кционерлік қоғам және олардың құрылтайшы пайдасы

Жоспары:

Кіріспе........................................................................................................................3

1. Акция түсінігі,оның жіктеліуі..................................................................4

2.Акционерлік қоғам және олардың құрылтайшы пайдасы.....................9


Қорытынды.................................................................................................................16

Қолданылған әдебиеттер...........................................................................................17

Қолданылған әдебиеттер:


1. Көшенова Б.А «Бағалы қағаздар нарығы» Алматы-1999ж
2. Көшенова Б.А. «Ақша, несие, банк, валюта қатынастары» Алматы-2000
4. Алехин Б.И. «Рынок ценных бумаг» Совмен 1992 – 160б
5.Карагусов Р. «Ценные бумаги и регулирование их обращении в РК» Алматы «Қаржы-Қаражат» 1995
6. Формирование системы акционерных обществ в РК» (Кошанова А.К. Рамазанов А.А) Алматы -1995
7. «Ценные бумаги» Сейткасымов Т.С. Алматы Экономика – 1998гСкачать работуСкачать работу