберлерінің

поэтикалық сөздер

сайысы.

Дескриптор
Білім алушы

-
айтыстың түрлерін анықтайды;

-
кестені толтырады.

8
Тақырып
Айтыс өнері

Оқу мақсаты
5.1.2.2 Дәстүрлі әншілік мектептердің және халық

композиторларының шығармаларын салыстыру
Бағалау критерийі
Білім алушы

Музыкалық шығармаларды салыстырады
Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Музыкалық үзінділерді тыңдаңыз, кестені толтырыңыз.


Музыкалық

Дәстүрлі

Шығармалардың

Халық

үзінділердің

әншілік

ұқсастықтары

композиторларының

атауы

мектептер

шығармалары
1

2

3

Дескриптор Білім алушы

шығармалардың ұқсастықтарын салыстарады;
музыкалық үзінділердің атауын анықтайды;
музыкалық шығармаларды топтарына қарай сәйкестендіреді.

9
Тақырып Айтыс өнері

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы
Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл күйді
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Айтыс түрлерін таңдап алыңыз. Импровизация жасаңыз.
Жар-жар айтысы

Бәдік айтысы
Қайым айтыс
Жұмбақ айтыс

Дескриптор Білім алушы

айтыс өнерін таңдайды;

айтыс өнеріне импровизация жасайды;
айтыс өнерін орындау барысында көркем бейнесін жеткізеді.

10
Тақырып Айтыс өнері

Оқу мақсаты 5.1.3.3 Музыкалық шығармалардың қарапайым
үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Бағалау критерийі Білім алушы

Шығарма үзінділерін аспаптың сүйемелдеуімен
орындайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Жар-жар әнінің аудио жазбасын тыңдаңыз, тыңдалған әуенге интерпретация жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
әннің аудио жазбасын тыңдайды;
тыңдалған әуенге интерпретация жасайды.

11
Тақырып Күй құдіреті

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық шығармаларды талдайды

Музыканың көркем құралдары арқылы әуеннің
жанры мен стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Музыкалық шығарманы (Құрманғазының күйі Балбырауын) тыңдаңыз және музыканың көркем құралдарына сүйене отырып, жанры мен стилін анықтаңыз. Шығарманың мазмұнын суреттеңіз.

Дескриптор Білім алушы

музыканың көркем құралдарын талдайды;
музыканың жанрын анықтайды;
музыканың стилін анықтайды;
шығарманың мазмұнын суреттейді.

12
Тақырып Күй құдіреті

Оқу мақсаты 5.1.2.1 Дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың
жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Дәстүрлі мектептердің және халық
композиторларының шығармаларын ажыратады

Шығарманың жанры мен стилін, айтыс түрлерін
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Музыкадан үзінді тыңдаңыз. Күйдің түрін анықтап, түсініктеме жазыңыз. А) https:www.youtubewatch?v=padFHXNZojs Б) https:www.youtubewatch?v=KAj7SshCi-o


Күйдің түрі
Түсініктеме

1

2

Дескриптор Білім алушы

күйдің түрін анықтайды;

тыңдалған шығармаға түсініктеме береді.

13
Тақырып Күй құдіреті

Оқу мақсаты 5.1.3.3 Музыкалық шығармалардың қарапайым
үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Бағалау критерийі Білім алушы

Шығарма үзінділерін аспаптың сүйемелдеуімен
орындайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Балбырауын күйін тыңдаңыз және талдаңыз. Балбырауын күйінің үзіндісін музыкалық аспаптарды қолдана отырып орындаңыз.

Дескриптор Білім алушы

шығармаға талдау жасайды;

күйді аспапта орындайды.

14
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыстарды жасау
үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Шығармашылық жұмысқа идея ұсынады,
жоспарлайды

Материалдар жинақтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Идеяларыңызды, материалдарыңызды жинақтап, талқылап, жобаға арналған жоспар құрыңыз.


Кезең
Мерзімі
Жауапты

1.

2

3.

4

Дескриптор Білім алушы

жобаға идеялар ұсынады;
жобаны талқылайды;

жобаға жоспар құрастырады.

15
Тақырып
Жобаны жоспарлау және құрастыру
Оқу мақсаты
5.2.2.1
Музыкалық көркем құралдарын, музыкалық

аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым

композициялар шығару және импровизация жасау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Шағын шығармалар құрастырады

Кез келген музыкалық аспапта импровизация

жасайды
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Шағын композиция құрастырыңыз, оны дауыс ырғағын немесе аспапты қолданып, импровизация жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шағын композиция құрастырады;
өз композициясын дауыспен не аспаппен орындайды;
орындау барысында импровизация жасайды.

16
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.1.2.4 Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау
барысында музыкалық терминологияны пайдалану

Бағалау критерийі Білім алушы

Ауызша және жазбаша жұмыстарда музыкалық
терминдерді қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Жобаны жоспарлаңыз және жобаны құрастыру үшін музыкалық терминдерді қолданыңыз.

Дескриптор Білім алушы
жобаны жоспарлайды;

жобаны құрастыру барысында музыкалық терминдерді қолданады.

17
Тақырып
Жобаның нәтижесін таныстыру

Оқу мақсаты
5.3.1.1 Өз жұмысын шығармашылықпен көрсету,

критерийлерге сәйкес бағалау және өзінің жұмысын

жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

Бағалау критерийі
Білім алушы

Өз жұмысын таныстырады, өзінің және өзгенің

жұмыстарына баға береді

Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Кестені толтырыңыз.

Бағалау критерийі
Түсінік беру
3
4
5

(комментарий)

Жобаның тақырыбын айқын

көрсетеді

Жобаның мақсатын
айқындайды

Әншілік мектептер, айтыс, күй
өнерлерін толық көрсетеді

Дескриптор Білім алушы
өзінің жұмысын таныстырады;
өзіне баға береді;
өзгенің жұмысын бағалайды.

18
2-тоқсан

Бөлім Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері
және заманауи музыкасы

Тақырып Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық шығармаларды талдайды
Музыканың көркем құралдары арқылы әуеннің
жанры мен стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Жарапазан, Жар-жар, Бесік жыры әндерін тыңдаңыз және қай салт-дәстүрді көрсететінін анықтаңыз. Әннің ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіріңіз. Кестені толтырыңыз.


Ән

Салт-дәстүр
Ұқсастығы
Айырмашылығы
1
Жарапазан

2
Жар-жар

3
Бесік жыры

Дескриптор
Білім алушы

әнді талдайды;
қай дәстүрге жататынын анықтайды;

әннің ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратады;
музыканың көркем құралдарына талдау жасайды.

19
Тақырып Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері

Оқу мақсаты 5.1.2.1 Дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың
жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Дәстүрлі әншілік мектептерді және халық
композиторларының шығармаларын ажыратады

Шығарманың жанры мен стилін, айтыс түрлерін
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Кестені толтырыңыз. Суреттерге қарап, салт-дәстүрді анықтаңыз, оны 2-3 сөйлеммен түсіндіріңіз. Музыканың мінезін анықтаңыз.

Сурет
Дәстүр
Түсініктеме
Музыка

мінезі

Дескриптор Білім алушы
қазақтың салт-дәстүрін анықтайды;
музыкаға түсініктеме береді;
музыканың мінезін түсіндіреді.

20
Тақырып Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық
дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білм алушы

Қазақ халқының музыкалық дәстүрлері мен әлемдік
дәстүрлерді анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Беташардан үзінді тыңдаңыз. http:muzic.nur1267212-kazhibek-bekbosinov-betashar Ұйғыр әнінен үзінді тыңдаңыз.

http:audio.nur1254285-ujgurskaya-narodnaya Екі әуеннің музыкалық ерекшеліктерін анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы
- әндерге талдау жасайды;
- әуеннің музыкалық ерекшеліктерін анықтайды.

Тақырып Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білм алушы

Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл күйді
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Беташардан үзінді тыңдаңыз. http:muzic.nur1267212-kazhibek-bekbosinov-betashar Сұрақтарға жауап беріңіз:

Мұнда не жайлы айтылады?
Әннің мінезі қандай және неліктен?
Бұл ән қазақтың қандай салт-дәстүріне жатады?
Сіз бұл әнді қалай орындар едіңіз?

Беташар әнін заманауи өңдеуде орындаңыз.
http:muzic.nur1093841-17-betashar

Дескриптор Білім алушы

әнге талдау жасайды;
әнді орындау барысында әннің мінезін көрсетеді;

ән қай салт-дәстүрге жататынын анықтайды;
әннің көркемдік бейнесін жеткізеді.

21
Тақырып Жаңғырған салт-дәстүр әндері

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы
Музыканы түріне, стиліне, жанрына талдайды

Музыканың көркемдеуші құралдарын анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Дәстүрлі және заманауи үлгідегі екі музыкалық шығарманы тыңдаңыз.

дәстүрлі шығарма http:music.zakon209318670-neizvesten-betashar және заманауи шығарма http:music.nur1093841-17-betasharhttp

Музыканың жанрларын анықтаңыз. Сұраққа жауап беріңіз:
Әуеннің ұқсастығы мен айырмашылығы неде?

Дескриптор Білім алушы

шығарманы талдайды;
шығарманың жанрын анықтайды;

үзіндінің ұқсастығын ажыратады;
үзіндінің айырмашылығын ажыратады.

22
Тақырып Жаңғырған салт-дәстүр әндері

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы

Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл күйді
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Қазақ салт-дәстүрі бейнебаянын қараңыз. https:www.youtubewatch?v=CVALWV_qJwA Сұрақтарға жауап беріңіз:
Бұл бейне жазбадан қазақтың өмірінен алынған қандай оқиғаны көрдіңіз?
Бұл ән қандай салт-дәстүрге, оқиғаға сай келеді?
Музыканың көркем құралдары мен әннің мінезін жеткізе орындаңыз.

Дескриптор Білім алушы
тұрмыс-салт әндерінің қай түріне жататынын анықтайды;
музыканың көркем құралдарын анықтайды;
әннің көңіл күйін жеткізеді.

23
Тақырып Жаңғырған салт-дәстүр әндері

Оқу мақсаты 5.1.3.2 Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің
орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

Дәстүрлі әндерді орындауды заманауи тәсілдермен
салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Дәстүрлі және заманауи үлгідегі екі музыкалық шығарманы тыңдаңыз.

дәстүрлі шығарма http:music.zakon209318670-neizvesten-betashar және заманауи шығарма http:music.nur1093841-17-betasharhttp

Кестені толтырыңыз.

Айырмашылығы
Ұқсастығы
Музыкалық
Орындалу

ерекшеліктері
тәсілдері

Дескриптор Білім алушы

шығарманы талдайды;

жанрын анықтайды;
музыкалық үзіндінің ұқсастығын анықтайды;

музыкалық үзіндінің айырмашылығын ажыратады;
музыкалық ерекшеліктерін анықтайды;
орындалу тәсілдерін анықтайды.

24
Тақырып
Халық музыкасының интерпретациясы
Оқу мақсаты
5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған

шығарманы талдау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Музыканы түріне, стиліне, жанрына талдайды

Музыканың көркемдеуші құралдарын анықтайды
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Сары жайлау, Дедімай-ау музыкалық шығармаларын тыңдаңыз. Жанры мен мінезін анықтаңыз. Қандай музыкалық көркем құралдар қолданылған және ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаңыз. Кестені толтырыңыз.

Шығарма атауы

Жанры

Мінезі

Көркем құралдары

Ұқсастығы

Айырмашылығы

Дескриптор Білім алушы
шығарманы талдайды;
музыканың жанрын анықтайды;
ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратады;
шығарманың мінезін анықтайды.

25
Тақырып Халық музыкасының интерпретациясы

Оқу мақсаты 5.1.3.2 Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің

орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

Дәстүрлі әндерді орындауды заманауи тәсілдермен
салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Салт-дәстүр әндеріне ұқсас шағын музыкалық үзінді шығарыңыз. Шығармаңызға өз дауысыңызды немесе музыкалық аспапты қолдана отырып, интепретация жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шағын музыкалық үзінді шығарады;

музыкалық үзіндіні орындайды;
музыкалық үзіндіге интерпретация жасайды.

26
Тақырып Халық музыкасының интерпретациясы

Оқу мақсаты 5.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,

Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

Бағалау критерийі Білім алушы

(Audacity, Soundation, Windows Movie Maker,
Киностудия) бағдарламаларын қолданады

Музыкалық шығармалар ды өңдейді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Салт-дәстүр әндерін Audacity т.б. бағдарламасында жазыңыз.
Әндерді сақтаңыз.
Өзгерістер енгізіңіз. Өзгертілген үзіндіні сақтаңыз.
1-ші және 2-ші әуен үзінділерін салыстырыңыз.
Қандай өзгерістер енгізу керек екенін ойластырыңыз.
Өзгерістер енгізіңіз.
Үзіндіні сақтаңыз.
Өз идеяңызбен сыныппен бөлісіңіз.

Дескриптор Білім алушы
әндерін компьютерлік бағдарламада жазады;
өзгерістер енгізеді;
музыканың көркемдеуші құралдарын анықтайды;
жазылған үзіндіні сақтайды;
өз идеясын басқалармен бөліседі.

27
Тақырып Халық музыкасын өңдеу

Оқу мақсаты 5.2.2.1 Музыкалық көркем құралдарын, музыкалық

аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау

Бағалау критерийі Білім алушы
Шағын шығармалар құрастырады
Кез келген музыкалық аспапта импровизация
жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Музыкалық аспаптарды қолдана отырып, қарапайым композиция құрастырыңыз және құрастырылған композицияға импровизация жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
музыкалық аспаптарды қолданады;
қарапайым композиция құрастырады;
композицияға импровизация жасайды.

28
Тақырып Халық музыкасын өңдеу

Оқу мақсаты 5.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,
Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана
отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және
интерпретация жасау

Бағалау критерийі Білім алушы

Audacity, Soundation, Windows Movie Maker,
Киностудия) бағдарламаларын қолданады

Музыкалық шығармаларды өңдейді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Audacity т.б. бағдарламасын қолданып, құрастырылған композицияңызға өңдеу жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
Audacity бағдарламасын қолданады;
композицияға өңдеу жасайды.

29
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыстарды жасау
үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Шығармашылық жұмысқа идея ұсынады,
жоспарлайды

Материалдар жинақтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Идеяларды, материалдарды жинастырып, талқылап, жобаға арналған жоспар құрастырыңыз.


Кезең
Мерзімі
Жауапты

1.

2

3.

4

Дескриптор Білім алушы

жобаға идеялар ұсынады;

жобаны талқылайды;
жобаға жоспар құрастырады.

30
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,

Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау

Бағалау критерийі Білім алушы
Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity,
Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия)

қолдана отырып, музыкалық композицияларды
редакциялайды және интерпретация жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

https:www.youtubewatch?v=CVALWV_qJwA ұсынылған интернет-ресурстарды қолдана отырып (Қазақ халқының салт-дәстүрлері) Movie Makerбағдарламасында 60 секундтық бейнежазба дайындаңыз.

Audacityбағдарламасындағы аранжировкаларды қолданаып, бейнежазбаға дауыс қосыңыз.

Өз жұмысыңызды таныстырыңыз.

Дескриптор Білім алушы
интернет ресурстарын қолданып, бейнежазба жасайды;
бейнежазбаға дауыс қосады;
өз жұмысына талдау жүргізеді;
өз жұмысына өзгерістер енгізеді.

31
Тақырып Жобаның нəтижесін таныстыру

Оқу мақсаты 5.1.3.2 Музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Бағалау критерийі Білім алушы

Құрастырылған жоспар бойынша жобаны көрсетеді Музыкалық шығарманы аспаптарда сүйемелдейді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Жобаға арналған аспаптарды таңдаңыз.
Таңдалған аспаптардың дыбысталуына, қолданылуына қарай түсініктеме беріңіз.

Аспаптардың сүйемелдеуімен ансамбльде орындаңыз.
Ансамбльдің орындауын диктофонға жазыңыз.

Дескриптор Білім алушы

жобаға арналған аспапты таңдайды;

жобаға арналған аспаптың қолданылуын көрсетеді;
музыкалық үзіндіні ансамбльде орындайды;
ансамбльдің орындауын диктофонға жазады.

32
Тақырып Жобаның нəтижесін таныстыру

Оқу мақсаты 5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылық пен көрсету,

критерийлерге сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

Бағалау критерийі Білім алушы
Өзінің жұмысын таныстырады
Өзінің және өзгенің жұмыстарын бағалайды

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары

деңгейі

Тапсырма

Шығармашылық жоба құрастырыңыз. Құрастырылған жұмысқа баға беріңіз, жақсарту жолдарын ұсыныңыз.

Дескриптор Білім алушы

шығармашылық жоба құрастырады;
құрастырылған жұмысқа баға береді;

жұмысты жақсарту жолдарын ұсынады.

33
3-тоқсан
Бөлім Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі

Тақырып Түркі халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы
Музыканы түріне, стиліне, жанрына талдайды
Музыканың көркемдеуші құралдарын анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Берілген шығарманы тыңдаңыз http:vmusicemp Шығарманың жанрын және көркемдеуші құралдарын анықтаңыз. Әуенді орындаған аспапты анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шығарманың жанрын анықтайды;
шығарманың көркемдеуші құралдарын анықтайды;
шығармада орындалған аспаптың түрін анықтайды.

34
Тақырып Түркі халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.1.2 Әлем халықтары музыкалық аспаптарының

жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы
Аспаптарды жасалуы мен дыбысталуына қарай

жіктейді
Аспаптарды салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Суретте берілген аспаптарды топтастырыңыз. Кестені толтырыңыз.

Ұрмалы
Ішекті
Үрмелі

Дескриптор Білім алушы
музыкалық аспаптарды топтастырады;
салыстыру арқылы контекстке бөледі.

35
Тақырып Түркі халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қазақ халқының және әлем халықтары
музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Қазақ халқының музыкалық дәстүрлерін әлемдік
дәстүрлермен салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Суреттегі аспаптардың атауын анықтаңыз, түсініктеме беріңіз.

№ Түркі Аспап атауы Түсініктеме
халықтарының
аспаптары

1.

2.

3.

4.

5.

Дескриптор Білім алушы

аспаптардың атауын анықтайды;

аспаптарға түсініктеме береді.

36
Тақырып Түркі халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы

Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл күйді
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Түркі халықтары әндерінің бірін орындаңыз, кішігірім көрініс көрсетіңіз. Көрініс арқылы әуеннің көркем бейнесін жеткізіңіз.

Дескриптор Білім алушы

түркі халықтарының әндерін орындайды;
көрініс көрсетеді;
әуеннің көркем бейнесін жеткізеді.

Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма

Түркі халықтарының музыкалық дәстүрі

5.1.3.3 Музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Білім алушы

Шығарма үзінділерін аспаптың сүйемелдеуімен орындайды

Қолдану

Музыкалық аспапты қолданып, түркі халықтарының әнін орындаңыз.

Дескриптор Білім алушы

музыкалық аспаптарды қолданады;

түркі халықтарының әндерін орындайды.

37
Тақырып Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.1.1 музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық шығармаларды талдайды

Музыканың көркем құралдары арқылы әуеннің
жанры мен стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Шығарманы тыңдаңыз Цветущая вишня
http:2britneyЭтническая+музыка+Народов+Мира
Сұрақтарға жауап беріңіз.
Шығарманың жанры қандай?
Бұл шығарманы қай халықтың шығармасына жатқызар едіңіз?
Музыканың көңіл күйін, лад және темпін анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шығармаға талдау жасайды;
шығарманың жанрын анықтайды;
шығарманың көңіл күйін анықтайды;
шығарманың ладын анықтайды;
шығарманың темпін анықтайды.

38
Тақырып Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.1.2 Әлем халықтары музыкалық аспаптарының

жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы
Аспаптарды жасалуы мен дыбысталуына
қарай жіктейді

Аспаптарды салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Интернет ресурстарын немесе музыкалық энциклопедияны қолданып, шығыс елінің музыкалық аспаптарын анықтаңыз.

Шығыс елдерінің музыкалық аспаптарын зерттей отырып, кестені толтырыңыз.

Үлгі:
Сурет
Музыкалық
Қай ұлтқа тән
Топ түрі

аспап атауы

Эрху
Қытай елі
Ыспалы

Дескриптор Білім алушы

шығыс халықтарының музыкалық аспаптары туралы ақпарат жинақтайды;

интернет ресурстарын қолданады;
музыкалық энциклопедияны қолданады;
шығыс халықтарының аспаптарын анықтайды;
кестені толтырады.

39
Тақырып Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық
дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Қазақ халқының музыкалық дәстүрлерін әлемдік
дәстүрлермен салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Шығыс елінің музыкасынан үзінді тыңдаңыз және халық музыкасының ерекшелігін анықтаңыз:

1. Жапон халық әні Небесные цветы: http:2britneyЭтническая+музыка+Народов+Мира.

2. Қытай халық әні Чайная церемония: http:2britneyкитайская%20народная%20музыка
3. Армян халық әні Ярхушта:
http:2britneyармянская%20народная%20музыка
Ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаңыз және кестені толтырыңыз.

1. Небесные

цветы

Ұқсастығы 2. Чайная

церемония

3. Ярхушта

Айырмашылығы

Айырмашылығы

Айырмашылығы

Дескриптор Білім алушы
шығармадағы халықтық ерекшеліктерді анықтайды;
шығармалардың айырмашылығын анықтайды;
шығармалардың ұқсастығын анықтайды;
кестені толтырады.

40
Тақырып Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың
көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы

Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл
күйді анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Өзбек халқының әнін орындаңыз және әнді орындау барысында әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізіңіз.

Дескриптор Білім алушы
өзбек халқының әнін орындайды;
әуеннің көңіл күйін жеткізеді;
әуеннің көркем бейнесін жеткізеді.

Тақырып Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық шығармаларды талдайды

Музыканың көркем құралдары арқылы әуеннің
жанры мен стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Шуберт – Вечерняя серенада https:www.youtubewatch?v=iM3rK86Y-nc және Ф. Шопен

Вальс до # минор № 7 шығармасын тыңдаңыз. https:www.youtubewatch?v=lAvcmWK7jVE

Шығарманың жанры мен орындалу ұқсастығын, айырмашылығын және шығарманың көркемдеуші құралдары: лад, темпін, мінезін анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шығарманың жанрын анықтайды;
шығарманың айырмашылығын анықтайды;
шығарманың ұқсастығын анықтайды;
шығарманың ладын анықтайды;
шығарманың темпін анықтайды;
шығарманың мінезін анықтайды.

41
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма
Сөзжұмбақты шешіңіз.

Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

5.1.1.2 Әлем халықтары музыкалық аспаптарының

жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру

Білім алушы

Аспаптарды жасалуы мен дыбысталуына қарай жіктейді

Аспаптарды салыстырады

Қолдану

Көлденеңінен:
2. Ең үлкен музыкалық аспап.
3. Әуен сөзінің синонимі.

6. Таяқша арқылы ойналатын,сатыға ұқсас аспап.

8. Ең жіңішке дауысты үрмелі аспап.

Тігінен:
1. Мыс-үрмелі музыкалық аспап.
4. Ең үлкен ыспалы аспап.
5. Симфониялық оркестрдегі негізгі аспап.
7. Аспапта орындаушылар тобы.

Дескриптор Білім алушы
сөзжұмбақты шешеді;
музыкалық аспаптарды анықтайды.

42
Тақырып Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің
ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Еуропа халықтарының музыкалық
дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Ансамбль түрлерін анықтаңыз және қандай ұқсастықтарымен ерекшеліктерін байқадыңыз кестеге толтырыңыз.


Ұлт
Ұқсастықтары
Айырмашылығы

1.

2.

3.

Дескриптор Білім алушы
ансамбльдердің түрлерін анықтайды;
ансамбльдердің ұқсастығын ажыратады;
ансамбльдердің айырмашылықтарын ажыратады;
кестені толтырады.

43
Тақырып Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы
Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл
күйді анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Еуропа халықтарының әнін әншінің орындауында тыңдаңыз. Әуеннің көркем бейнесін жеткізіңіз.

Дескриптор Білім алушы
әншінің орындау шеберлігін ажыратады;
әуеннің көркем бейнесін анықтайды.

Тақырып Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

Оқу мақсаты 5.1.3.3 Музыкалық шығармалардың қарапайым
үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Бағалау критерийі Білім алушы

Шығарма үзінділерін аспаптың сүйемелдеуімен орындайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Әнді орындауда музыкалық аспаптарды бірге қолданыңыз.

Дескриптор Білім алушы
әнді орындайды;
музыкалық аспаптарды қолданады.

44
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыстарды жасау үшін
идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Шығармашылық жұмысқа идея ұсынады,
жоспарлайды

Материалдар жинақтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Идеяларды, материалдарды жинастырып, талқылап, жобаға арналған жоспар құрастырыңыз.


Кезең
Мерзімі
Жауапты

1.

2

3.

4

Дескриптор Білім алушы
идеяларды талқылайды;
материалдарды жинастырады;
жобаның жоспарын құрастырады.

45
Тақырып
Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты
5.2.2.1 Музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар

мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар

шығару және импровизация жасау

5.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation,

Windows Movie Maker, Киностудия)
қолдана отырып,

музыкалық композицияларды
редакциялау және

интерпретация жасау

Бағалау критерийі
Білім алушы

Компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, музыкалық композицияларды шығарады, редакциялайды және интерпретация жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Ф. Шопен Вальс до # минор № 7

https:www.youtubewatch?v=lAvcmWK7jVE және Қытай халық әні Чайная церемония: шығармаларына http:2britneyкитайская%20народная%20музыка

компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, (таңдауыңыз бойынша) шығармаларына интерпретация жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
компьютерлік бағдарламаны қолданады;
музыкалық шығармаға интерпретация жасайды.

46
Тақырып Жобаның нәтижесін таныстыру

Оқу мақсаты 5.3.1.1 Өз жұмысын шығармашылықпен көрсету,

критерийлерге сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

5.1.2.4 Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану

Бағалау критерийі Білім алушы
Өз жұмысын таныстырады, өзінің және өзгенің
жұмыстарына баға береді
Жобаны таныстыру барысыда музыкалық
терминологияны пайдаланады
Бағалау барысында және өзінің жұмысын жақсарту
үшін ұсыныстар енгізеді

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары

деңгейі

Тапсырма

Құрастырылған импровизацияға баға беріңіз, берілген бағаңызды талқылап түсіндіріңіз.

Баға беру барысында музыкалық терминологияға мән беріңіз.

Дескриптор Білім алушы

құрастырылған импровизацияға баға береді;
берілген бағаны талқылайды;

жобаны қорғау барысында музыкалық терминдерді ажыратады.

47
4-тоқсан

Бөлім Музыка тілі-достық тілі

Тақырып Қазақстан халықтарының музыкасы

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық шығармаларды талдайды
Музыканың көркем құралдары арқылы әуеннің
жанры мен стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Бейнебаянды қарап, Қазақстанда тұратын түрлі халықтардың музыкасын тыңдаңыз.https:www.youtubewatch?v=C--3ZLQVpFY Айрмашылығы мен ұқсастығы неде?

Әрбір музыкалық үзіндінің жанры мен стилін анықтаңыз.
Қандай аспаптар дауысын естідіңіздер?

Дескриптор Білім алушы

музыканың ұқсастығын анықтайды;
музыканың айырмашылығын анықтайды;
музыкалық үзіндінің жанрын анықтайды;
музыкалық үзіндінің стилін анықтайды;
орындалған аспаптар дауысын анықтайды.

48
Тақырып Қазақстан халықтарының музыкасы

Оқу мақсаты 5.1.1.2 Әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы

мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы
Аспаптарды жасалуы мен дыбысталуына қарай
жіктейді
Басқа халықтардың аспаптарымен салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Қазақ халық аспаптар оркестрінің орындауындағы Түркештің күйі Көңілашарды тыңдаңыз.https:www.youtubewatch?v=LtrAzSLojxM

Қазақ халық аспаптарын топтастырып, диаграмманы толтырыңыз.

ішекті

ұрмалы

ыспалы

үрмелі

Дескриптор Білім алушы

қазақ халық оркестрі аспаптарын тыңдайды;
қазақ халық аспаптарын топтастырады;
диаграмманы толтырады.

49
Тақырып Қазақстан халықтарының музыкасы

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық
дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы

Қазақ халқының музыкалық дәстүрлерін әлемдік
дәстүрлермен салыстырады

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Бір бала әні мен Аве-Мария әнін тыңдаңыз және талдау жүргізіңіз. Екі тыңдалған шығарманы салыстырыңыз, музыкалық ерекшеліктерін анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы
әнді талдайды;
шығраманы салыстырады;
музыкалық ерекшеліктерін анықтайды.

Тақырып Қазақстан халықтарының музыкасы

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Әнді орындау барысында музыканың көңіл күйі
мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы

Әннің музыкалық көркем бейнесін жеткізеді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Бір бала әнін тыңдаңыз және Бір бала әнінің музыкалық көркем бейнесін анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы

әнді орындайды;
әннің музыкалық көркем бейнесін анықтайды.

50
Тақырып Бір шаңырақ астында

Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық
дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Қазақ халқының музыкалық дәстүрлерінің
ерекшеліктерін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Қосалқа күйін тыңдаңыз. https:www.youtubewatch?v=i0LpCY3kkhM Музыкалық дәстүрлерінің ерекшелігін анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы
музыкалық дәстүрлерінің ерекшелігін анықтайды.

51
Тақырып Бір шаңырақ астында

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы

Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл күйді
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Я, ты, он, она әнін тыңдаңыз.https:www.youtubewatch?v=LUn6yftxmJE Әннің мазмұны қандай?
Берілген әннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе орындаңыз.

Дескриптор Білім алушы
әнді талдайды;

әнді орындайды;
орындау кезінде темпін сақтайды;
орындау кезінде әннің ладын сақтайды;

- орындау кезінде әннің көңіл күйін сақтайды;
әнді орындау барысында әннің көркемдік бейнесін жеткізеді.

Тақырып
Бір шаңырақ астында
Оқу мақсаты
5.2.2.1
Музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып,

қарапайым композициялар шығару және импровизация

жасау

Бағалау критерийі
Білім алушы

Шағын композиция шығарып, импровизация

жасайды
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Бір шаңырақ астында тақырыбына шағын музыкалық композиция шығарыңыз және өз композицияңызға, дауысыңызды, музыкалық аспапты және қимыл-қозғалыстарды қолдана отырып, импровизация жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шағын композиция шығарады;
композицияға импровизация жасайды;
музыкалық композицияны орындайды;
музыкалық композицияда өз дауысын қолданады;
музыкалық аспаптарды қолданады;
қимыл-қозғалыстарды қолданады.

52
Тақырып Өз елім

Оқу мақсаты 5.1.1.1 Музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық

көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық шығармаларды талдайды
Музыканың көркем құралдары арқылы
әуеннің жанры мен стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Құрманғазының Сарыарқа күйін және Е.Хасанғалиевтың Атамекен әнін тыңдаңыз. Шығармалардың жанры мен көркемдеуші құралдарын (мінезін, ладын, темпін және т.б.) анықтап талдаңыз.

Дескриптор Білім алушы
шығармаларын талдайды;
шығарманың жанрын анықтайды;
шығарманың ладын анықтайды;
шығарманың мінезін анықтайды;
шығарманың темпін анықтайды.

53
Тақырып Өз елім

Оқу мақсаты 5.1.3.1 Түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл
күйі мен көркем бейнесін жеткізу

Бағалау критерийі Білім алушы

Әуенді орындаудағы көркем бейне мен көңіл күйді
анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Өз елім әнін тыңдаңыз.

Ән не жайында? Композитор әннің көңіл күйін жеткізу үшін, музыканың қандай көркем құралдарын қолданған?

Әнді үйреніп, көркем бейнесі мен мінезін жеткізе отырып орындаңыз.

Дескриптор Білім алушы
әнді талдайды;
әннің көңіл күйін анықтайды;
әннің көркем құралдарын анықтайды;
әнді орындау барысында көркем бейнесін жеткізеді.

Тақырып Өз елім

Оқу мақсаты 5.1.3.2 Музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін
музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау

Бағалау критерийі Білім алушы

Құрастырылған жоспар бойынша жобаны көрсетеді Музыкалық шығарманы аспаптарда сүйемелдейді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Өз елім әнін хормен, музыкалық және қолда бар аспаптардың сүйемелдеуімен орындаңыз.

Дескриптор Білім алушы
әнді хормен орындайды;

әнді қолда бар аспаптармен сүйемелдеп орындайды.

54
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.2.1.1 Музыкалық шығармашылық жұмыстарды жасау
үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау

Бағалау критерийі Білім алушы
Шығармашылық жұмысқа идея ұсынады,
жоспарлайды
Материалдар жинақтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Идеяларды, материалдарды жинастырып, талқылап, жобаға арналған жоспар құрастырыңыз.


Кезең
Мерзімі
Жауапты

1.

2

3.

4

Дескриптор Білім алушы
жобаға идеялар ұсынады;
жобаны талқылайды;
жобаға жоспар құрастырады.

55
Тақырып Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты 5.2.2.1 Музыкалық көркем құралдарын, музыкалық

аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау

Бағалау критерийі Білім алушы

Музыкалық аспаптарды қолданып, импровизация
жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Музыкалық аспаптарды немесе қолда бар аспаптарды қолдана отырып, қазақ халық әніндеріне сәйкес импровизация құрастырыңыз.

Дескриптор Білім алушы

музыкалық аспаптарды немесе қолда бар аспаптарды қолданады;
қазақ халық әніне сәйкес импровизация жасайды.

Тақырып
Жобаны жоспарлау және құрастыру

Оқу мақсаты
5.2.2.2 Компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation,

Windows Movie Maker, Киностудия)
қолдана отырып,

музыкалық композицияларды
редакциялау және

интерпретация жасау

Бағалау критерийі
Білім алушы

(Audacity, Soundation, Windows Movie Maker,
Киностудия) бағдарламаларын қолданады

Музыкалық шығармалар ды өңдейді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Құрманғазының Сарыарқа күйін және Е.Хасанғалиевтың Атамекен әнін компьютерлік бағдарламада редакциялап, интерпретация жасаңыз. Өз жұмысыңызды сынып алдында таныстырыңыз.

Дескриптор Білім алушы
компьютерлік бағдарламада жұмыс жасайды;
музыкалық шығарманы редакциялайды;
музыкалық шығарманы интерпретациялайды;
өз жұмысын сынып алдында таныстырады.

56
Тақырып Жобаны таныстыру

Оқу мақсаты 5.1.2.4 Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында
музыкалық терминологияны пайдалану

5.3.1.1 Өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

Бағалау критерийі Білім алушы
Жобаны таныстыру барысыда музыкалық
терминологияны пайдаланады
Шығармашылық жұмысқа баға береді
Бағалау барысында және өзінің жұмысын
жақсарту үшін ұсыныстар енгізеді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Өз жобаңызды таныстырыңыз. Жобаны жақсарту үшін өзіңіздің ұсыныстарыңызбен бөлісіңіз.

Жобаны таныстыру барысында музыкалық терминологияларды қолданыңыз.

Дескриптор Білім алушы
жобаларын таныстырады;
жобаны жақсарту үшін өзінің ұсынысымен бөліседі;

жобаны таныстыру барысында музыкалық терминологияларды қолданады.

57

Теруге 25.07.2017. берілді. Басуға 27.07.2017. қол қойылды. Пішімі 60х848. Кеңсе қағаз 80 грм2. Сандық басылыс. Шартты б. т.6,09. Таралымы 18 дана. Тапсырыс № 1574 Педагогикалық шеберлік орталығы ЖМ типографиясында басылды. 010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. e-mail: info@cpm.Ұқсас жұмыстар

Балалардың музыкалық аспаптарына сипаттама
Түркі тілдес халықтарының көне музыкалық аспаптар тарихынан деректер
БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ
Қазақтың күй өнері және күйшілік мектептері
Автор өмірі
ЭПОС САЗЫ
Шетелдерде балалар музыкалық тәрбиесінің дамуындағы негізгі бағыттар мен беталысы (тенденциялары) (Австрия, Венгрия, Болгария, Германия, Жапония, АҚШ және т.б)
Қазақстан мектептеріндегі музыкалық білім (1920-1960жж.)
Музыкалық қызметтің түрлері
ҰЛТТЫҚ МУЗЫКА ТУРАЛЫ КІТАП
Тынық мұхиттағы соғыс кезіндегі Оңтүстік Шығыс Азиядағы Жапонияның сыртқы саясаты
Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы
Бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы.
Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстары.
Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту
Ертедегі шығыс философиясы
Азияның шығыс бөлігіндегі Корей түбегі
Мұсылман өркениеті және түрік халықтарының мәдениеті
МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІІҢ КҮЙШІЛІК ДӘСТҮРІ
Түркі халықтарының ежелгі діни сенім- нанымдары