Шығарманың идеясыЖиынтық бағалауға арналған

әдістемелік ұсыныстар

Қазақ әдебиеті

8-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 8-сынып оқушыларына Қазақ әдебиеті пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) 8-сыныптың Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлімортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлімортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

2
МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Дананың сөзі-ақылдың көзі 4

2- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Көркем әдебиет және эпикалық сарын 10

3- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Махаббат және абырой 16

4- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Қиял мен шындық 21

3
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім Дананың сөзі - ақылдың көзі
Оқылатын шығарма
Ахмет Йассауи Даналық кітабы

Қорқыт Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр

Қорқыттың нақыл сөздері
Оқу мақсаты
8.1.4.1 Көркем шығармалардан алған үзінділерді өз

көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

8.2.1.1 Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен

тұтасқа қарай талдау
Бағалау критерийі
Білім алушы


Шығарма үзінділерін өз көзқарасын дәлелдеу үшін

орынды қолданады


Тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай

талдайды
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты
15-20 минут

Тапсырма

1. Автордың замана бейнесін берудегі шеберлігіне көзқарасыңызды білдіріңіз. Өз ойыңызды дәлелдеу үшін үзінділерді қолданыңыз.

Даналардың айтары келер болды,
Қияметтің қиянаты төнер болды.
Ақымақтар айқаймен жеңер болды,
Бұл не деген замана болды, достар?

Үлкен-кіші адамнан ибалық әдет кетті,
Қыз-бозбала жастардан әдеп кетті.
Мінез-құлықты бұзатын әлек жетті,
Бұл не деген замана болды, достар?

2. Гүрілдей шұбыра сулар тасыса, теңіз болмас; Көңілі пасық ерде дәулет болмас; Жапалақ-
жапалақ қар жауса да, жазға қалмас,- деген Қорқыттың нақыл сөзінің мағынасын талдаңыз.

4
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Шығарма үзінділерін өз
1
автор шеберлігіне қатысты өз

көзқарасын
дәлелдеу

көзқарасын білдіреді

үшін орынды қолданады

1-шумақ;
1

2-шумақ;
1

ойын дәлелдеу үшін үзінділерді

қолданады

1-шумақ;
1

2-шумақ;
1

Тұтастан
бөлшекке,
2
нақыл сөздің мағынасын ашады;
1

бөлшектен
тұтасқа

ойын жүйелі талдайды.
1

қарай талдайды

1

Барлығы

7

5
Дананың сөзі - ақылдың көзі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесі бойынша
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Ахмет Йассауи Даналық кітабы
Қорқыт Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр
Қорқыттың нақыл сөздері
Білім алушының аты-жөні ___________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары

Шығарма
үзінділерін өз
Автор шеберлігіне қатысты өз
Автор шеберлігіне қатысты өз
Автор шеберлігіне қатысты өз
көзқарасын
дәлелдеу үшін
көзқарасын білдіруде,
көзқарасын білдіруде,
көзқарасын білдіреді,
орынды қолданады
ойын дәлелдеу үшін
ойын дәлелдеу үшін үзінділерді
ойын дәлелдеу үшін үзінділерді

үзінділерді қолдануда (1,2-
қолдануда (1,2-шумақ) қателіктер
қолданады

шумақ) қиналады
жібереді

Тұтастан бөлшекке,
Нақыл сөздің мағынасын
Нақыл сөздің мағынасын ашып
Нақыл сөздің мағынасын ашады,
бөлшектен тұтасқа қарай
ашуда, ойын жеткізуде
талдауда, өз пікірін жеткізуде
өз ойын жеткізеді
талдайды

қиналады
қателеседі

Оқылатын шығарма
Ақтамберді
Сарыұлы
Күлдір-күлдір
кісінетіп,

Балаларыма өсиет,

Шалкиіз жырау Би Темірге айтқан бірінші толғауы
Оқу мақсаты
8.2.2.1
Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының

тілдік көрінісін талдау

8.3.1.1
Шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес

басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және

көркемдік құндылығын бағалау

Бағалау критерийі
Білім алушы

Тілдік ерекшелікті автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасы тұрғысынан талдайды

Шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі

Орындау уақыты 15-20 минут

Тапсырма
1. Үзіндідегі кейіпкердің сипатын ашудағы тілдік ерекшелігіне талдау жасаңыз. Сен - алтынсың, мен - пұлмын, Сен - жібексің, мен - жүнмін, Сен - сұлтансың, мен - құлмын, Сен - сұңқарсың, мен - қумын, Жемсауыңа келгенде, Сұлтан ием, сом жүрегім аяман!

Саған дұспан - маған жау, Керекті күні алдында Ғазизленген сұлтан жаным аяман!!

2. Екі шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырып, шығармалардың тарихи құндылығына қатысты ойыңызды қорытындылаңыз.

Шығармалар
Тақырыбы
Идеясы
Күлдір-күлдір кісінетіп

Би Темірге бірінші толғауы

Қорытынды:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Тілдік ерекшелікті автор
1
кейіпкер бейнесін ашады;
1

бейнесі мен кейіпкерлер

тілдік ерекшелігін талдайды;
1

қарым-қатынасы

1

тұрғысынан талдайды

Шығармалардың
2
шығармалардың тақырыбын
1

тақырыбы мен идеясын

салыстырады;

салыстырып, тарихи

шығармалардың идеясын салыстырады;
1

құндылығын бағалайды

тарихи құндылығын таниды;
1

ойын жүйелі қорытындылайды.
1

1

Барлығы

8

8
Дананың сөзі - ақылдың көзі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ақтамберді Сарыұлы Күлдір-күлдір кісінетіп, Балаларыма өсиет,
Шалкиіз жырау Би Темірге бірінші толғауы Білім алушының аты-жөні ___________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары
Тілдік
ерекшелікті автор
Кейіпкер бейнесін ашуда,
Кейіпкер бейнесін ашуда,
Кейіпкер бейнесін ашады,
бейнесі
мен кейіпкерлер
тілдік ерекшелігін талдауда
тілдік ерекшелігін талдауда
тілдік ерекшелігін талдайды
қарым-қатынасы
қиналады
қателеседі

тұрғысынан талдайды

Шығармалардың
Шығармалардың тақырыбы
Шығармалардың тақырыбы мен
Шығармалардың тақырыбы мен
тақырыбы мен идеясын
мен идеясын салыстыруда,
идеясын салыстыруда,
идеясын салыстырады,
салыстырып, тарихи және
тарихи құндылығына қатысты
тарихи құндылығына қатысты
тарихи құндылығына қатысты
көркемдік құндылығын
ойын қорытындылауда
ойын қорытындылауда қателеседі
ойын қорытындылайды
бағалайды
қиналады

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім Көркем әдебиет және эпикалық сарын

Оқылатын шығарма Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Шығарманың идеясы мен пафосының ұлттық ерекшелігін көрсетеді

Көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдап, автор стилін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты Тапсырма

1. Берілген үзінді идеясының ұлттық ерекшелігін талдап жазыңыз. Жеті жұрт көшіп кеткен соң, Атамыз қазақ баласы Конып, мекен еткен жер.

Мыңнан-мыңнан жылқы айдап, Жүзден-жүзден нар байлап, Дәулеті қалың біткен жер...

...Ақ борықтай иілген,
Кейінгі туған баланың
Ұстай ма деп білегін,
Шая ма деп жүрегін,
Шашын, мұртын қойдырып,
Ащы суға тойдырып,
Бұза ма деп реңін.
Адыра қалғыр заманның
Мен жаратпаймын сүреңін!..

2. Жоғарыдағы үзіндіден көркемдегіш құралдарды тауып, қолданысын талдаңыз.
Автордың стилін ажыратыңыз.

10
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Шығарманың идеясы
1
шығарманың идеясын ашады;
1

мен пафосынның

ұлттық мүдде тұрғысынан талдайды;
1

ұлттық ерекшелігін

1

көрсетеді

ойын жүйелі жазады;
1

Көркемдегіш
2
көркемдегіш құралдарды табады;
1

құралдардың

1

(психологиялық

қолданысына талдау жасайды;
1

параллелизм, перифраз,

сатира, ирония, гротеск,

автор стилін ажыратады.
1

эллипсис) қолданысын

талдап, автор стилін

анықтайды

Барлығы

8

11

Көркем әдебиет және эпикалық сарын бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Мұрат Мөңкеұлы Үш қиян
Білім алушының аты-жөні ___________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары
Шығарманың идеясы мен
Шығарма идеясының
Шығарма идеясының
Шығарма идеясының
пафосының ұлттық
ұлттық ерекшелігін талдауда,
ұлттық ерекшелігін талдауда, ойын
ұлттық ерекшелігін талдайды,
ерекшелігін көрсетеді
ойын жүйелі жазуда қиналады
жүйелі жазуда қателеседі
ойын жүйелі жазады

Көркемдегіш құралдардың
Үзіндідегі көркемдегіш
Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды
Үзіндідегі көркемдегіш
(психологиялық
құралдарды табуда,
табуда, қолданысына талдау
құралдарды табады, қолданысына
параллелизм, перифраз,
қолданысына талдау жасауда
жасауда қателеседі
талдау жасайды
сатира, ирония, гротеск,
қиналады

эллипсис) қолданысын

талдап, автор стилін

анықтайды

Бөлім Көркем әдебиет және эпикалық сарын

Оқылатын шығарма

Ш.Құдайбердіұлы Еңлік- Кебек дастаны, Жастарға өлеңі

Оқу мақсаты

8.1.3.1 Көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда
тура және жанама мінездеулерді жіктеу
8.2.4.1 Шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп,
креативті жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Кейіпкерді сомдаудағы

тура

және

жанама

мінездеулерді жіктейді
• Шығармадан алған үзінділерді өз

шығармашылығы арқылы қайта өңдеп жазады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты 15-20 минут

Тапсырма

1. Еңлік-Кебек дастанындағы кейіпкерлер бойынша тура және жанама мінездеуге мысал келтіріңіз.

Кейіпкер (1)
Тура мінездеу
Кейіпкер (2)
Жанама мінездеу

2. Төмендегі үзіндіні өңдеп, қазіргі жастарға Қой, жастар, күн болды ойланарлық тақырыбында ой салатын монолог жазыңыз.

Қой, жігіттер, күн болды ойланарлық,
Білім, әдет, ақылды ойға аларлық.
Надандықтан еліріп босқа жүрсек,
Мына заман көрсетер бізге тарлық!

Өзің біліп біреуге қылсаң жарлық,
Асыл сол – ақыл, білім бойда барлық.
Айла, өтірік, арсыздық өнер емес,
Мен де анаудай болсам деп таласарлық.

Үлкендерде мінез жоқ танданарлық,
Олардың қылған ісі – ұрлық-қарлық.
Арам ойды ақыл деп ардан күсіп,
Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Кейіпкерді сомдаудағы
1
кейіпкердің бейнесін тура мінездеуге
1

тура және жанама

жіктейді;

мінездеуді талдайды.

кейіпкердің бейнесін жанама
1

мінездеуге жіктейді;

Шығармадан алған
2
үзіндіні өңдейді;
1

үзінділерді өз

1

шығармашылығы

тақырыпты ашады;
1

арқылы қайта өңдеп

монологті креативті жазады.
1

жазады

1

Барлығы

7

14

Дананың сөзі-ақылдың көзі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ш.Құдайбердіұлы Еңлік- Кебек дастаны, Жастарға өлеңі
Білім алушының аты-жөні ___________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары
Кейіпкерді сомдаудағы
Кейіпкерді сомдаудағы тура
Кейіпкерді сомдаудағы тура және
Кейіпкерді сомдаудағы тура және
тура және жанама
және жанама мінездеуге
жанама мінездеуге жіктеуде
жанама мінездеуге жіктейді
мінездеуді талдайды
жіктеуде қиналады
қателіктер жібереді

Шығармадан алған
Ақпаратты өңдеуде,
Ақпаратты өңдеуде, тақырыбын
Ақпаратты өңдейді, тақырыбын
үзінділерді өз
тақырыбын ашуда, монологті
ашуда, монологті креативті
ашады, монологті креативті
шығармашылығы арқылы
креативті жазуда қиналады
жазуда қателіктер жібереді
жазады
қайта өңдеп жазады

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім Махаббат және абырой

Оқылатын шығарма М.Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасы
Д.Исабеков Әпке драмасы

Оқу мақсаты 8.2.3.1 Шығармадағы көркемдегіш құралдардың
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира,
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай
отырып, автор стилін анықтау
8.3.4.1 Шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты Тапсырма

Білім алушы

Шығармадағы көркемдегіш құралдардың
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдайды, автор стилін анықтайды

Әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазады

Жоғары деңгей дағдылары

15-20 минут

1. Кестені толтырып, көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаңыз. Автор стилін ажыратыңыз.

Мысалдар
Көркемдегіш
Қолданысын
Автор стилін

құралдардың
талдаңыз
ажыратыңыз

түрлерін

анықтаңыз

Қалай біткен мына көл

тау басына?

Жалғыздықтан жамандық

бар ма, сірә?

Қанша ұрпақ кетті екен,

қаншама адам?

Жетім көлге қараудан

шаршамаған?

Қанша киік қалды екен

сай-салада?

2. Төмендегі пікірге сүйене отырып, өзіндік сыни-пікіріңізді жазыңыз.
Д. Исабековтың Әпке пьесасы арқылы үлкен тәлім-тәрбие алуға болады. Әпкесінің Бауырларына деген махаббаты, қамқорлығы туралы айтылады. Тіпті қазіргі кезде әпке болмақ түгілі өз балаларын тастап кете баратын көкек аналар қаншама...

16
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Шығармадағы
1
көркемдегіш құралдардың түрлерін
1

көркемдегіш

анықтайды;
1

құралдардың

(психологиялық

көркемдегіш құралдардың қолданысын
1

параллелизм,

талдайды;

перифраз, сатира,

ирония, гротеск,

автор стилін ажыратады;
1

эллипсис)

қолданысын талдайды,

автор стилін

анықтайды

Әдеби сын-пікірлерге
2
берілген пікірге сүйенеді;
1

сүйене отырып, өзіндік

пікір жазудың талабын сақтайды;
1

сыни пікір жазады

өзіндік сыни пікір жазады.
1

Барлығы

7

17

Махаббат және абырой бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
М.Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасы

Д.Исабеков Әпке драмасы шығармалары

Білім алушының аты-жөні ___________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары
Шығармадағы көркемдегіш
Көркемдегіш құралдардың
Көркемдегіш құралдардың түрлерін
Көркемдегіш құралдардың
құралдардың (психологиялық
түрлерін анықтауда,
анықтауда, көркемдегіш
түрлерін анықтайды,
параллелизм, перифраз, сатира,
көркемдегіш құралдардың
құралдардың қолданысына талдауда
көркемдегіш құралдардың
ирония, гротеск, эллипсис)
қолданысына талдауда
қателеседі
қолданысына талдайды
қолданысын талдайды, автор
қиналады

стилін анықтайды

Әдеби сын-пікірлерге сүйене
Пікірге сүйене отырып, өзіндік
Пікірге сүйене отырып, өзіндік
Пікірге сүйене отырып,
отырып, өзіндік сыни пікір
сыни пікір жазуда қиналады
сыни пікір жазуда қателеседі
өзіндік сыни пікір жазады
жазады

18
Бөлім Махаббат және абырой

Оқылатын шығарма

М.Дулатов Бақытсыз Жамал романы

Оқу мақсаты

8.3.3.1 Шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын
гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Әдеби эссені шығарманың көркемдік-идеялық
құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап жазады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма
Жамал – ескіліктің құрбаны тақырыбына әдеби эссе жазыңыз. Жазылымда шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын нақты көрсетіп, гуманистік тұрғыдан талдау жасаңыз.

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Әдеби эссені
1
тақырыпты ашады;
1

шығарманың

көркемдік-идеялық құндылығын нақты
1

көркемдік-идеялық

көрсетеді;

құндылығын

гуманистік тұрғыдан талдау жасайды;
1

гуманистік тұрғыдан

1

талдап жазады

ойын мысалдармен дәлелдейді;
1

1

эссе құрылымын сақтайды.
1

Барлығы

7

19
Махаббат және абырой бөлімі бойынша жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

М.Дулатов Бақытсыз Жамал романы

Білім алушының аты-жөні____________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары

Әдеби эссені
Тақырыпты ашуда, гуманистік
Тақырыпты ашуда, гуманистік
Тақырыпты ашады, гуманистік

шығарманың көркемдік-
тұрғыда талдау жасауда, ойын
тұрғыда талдау жасауда, ойын
тұрғыда талдайды, ойын

идеялық құндылығын
мысалдармен дәлелдеуде және
мысалдармен дәлелдеуде және эссе
мысалдармен дәлелдеп, эссе

гуманистік тұрғыдан
эссе құрылымын сақтауда
құрылымын сақтауда қателеседі
құрылымын сақтап жазады

талдап жазады
қиналады

20
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім Қиял мен шындық

Оқылатын шығарма

Р.Мұқанова Мәңгілік бала бейне Тахауи Ахтанов Күй аңызы әңгімесі

Оқу мақсаты

8.3.2.1 Шығармадағы материалдық құндылықтарды заманауи тұрғыда жаңашылдығына баға беру

және рухани салыстырып,

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады, жаңашылдығына баға береді

Ойлау дағдыларының

Жоғары деңгей дағдылары

деңгейі

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма
1. Шығармадағы құндылықтарды салыстыра талдаңыз.

Шығармалар

Материалдық құндылығы
Рухани құндылығы

Мәңгілік бала бейне

Күй аңызы

2. Шығармалардың жаңашылдығына баға беріңіз.

Мәңгілік бала бейне

Күй аңызы

Көтерілген мәселе

Қазіргі кездегі

өзектілігі

21
Бағалау критерийі

Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Шығармадағы

шығармалардың құндылықтарын

материалдық және рухани
1
салыстырады;

құндылықтарды заманауи

материалдық құндылықтарды жазады;

тұрғыда
салыстырады,

1-шығарма
1

жаңашылдығына
баға

2-шығарма
1

береді

рухани құндылықтарды жазады;

1-шығарма
1

2-шығарма
1

2
шығармалардағы көтерілген мәселені

анықтайды;

1-шығарма
1

2-шығарма
1

бүгінгі күнмен байланыстырып,

өзектілігін анықтайды;

1-шығарма
1

2-шығарма
1

Барлығы

8

22

Қиял мен шындық бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Р.Мұқанова Мәңгілік бала бейне әңгімесі

Тахауи Ахтанов Күй аңызы әңгімесі

Білім алушының аты-жөні _____________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары
Шығармадағы
материалдық
Материалдық және рухани
Материалдық және рухани
Материалдық және рухани
және рухани құндылықтарды
құндылықтарды заманауи
құндылықтарды заманауи
құндылықтарды заманауи тұрғыдан
заманауи
тұрғыда
тұрғыдан салыстыруда (1,2-
тұрғыдан салыстыруда (1,2-
салыстырады (1,2-шығарма),
салыстырады,

шығарма), жаңашылдығына баға
шығарма), жаңашылдығына баға
жаңашылдығына баға береді (1,2-
жаңашылдығына баға береді
беруде (1,2-шығарма) қиналады
беруде (1,2-шығарма) қателеседі
шығарма)

23
Бөлім Қиял мен шындық

Оқытылатын шығарма Ж.Сахиев Айдағы жасырынбақ Дабыл фантастикалық әңгімелері

Оқу мақсаты

8.3.1.1 Шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және
көркемдік құндылығын бағалау

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Шығарманың тақырыбы
салыстырады, тарихи

мен
және

идеясын көркемдік

құндылығын бағалайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

Тапсырма
1. Ж. Сахиевтің Айдағы жасырынбақ, Дабыл әңгімелерін тақырыбы мен идеясы жағынан салыстырыңыз.

Тақырыбы
Айдағы жасырынбақ

Дабыл

Идеясы
Айдағы жасырынбақ

Дабыл

2. Шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығына өз бағаңызды беріңіз.

24
Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Шығарманың тақырыбы

шығармалардың тақырыбы мен
1

мен идеясын

идеясын салыстырады;
1

салыстырады, тарихи
1
1-шығарма
1

және көркемдік

2-шығарма
1

құндылығын бағалайды

шығармалардың тарихи және
1

көркемдік құндылығына баға береді;
1

2
1-шығарма
1

2-шығарма
1

Барлығы

8

25

Қиял мен шындық бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ж.Сахиев Айдағы жасырынбақ,
Дабыл фантастикалық әңгімелері

Білім алушының аты-жөні _______________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен
Орта
Жоғары

Шығарманың тақырыбы мен
Шығармалардың тақырыбы мен
Шығармалардың тақырыбы мен
Шығармалардың тақырыбы мен

идеясын салыстырады,
идеясын салыстыруда (1,2-
идеясын салыстыруда (1,2-
идеясын салыстырады (1,2-

тарихи және көркемдік
шығарма), тарихи және көркемдік
шығарма), тарихи және көркемдік
шығарма), тарихи және

құндылығын бағалайды
құндылығына баға беруде (1,2-
құндылығына баға беруде (1,2-
көркемдік құндылығына баға

шығарма) қиналады

шығарма) қателеседі

береді (1,2-шығарма)

26Ұқсас жұмыстар

Әдебиеттегі мазмұн мен пішін
Шығарманың мазмұны мен пішіні
Көркем шығарма
Жәркен Бөдешұлының Жалғыз поэмасы
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша дипломалды іс-тәжірибе есебі
Шығарманың мазмұны мен пішіні жайлы
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Әдебиеттегі мазмұн мен пішін жайлы мәлімет
Шығарманың мазмұны мен пішіні туралы
Көркем шығарма – ақиқат өмір көрінісі
В.А.Сухомлинскийдің педагогикалық идеясы
Қорыта айтқанда, елді жаудан қорғау идеясы - жырдың алтын арқауы
БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТ - АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ
Идеясы арқылы шығармада
Отаншылдық идеясы
Қоғамның жүйелік идеясының негізін салушы ағылшын ғалымы
Шығарманың тілі
 Қазақстандағы тәуелсіздік идеясының тарихи эволюциясы
Қызым көркем шығарманың авторы кім