Біресе қыс көрінеді, біресе жылы көктем лебі“Көктемде табиғат ана оянады, қыстың қары еріп, құстар жылы жақтардан қайта оралады..Ағаштар бүршік жарып гүлдейді..” деген сарында басталатын..Одан бері талай көктем келді кетті..Әр көктем ерекше, бір керемет, сыры бітпес бір тылсым..
Әсіресе қызығы, мына көктем алды мезгіл..Қыс пен көктемнін алмасар уақыты..Бір бірімен сықылықтап қуаласпақ ойнаған кішкентай балаларды есіме салады менің..Біресе қыс көрінеді, біресе жылы көктем лебі..Ақыры соңында қыс шаршап тынады дағы, ал көктем керісінше күшіне күш қатып, ойыннан қалып бара жатқан қысқа бұртия қалады да көз жасын төгіп жібереді..Ойынға басқа бала келіп қосылғанша осылай жалғасады..Келесі бала ол жаз мезгілі..
Биылғы көктем ерке көрінді маған..Сыңғырлаған күлкісін, жылт еткен жанарын бір көрсетіп ғайып болатын ерке бір қызды еске салды..Жүректі қобалжытады, бірақ дүрсілдетпейді..Бірақ сонысымен адамды баурайды..Ішіңнен сол бір тәтті сәтке деген қуанышты сезесің, асыға күткендей боласың..
Табиғаттың бұл құбылысы мен ішкі құбылыстың сәйкес келуі де байқалды биыл..Көктем жылы күндердің, жаз шырайының хабаршысы болса, өмірдегі жаңа белестерге деген бет бұрыстың, жаңа бір беттің ашылуы, бір өзгерістің, бір кезеңнің алмасуының хабаршысы сияқты, екеуі де адамды қобалжытады, асықтырады, тағатсыздыққа душар етеді...

I love spring. It is a wonderful season.
Spring comes and nature awakens from its winter sleep. The days become longer and the nights become shorter.
The ground is covered with fresh green grass and the first spring flowers. How lovely the white snowdrops are! There are new leaves and blossoms on the trees.
The birds begin to sing and build their nests. The air is fresh and the sun shines brightly.
The days are warm and everything is full of life and joy. Everybody feels younger and stronger.
Many people like spring more than other seasons. It is very pleasant to watch how the nature awakens from the winter sleep.
In spring we can go to the country and have a walk in the woods or by the river, play ball-games, lie in the sun and even have a swim if the water is warm enough.
That is why I like spring more than any other season of the year.

Я люблю весну. Это прекрасное время года.
Весна приходит и природа просыпается от зимней спячки. Дни становятся длиннее, а ночи становятся короче.
Земля покрыта свежей зеленой травой и появляются первые весенние цветы. Какая прелесть белые подснежники! Появляются новые листья и цветы на деревьях.
Птицы начинают петь и строить свои гнезда. Воздух свеж, и ярко светит солнце.
Дни теплые и все полно жизни и радости. Каждый чувствует себя моложе и сильнее.
Многие люди любят весну больше, чем другие времена года. Очень приятно наблюдать, как природа просыпается от зимнего сна. 
Весной мы можем поехать за город и прогулятся в лесу или по берегу реки, играть в игры с мячом, полежать на солнце и даже поплавать, если вода достаточно теплая.
Вот почему я люблю весну больше, чем любое другое время года.Ұқсас жұмыстар

М. жұмабаевтың шығармашылығының жалпы қазақ әдебиетінде алатын орны
Үй жұмысын орындауға көмек, көптеген мысалдар мен нақты ережелер (қазақ тілі)
Ауарайы мен климаттық гигиенаның манызы
Поэзия шеңберінің тәңір табынарлықтай құдіреті өлеңді
Қазақ халқы математиканы бесіктен бастауы
Белдемше түрлері, тарихы
Грек мәдениеті
Абай жолы романы Бел-белесте
Гельминттерге қарсы қолданылатын препараттар
Түркістан аумағындағы ірі қара малдардағы нематодтармен күресу жолдары
Салықтардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу жүйесіндегі рөлі мен орны
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама туралы
алықаралық қаржылық есеп стандарты бойынша дебиторлық қарыздың өзгерістері
Аймақтық экономиканың дамуындағы кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру (ЖШС «ГЕРМЕС»)
Ақша туралы қысқаша түсінік
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары
Қаржылық лизингті жүзеге асыру барысында қатысушы субъектілер анықталып,міндеттері және құқықтары белгіленеді
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама
Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану ғылымының контексінде