Бұйым дайындау

Көркем еңбек пәні бойынша
күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

5 сынып (ұлдарға арналған)
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
ТақырыптарҰзақ мерзімді жоспардың мазмұны
Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
Сағат саны
1-тоқсан (18 сағат)

Визуалды өнер
Бейнелеу өнеріндегі көркем құралдары.. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары
5.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу
1

5.1.3.1 -Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)

Классикалық өнердің үздік туындылары. Қазақстандық суретшілердің шығармашылығы
5.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарында берілген идеялар мен тақырыптарды сипаттау
1

5.3.3.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) сипаттау

Натюрморт өнері.
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау
1

Ұлттық сәндік натюрморт
5.1.6.4-Таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып, көркемөнер материалдарын, техникаларын пайдалану және эксперимент жүргізу
2

5.2.3.3- Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы
5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
3

5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану

Индустриалды пейзаж. Қала пейзажы. Сызықтық перспектива
5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
3

5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану

Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері
5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік)
2

5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану

5.3.3.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) сипаттау

Шығармашылық жұмыс.

5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау
4

5.1.6.4 -Таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып, көркемөнер материалдарын, техникаларын пайдалану және эксперимент жүргізу

5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану.

Көрме ұйымдастыру
5.3.1.1-Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме)
1
2-тоқсан (14 сағат)

Сәндік-қолданбалы өнер
Сәндік-қолданбалы өнер, негізгі пішіндер мен ерекшеліктері. Қазақстан халқының сәндік-қолданбалы өнері
5.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу
1

Сәндік-қолданбалы өнердегі заманауи және дәстүрлі емес материалдар. Материалдар мен құрал-жабдықтармен танысу
5.2.2.1-Конструкциялық, табиғи және жасанды материалдарды өңдеу үшін қол еңбегі құралдары мен жабдықтарын анықтау, сипаттау және қолдану
1

Дәстүрлі емес материалдардан сәндік бұйым. Идеяларды талқылау мен дамыту. Нобай орындау
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау
1

Дәстүрлі емес материалдардан сәндік бұйым.
Бұйым дайындау
5.2.3.2-Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау
4

5.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Өру өнері. Өру түрлері. Материалдар және құрал-жабдықтармен танысу
5.1.6.2-Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу, олардың қасиеттері мен міндеттерің анықтау
2

5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау

Бұйым өру
5.2.3.2-Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау
5.2.3.3- Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

4

5.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану.

Жұмыстардың көрмесі
5.3.1.1-Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты танысту (көрме)
1
3-тоқсан (20 сағат)

Дизайн және технология
Конструкциялық материалдар. Материалдардың түрлері мен қасиеттерін зерттеу
5.1.6.1-Конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардың жалпы қасиеттері мен құрылысын, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтай отырып зерделеу
1

Конструкциялық материалдарды өңдеуге арналған жабдықтар, қол еңбегі құралдары, құрылғылар
5.2.2.2-Ағаш және темір өңдеу білдегінің тағайындалуы мен құрылысын түсіндіру
5.2.2.1-Конструкциялық, табиғи және жасанды материалдарды өңдеу үшін қол еңбегі құралдары мен жабдықтарын анықтау, сипаттау және қолдану
2

5.2.6.2-Қол еңбегі құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тәсілдерін, еңбек гигиенасының ережелерін білу (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру және тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу)

Көркемдеп аралау. Идеяларды құру.
5.1.5.1-Өзінің және өзгенің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) тәжірибесіне сүйене отырып және композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау
1

Материалды таңдау және дайындау
5.1.4.1 -Шығамашылық жұмысты орындау кезеңдерін анықтай отырып, жоспар дайындау
1

Сыртқы және ішкі сызықтар арқылы қисық пішінді бұйымды қыларамен көркемдеп аралау
5.2.3.1-Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған бұйым дайындау үшін материалдарды қол құралдарымен өңдеу
5.2.3.2-Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау
5

5.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Сымнан бұйымдарды модельдеу. Нобайлар дайындау (шынжыр, басқатырғыш ойындары, жануарлардың пішіндері). Материал таңдау. Құралдар-жабдықтар мен құрылғылар
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау
1

Бұйым дайындау. (шынжыр, басқатырғыш ойындары, жануарлардың пішіндері)
5.2.3.1-Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған бұйым дайындау үшін материалдарды қол құралдарымен өңдеу
5.2.3.2-Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау
3

5.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Түрлі материалдарды қолданып, музыкалық аспаптарды (ұрмалы және соқпалы) жобалау
5.1.5.1 -Өзінің және өзгенің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) тәжірибесіне сүйене отырып және композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау
2

Музыкалық аспапты құрастыру
5.2.3.1-Өлшем мен белгілеу негізінде орындалған бұйым дайындау үшін материалдарды қол құралдарымен өңдеу
5.2.3.2-Түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау
3

5.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

5.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша конструктивті пікірлер, ұсыныстарды білдіру.

Жұмыстардың көрмесі
5.3.1.1-Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме)
1
4-тоқсан (16 сағат)

Тамақтану мәдениеті
Дұрыс тамақтанудың негіздері. Ас мәзірін әзірлеу
5.2.4.1-Дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу
5.2.4.2-Дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру
5.1.3.1-Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
3
Үй мәдениеті
Электр қуатының негізгі көздері туралы жалпы мәліметтер.
5.2.5.3-Электр энергиясының көздері туралы айтып беру
5.1.3.1-Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып)

2

Электротехникалық арматура. Электр энергиясының әртүрлі көздерімен тәжірибе жасау (батарея, гальваникалық элементтер)
5.2.5.4-Қарапайым электротехникалық арматура мен электромонтажды құралдарды атап шығу мен олардың тағайындалуын түсіндіру
5.2.5.5-Тұрақты тоқ көздерін пайдалану арқылы қарапайым бұйым құрастыру
2

Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары
5.2.5.6-Қол құралдарын пайдаланып, ақауларды жою бойынша интерьерді ұйымдастырудың тәжірибелік жұмыстары мен қарапайым жөндеу операцияларын орындау
3

Өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары.
5.2.5.1-Өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттарын зерделеу және сипаттау.
2

Өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар.
5.2.5.2-Өсімдік шаруашылығында көктемгі жұмыстар жүргізу (топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау, егу мен отырғызу)
5.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
4Ұқсас жұмыстар

Сапаны конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету
Киімнің сапасы және экспертиза
Бактериялардың таза дақылынан жағынды дайындау
Access - деректер базасы
Кеңістікті жобалау. Көркем конструкциялау
Дайындау пішу цехы
Қабатты сыртқы қыбырғалық панельдерді конвейерлік әдіс бойынша өндіретін цех
Аглопоритті қабырғалық бұйымның сипаттамасы
Модель - аналогтың конструктивті шешімін талдау
Microsoft Access жүйесінің мәліметтер базасын жобалау
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Ұсыныстар портфеліне кіретін бұйымдардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалау және жіктеу
Жүзедегі дипломдық жобада қарастырылған КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі
Бұйымдар және өнімдер" шоты
Өндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру
Маталарды дайындау
Отынды ұсатып жануға дайындау жүйесінің жылу есебі
Қымыз дайындау технологиясы, гигиенасы