Шығармашылық идеяларды дамыту

Көркем еңбек пәнінең күнтізбелік – тақырыптық жоспар (3 сынып)

Көркем еңбек пәнінең 3 сыныпқа арналған күнтізбелік – тақырыптық жоспар Көркем еңбек пәнінің оқу бағдарламасы және 3 сынып оқу жоспары негізінде құрастырылды, және бұл КТЖ ұсыныс ретінде беріледі. Мұғалімдер, өздері қолданатың ОӘК-ге және мектептегі материалдық техникалық базаға байланысты КТЖ-ға өзгерістер мен толықтырулар еңгізулеріне болады.

Пәннің оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.


Сабақ
Ортақ тақырып
Сабақ тақырыбы

Бөлімше
Оқу мақсаттары
Сағат саны
Өткізу күні
1 тоқсан
1
1
Тірі табиғат
Көңілді жануарлар
1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну
3.1.1.1
Табиғатпен жасалған сәндік өрнектер (ою-өрнек) мен формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарында интерпретациялау

2
2

Қанатты жәндіктер
2.3 Дайындау технологиялары

3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту
3.1.3.1
Орындау техникасын негіздеп таңдай отырып шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) көрсету

3
3

Шөл даланың мекендеушілері
2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу
3.2.1.1
Қоршаған ортаның визуалды элементтерін әртүрлі тәсілдермен құралдарды үйлестіре отырып бейнелеу

4
4

Фантастикалық құстар
1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну
3.1.1.1
Табиғатпен жасалған сәндік өрнектер (ою-өрнек) мен формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарында интерпретациялау

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау
3.3.3.1
Шығармашылық жұмысты жақсарту үшін идеяларын түсіндіру және ұсыну

5
5
Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)
Жарық және көлеңке
3.2.Өнердегі тәсілдерді талдау
3.3.2.1
Арнайы терминдерді қолдана отырып өнердің әртүрлі туындыларының суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау және салыстыру

6
6

Ақ пен қара
1.2 Өнер, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну

2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары
3.1.2.1
Отандық және әлемдік өнердің әртүрлі шығармаларын білу және олардың ерекшеліктерін (жанры, орындау техникасы, көңіл-күйі) түсіндіру
3.2.2.1
Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперемент жүргізу

7
7

Кейіпкерлердің бейнесі
1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту
3.1.3.1
Орындау техникасын негіздеп таңдай отырып шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) көрсету

8
8

Коллаж техникасындағы жарық пен көлеңке
2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау
3.2.4.1
Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану
3.3.2.1
Арнайы терминдерді қолдана отырып өнердің әртүрлі туындыларының суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау және салыстыру

2 тоқсан
9
1
Уақыт
Алтын күз. Зерттеу
1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту
3.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамытуға әр түрлі дерек көздерден ақпарат жинау

10
2

Алтын күз. Шығармашылық жұмыс жасау
2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары

3.3 Жұмысты қорғау және талқылау
3.2.2.1
Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперемент жүргізу

3.3.3.1
Шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға идеяларды ұсыну

11
3

Өткенге саяхат. Мозаикалық-аппликация
2.3 Дайындау технологиялары

1.4 Жоспарлау
3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.1.4.1 Жұмыс орынын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс барысын жоспарлау

12
4

Болашаққа саяхат. Коллаж.
2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары
3.2.2.1
Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперемент жүргізу

13
5
Архитектура
Архитектура туралы сен не білесің?
1.4 Жоспарлау

2.3 Дайындау технологиясы

3.1.4.1
Жұмыс орынын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс барысын жоспарлау
3.2.3.2
Әртүрлі тәсілмен және материалдармен көлемді пішін жасау Создавать объемные формы разными способами и материалами (пластилин, бросовые, бумажные материалы и др.)

14
6

Ертегі қамалын өз қолымен жасау
2.3 Дайындау технологиялары
3.2.3.2
Әр түрлі тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары және т.б.) көлемді пішіндер жасау

15
7

Қоршаған ортадағы ғимараттар
2.3 Дайындау технологиялары
3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

16
8

Қоршаған ортадағы ғимараттар. Аяқтау.
2.3 Дайындау технологиялары
3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

3.1. Презентация
3.3.1.1
Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

3 тоқсан
17
1
Өнер
Ежелгі өнер
1.2 _Өнер, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну
3.1.2.1 Отандық және әлемдік өнердің әртүрлі шығармаларын білу және олардың ерекшеліктерін (жанры, орындау техникасы, көңіл-күйі) түсіндіру

18
2

Өрнек өнері
1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну
3.1.2.2
Қазақ халқының және әлем халықтарының қолданбалы өнерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау және суреттеу

19
3

Театр өнері. Бетперде 1
2.3 Дайындау технологиялары
3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

20
4

Театр өнері. Бетперделер 2
3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау
3.2.3.3
Көркемдік мәнерлі тәсілдерді және құралдарды қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау
3.3.2.1 Арнайы терминдерді қолдана отырып өнердің әртүрлі туындыларының суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау және салыстыру

21

Театр өнері. Презентация
3.1. Таныстыру
3.3.3.1
Өз жұмысының (эскиз, бұйым және т.б.) негізгі идеясын және үдерісін арнайы терменологияларды пайдаланып таныстыру

22
5
Атақты тұлғалар
Спортшылар
1.2 Тарих, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну
3.1.2.1 Қазақ халқының және әлем халықтарының қолданбалы өнерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау және суреттеу

23
6

Музыка
1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту
3.1.3.1
Орындау техникасын негіздеп таңдай отырып шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) көрсету

24
7

Көркем шығармалар
2.2 Шығармашылық жұмысты орындауға арналған материалдар мен техникалар
3.2.2.1 Күрделі тәсілдер мен техникаларды қолдана отырып, материалдар (табиғи және жасанды) мен құралдарды пайдалану және эксперимент жүргізу

25
8

Өнертапқыштық
2.2 Шығармашылық жұмысты орындауға арналған материалдар мен техникалар
3.2.2.1
Күрделі тәсілдер мен ехникаларды қолдана отырып құралдар мен материалдарды (табиғи және жасанды) пайдалану және олармен эксперимент жүргізу

26
9

Ғарыш
1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту

3.1. Презентация
3.1.3.2
Собирать информацию из разных источников, для развития творческих идей
3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

4 тоқсан
27
1
Су – тіршілік көзі
Судағы бейнелер
1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары
3.1.1.1 Табиғатпен жасалған сәндік өрнектер (ою-өрнек) мен формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарында интерпретациялау
3.2.2.1 Күрделі тәсілдер мен техникаларды пайдалана отырып құралдармен және материалдарды (табиғи және жасанды) қолдану және эксперимент жүргізу

28
2

Теңіз табиғаты
2.1 Қоршаған ортаның бейнелері
3.2.1.1 Қоршаған ортаның визуалды элементтерін әртүрлі тәсілдермен құралдарды үйлестіре отырып бейнелеу

29
3

Қызықты сегізаяқтар
2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары

3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

3.2.2.2
Жұмысты орындау үшін әртүрлі әдістер мен материалдарды ұсыну

30

4

Қабыршақты балықтар
2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу
3.2.1.1 Қоршаған ортаның визуалды элементтерін әртүрлі тәсілдермен құралдарды үйлестіре отырып бейнелеу

3.3 Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау
3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға идеяларды ұсыну

31
5
Демалу мәдениеті. Мерекелер
Әр түрлі халықтардың мерекелері
1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту
3.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамыту үшін әртүрлі дерек көздерінен ақпарат жинау

32
6

Сыйлық дегеніміз не?
2.2 Материалдар және өнердегі жұмыс техникалары
3.2.3.2
Әртүрлі тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау

33
7

Сайқырлы құпия орын
2.3 Дайындау технологиялары

2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау
3.2.3.1
Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
3.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

34
8

Оқиға айтып берші...
3.1. Таныстыру
3.3.1.1
Өз жұмысының (эскиз, бұйым және т.б.) негізгі идеясын және үдерісін арнайы терменологияларды пайдаланып таныстыруҰқсас жұмыстар

Бастауыш сынып оқушыларының креативтілік қабілеттерін дамыту әдістері
Инновациялық педагогикалық әлеуетті дамыту
Білім алушыларды визуалды өнерге үйрету әдістемесі
Болашақ педагог психологтың креативтілігін дамытудың тәжірибелік эксперименттік жұмыстың нәтижелері
Ертегіні мектеп жасына дейінгі баланың математикалық ойларын қалыптастыру құралы ретінде пайдалану
Шешім қабылдаудағы миға шабуыл тәсілі
Креативтіліктің анықтамалары
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ
Шығармашылық ойлау әдістері
Сенсорлық білім - сенсорлық танымның қалыптасуын және сезімдер мен қабылдауды жетілдіруді қамтамасыз ететін мақсатты педагогикалық әсерлер
Индустриялық-инновациялық стратегияның басты бағыты – бәсекеге қабiлеттi өнеркәсiптi дамыту
ҚР банктеріндегі ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру және дамыту. Ипотекалық несиелер есебі
Талдықорған өңіріндегі тарихи – археологиялық туризмді дамыту мүмкіндіктері
Шағын безнесі дамытудағы шетелдік тәжірибе
Математикадан сыныптан тыс жұмысындағы оқушылардың шығармашылық қызметін дамыту
Туризмді экономиканың саласы ретінде дамытудың негізгі бағыттары. Оңтүстік Қазақстан облысы
Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту
Аграрлық өндiрiстi дамыту
А.И. Хачатурянның шығармашылық жолы
Құддыс Қожамьяровтың өмірі мен шығармашылық жолы