«Воробьев и К» КТ табиғат қорғау іс-шараларын орындау туралы ақпарат

«Воробьев и К» КТ табиғат қорғау іс-шараларын
орындау туралы ақпарат

1.1 Тұрмыстық қатты қалдықтардың қалалық полигоны 1957 жылдан бастап пайдаланылуда, полигонды орналастырудың жобалық құжаттамасы жасалған жоқ. 1.01.2004 жылға дейін полигонды пайдалану уақыты ішінде 5958957 тонна мөлшерінде қалдық жиналған. Жыл сайын 60000 тоннадай қалдық қабылданады. Кәсіпорын жасалған келісімдер негізінде (2004 жылы 862 келісім жасалды) қалдықтарды қала халқынан, оқу және медицина мекемелерінен, дүкен, дәмхана, асханалардан шет аймақтарға шығарады.
2003 жылы «Востокагропромпроект» ААҚ институты бірнеше жыл ішінде қабылдауды жалғастыру мүмкіндігімен бар полигонның рекультивациясына жобалық құжаттама жасап бекітті.
2004 жылы «Воробьев и К» КТ тапсырысы бойынша шығыны 315 мың тенге құрайтын экологиялық сараптамадан өткен ТҚҚ полигонын толтырудың технологиялық регламенты жасалды.
Қоқсық өңдейтін зауытпен ТҚҚ жаңа полигонын құру үшін барлық мемлекеттік инспектрлік органдардың келісімімен Молодежный поселкосы ауданында учаскі таңдалды. Қазіргі уақытты «Өскемен қ.көріктендіру Басқармасы» ММ берілген учаскіде полигонды жобалау үшін архитектуралық-жоспарлық тапсырманы орындауға келісім-шарт жасады. 2005 жылы жаңа полигонды жобалау үшін қаражат бөлу мәселесін шешу жоспарлануда.


1.2 Өнеркәсіптік қалдықтар полигоны 1977 жылдан бастап пайдаланылады. 1.01.04 жылға дейін пайдалану уақыты ішінде полигонда 340612 тонна қалдық жиналды. 2004 жылы 29000 тоннадай қабылданады. 2005 жылы өнеркәсіптік және құрылыс қалдықтарының жобалық көлемі 48000 тонна құрады (2005 жылға қала кәсіпорындарының өтініштері негізінде ).
2. 2004 жылға Өскемен қаласының Әкімі және «Воробьев и К» КТ арасында Степное с. ауданында тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру үшін 28 наурыз 04ж. №2 жер учаскісін және КСМ ауданында өнеркәсптәк қалдықтарды орналастыру үшін 28 наурыз 04ж. №3 жер учаскісін шектеулі пайдалану құқығына ие болуға келісім –шарт жасалды.

2004 жылы полигондар құрамына жұмсалған шығын 11 960 мың тенге құрады .


2004 жылы қоршаған ортаның ластануына жұмсалған төлемақы 5930 мың тенге құрады.

Жыл сайын полигонның қоршаған ортаға әсерін тексеру мақсатымен қоқсықтардың әсер ету аймағында қоршаған орта жағдайының көрсеткіштерін бағалау және талдау негізінде қоршаған ортаның өндірістік мониторингі жүргізіледі. 2004 жылы шығындар 820 мың тенге құрады.
2003 жылдан бастап полигондарға қабылданатын қалдықтар оқудан өткен полигонның қызметкерлер құрамымен радиациялық тексерістен өтуде.
2003 жылдан бастап автокөліктерді жүктеп түсіру кезінде жеңіл фракцияларды кеңейтпеу үшін тасымалдаушы торлы қоршаулар қолданылады.
Жыл сайын кәсіпорын күштері санитарлық-қорғау аймағын тазалау графигін жасайды.
Полигондарда шаңдалу және жану жағдайларынан аулақ болу үшін қабылданған қалдықтарды суландыратын жуу-құю машиналары кезекшілік атқарады.
ТҚҚ полигонында қоқсық шығаратын автокөліктерді жуу үшін жуу алаңы қайта құрылды және полигоннан шығаберісте автокөлік дөңгелектерін өңдеу үшін дезинфекциялық жыра қайта жасалды.
2004 жылы УРПП-да қоқсықтардың жерасты суларына әсерін анықтау үшін полигондарда мониторинг скважиналарын ұйымдастыру ды қаржыландыруға өтініш жасалды.
Қоршаған ортаның және қалалық территория құрамының ластануын берілген санитарлық жағдайда кеміту мақсатымен кәсіпорында ТҚҚ жинау және тасымалдау жүйесі жетілдірілуде, контейнерлер үнемі жаңартылып жөнделуде, контейнерлер алаңдарын орналастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде, 2002 жылдан бастап 2004 жыл бойынша жеке қаражат шотынан 6 жаңа қоқсық шығаратын машина сатып алынды.
Жыл сайын кәсіпорында полигонға келіп түсетін ТҚҚ қалдықтары көлемінің есебі қызмет көрсетілетін халық санынан және қала мекемелері мен кәсіпорындарымен жаслаған келісім-шарттардан, арнайы техника санынан және кәсіпорын жұмысының тәртібінен жүргізілетін өндірістік бағдарлама жасалады.
27.10.2004 жылы кәсіпорында маркалары ГАЗ-53-20 бірлік қоқсық шығарушы машиналар , КаМАЗ-6 бірлік, ЗИЛ 4502 – 11 бірлік автокөліктері жұмыс істеу жағдайында. Полигондармен қызмет ететін- 3 бірлік жуу-құю техникасы (маркасы -ЗИЛ), 4 бірлік ауыр және 2 бірлік орташа тракторлық техника.
3. 2005 жылы кәсіпорын жоспарлауда:
- Шығарып тастау көздерін тексеру және 2005-2010 жылдарға предельно-допустимый выбростар нормативтерінің жобасын жасау.
- 2005 жылы қоршаған орта компоненттеріне полигондардың әсері туралы өндірістік мониторинг жүргізу.
- Қайта жұмыс істеуге жіберу үшін «Воробьев и К» КТ өз күшімен қыспақ жасап шығаруға және оны пайдалануды жоспарлауда (парақ, картон, пленка, полиэтилен және т.б. үшін).
2006 жылы табиғат қорғау іс-шараларын орындауды талдау және жүзеге асырылатын іс-шараларды есепке ала отырып, қоршаған ортаның ластануын болжау.


«Өскеменспецкоммунтранс» ЖШС пайдаланатын қалалық полигонда ТҚҚ пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйымдастыру іс-шараларының жоспары, 2007 жылға Өскемен Әкімі және ВК ТУООС 2005 жылы жасап келіскен. Іс-шара жоспары қарастырған негізгі бөлімді орындау жауапкершілігі «Өскемен қ. көркейту басқармасы» ММ жүктелді.
Нәтижесінде тұрмыстық қатты қалдықтарды складировать ету қалалық полигоны үшін жер учаскісі табылып, зерттеліп, барлық мемлекеттік инстанциялармен келісілген. «Өскемен қаласының көркейту басқармасы» ММ және «Өскемен АРХФОНД» ТДО ТПО арасында тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру және Молодежный поселкосы ауданында оларды өңдеу бойынша комплексты орналастыру үшін полигонды жобалауға архитектуралық-жоспарлық тапсырма орындаудың № 174 келісім-шарты жасалды.
Тұрмыстық қатты қалдықтардың полигонында қалдықтарды орналастырудың технологиялық регламентын «ECO AIR» ПК орындап, мемлекеттік экологиялық экспертизамен келісілді.
2006 жылы «Өскеменспеукоммунтранс» ЖШС өнеркәсіптік алаңның әсер ету аймағында қоршаған ортаның компоненттер мониторингы жерасты суларынан басқа толық көлемде орындалды, өткені 24.10.03ж. № 03-10/380 Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысына сай бақылау скважиналары ТҚҚ полигонынан келетін жерасты ағынын ластау аймағынан тыс орналасқан және жерасты суларын ластауға әсер ету объектісін бағалау бұл скважиналарды талдау нәтижелері бойынша келісті емес болып саналады.
Төмендету коэффицентін есепке алған жағдайда ТҚҚ полигонының жерасты сулары үшін ОУЗОС – та 03.3.04.01-96 «Өндіріс және тұтынудың улы заттары қалдықтарымен қоршаған орта компоненттерін ластау дәрежесін анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар» РНД сәйкес төмендету коэффиценті қабылданады.
Ұйымдастыру іс-шараларының жоспары бойынша қоршаған ортаны қорғау бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды пайдалану кезінде негізгі мақсат- тұрмыстық қатты қалдықтарды басқарудың аймақтық бағдарламасын жүзеге асыру, орындау мерзімі 2006-2010жж.Д.Г. Сенько ЧП кәсіпорны территориясында қалдықтарды екінші рет өңдеуге дайындап, жіберу үшін екі қыспақ орнатылған. Үш квартал ішінде қайта өңдеуге 305,5 тонна шикізат және полиэтилен жіберілді.
2006 жылы «Өскеменспецкоммунтранс» ЖШС кәсіпорны предельно-допустимый выбростардың нормативтер жобасысының түзетуін жүргізді.
Қалдықтарды дайындап жіберу үшін және екінші рет қайта өңдеуге қыспақты пайдалану жоспарлануда.
2006 жылға «Өскеменспецкоммунтранс» ЖШС өнеркәсіптік алаңы шаруашылық қызметінің әсер ету аймағында қоршаған орта компоненттерінің өндірістік мониторингі бойынша жұмыс өндірісі жоспарланды (өндірістік база, ТҚҚ полигоны, өнеркәсіптік қалдықтар полигоны).
2002 жылдың желтоқсан айынан бастап полигонға қабылданатын (СРП-68-01 екі дизометриялық приборлары арендаға алынды) қалдықтардың радиациялық бақылауы жүргізілуде. Полигонмен қызмет ететін қызметкерлер ТЖ бойынша облыстық басқарманың ВК дайындық орталығында дизометриялық приборлармен жұмыс істеу әдістерін үйренді.Ұқсас жұмыстар

Экологиялық білім және оқу процессін экологияландыру
Биосфераны автокөлік әсерінен қорғау
Орта мектепте біріктірілген сабактарда компьютерлік технологияларды пайдалану
Инвестициялық қызметтен табыс
Ақпаратты қорғау амалдарымен және оның тәсілдері
Әрекеттің қоғамға қауіптілігі мен құқыққа қайшылығын жоятын мән - жайлардың түрлері
«AV ENERGY» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметі
Кәсӏпкерлӏк қызметтегӏ мүлӏктӏң құқықтық режим!
Педагогикалык зерттеудердің әдіснамасы
Экологиялық кадастр - оқушылардың оқытушымен өзіндік жұмыстарын (дүрмектік) орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
ТҮМЕН ҰЛЫ МҮДЕ ҚАҒАН
Қазіргі дүниежүзінің саяси картасы
МЫҢЗЫҚҰЛЫ ЕДІЛ ҚАҒАН
Дербес компьютерлердің шығу тарихы
БУМЫН ҚАҒАН