Бұйымдарға нобайлар дайындау

Көркем еңбек пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

Көркем еңбек пәнінең 8 сыныпқа арналған күнтізбелік – тақырыптық жоспар Көркем еңбек пәнінің оқу бағдарламасы және 8 сынып оқу жоспары негізінде құрастырылды, және бұл КТЖ ұсыныс ретінде беріледі. Мұғалімдер, өздері қолданатың ОӘК-ге және мектептегі материалдық техникалық базаға байланысты КТЖ-ға өзгерістер мен толықтырулар еңгізулеріне болады.

Пәннің оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
8 сынып (қыздарға арналған)

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
ТақырыптарҰзақ мерзімді жоспардың мазмұны
Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
Сағат
1 -тоқсанТ (9 сағат)
Сәндік қолданбалы өнер
Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу, киіз бас) Әр түрлі ұлттық бұйымдар.
Құрал-саймандар мен материалдар
8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)
1

Бұйымдарға нобайлар дайындау.
Құрал-саймандар мен материалдар
8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау
8.1.4.-Болашақ іс-әрекеттерді анықтауда өздерінің алған білімдері мен тәжрибесін қолдана отырып шығармашылық әркеттерін жоспарлайды
2

Шығармашылық жұмыстарды орындау.

8.2.1.1-Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем құралдарын анықтау, таңдау және қолдану
8.1.6.4-Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және біріктіру

3

Әшекейлерді пайдалана отырып сәндеу
8.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
8.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану
8.2.6.1-Қауіпсіздік ережелерінің маңызы мен сақтық шараларын сақтауды жариялау арқылы материалдар мен жұмыс құралдарын пайдалану
2

Жұмысты қорғау.
Көрмеге ұсыну
8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде)
1
2-тоқсан (7 сағат)
Дизайн және технология
Қазақтың ұлттық киімі. Этностиль. Ою-өрнек стилизациясы
8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)
1

Этностильдегі (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері)
8.1.5.1-Функционалды (техникалық), эстетикалық, эргономикалық және экологиялық талаптарға сай нысан дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау
8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау
1

Этностильдегі бұйымдарды жасау (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері)
Бұйымдарды әшекейлеу
8.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
8.2.3.1-Қол мен тігін құрал-жабдықтарын және олардың құрылғыларын қолдана отырып, тоқыма материалдарын өңдеу мен сәндеудің тиімді әдістерін анықтау және қолдану
8.2.3.2-Әртүрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау
8.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялауда
қолданылған идеяларды талдауда және бағалауда негізінделген сыни ұсыныстар жасау
8.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
4

Жұмысты қорғау
8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде)
1
3-тоқсан (10 тоқсан)
Дизайн және технология
Халықтық пішім негізінде киім үлгісінің дизайны.
(тұтас жеңдер)
8.1.4.2-Зерттеу нәтижелері негізінде тұтынушылардың өнімнің түрлеріне деген қажеттілігін анықтау
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)
1

Бұйымдарға нобайлар дайындау
8.1.5.1-Функционалды (техникалық), эстетикалық, эргономикалық және экологиялық талаптарға сай нысан дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау
8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау
1

Құрал-саймандар мен материалдарды дайындау
8.2.2.1 -Тігін машинасына қажетті құрылғыларды (түймелікті өңдеу, сыдырманы қондырып тігу) таңдау және қолдану
8.1.6.3-Табиғи және жасанды тері мен былғарының түрлері мен қасиеттерін анықтау, салыстыру және зерделеу
8.2.6.2-Құралдар-жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу туралы ескертпе парағын құру
1

Халықтық пішім негізінде киім үлгісінде бұйым дайындау.

8.2.3.1-Қол мен тігін құрал-жабдықтарын және олардың құрылғыларын қолдана отырып, тоқыма материалдарын өңдеу мен сәндеудің тиімді әдістерін анықтау және қолдану
8.2.3.2-Әртүрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау

2

Бөлшектерді пішу.
Бөлшектерді өңдеу.

8.2.3.2-Әртүрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау
8.3.3.1-Жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс) сапасын қолданылған әдіс-тәсілдерін бағалау және талдау үшін критерийлерді қолдану
2

Бөлшектерді біріктіру мен безендіру
Бұйымды ою-өрнек элементтерімен безендіру
8.2.3.2-Әртүрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау
8.3.3.1-Жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс) сапасын қолданылған әдіс-тәсілдерін бағалау және талдау үшін критерийлерді қолдану
2

Жұмысты қорғау
8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде)
1
4-тоқсан (8 сағат)
Үй мәдениеті
Интерьерге арналған сәнді бұйымдар (2D3D форматта).
Бұйымдарға нобайлар дайындау. Құрал-саймандар мен материалдарды дайындау
8.1.6.2-Бұйымды дайындау мен безендіру үшін заманауи және дәстүрлі емес материалдардың тиімді қолданылуын түсіне отырып өздігінен таңдау
8.1.6.4-Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және біріктіру
2

Интерьерге арналған 2D3D сәнді бұйымдарды жасау
8.2.5.3- Өз бетінше материалдар мен техниканы анықтап, таңдай отырып, эстетикалық және техникалық талаптарға сай келетін интерьерге арналған сәндік бұйымдар дайындау
8.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялауда қолданылған идеяларды талдауда және бағалауда негізінделген сыни ұсыныстар жасау.
8.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
2

Өсімдік шаруашылығындағы ғылымның рөлі
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)
8.2.5.1-Ауылшаруашылық өндірісінің дамуындағы әдіс-тәсілдерді талқылау және бағалау
2

Медицина, фитотерапия және косметологиядағы өсімдіктің рөлі
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы).
8.2.5.2-Фитотерапия мен косметика, медицинадағы өсімдіктер ролін зерделеу, талқылау және бағалау
2Ұқсас жұмыстар

Қазақ халқының киіз басу өнері
Сәндік қолданбалы өнер саласындағы кесте тігу және көркемдеп тігу өнері
Қос қолды пышақ
Биология сабақтарында ойын технологиясын пайдаланып өткізу әдстемесі
Бейнелеу өнеріндегі кескіндеме туралы ұғым
Бастауыш сынып оқушыларына графикалық суреттерді салдыру жолдары
Қазақ кесте өнерінің шеберлері
Темірбетон қадаларын өндіретін цех
Көмірмен сурет салу
Пейзаждық сурет салу
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Жүзедегі дипломдық жобада қарастырылған КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі
Өндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру
Маталарды дайындау
Отынды ұсатып жануға дайындау жүйесінің жылу есебі
Қымыз дайындау технологиясы, гигиенасы
Материалдар дайындау
Бұйым дайындау