Алгебра өрнек

 Х.Досмұхамедұлы атындағы орта мектебі

Беркітемін: Келісемін:
Мектеп директоры: Ж. Сүндетбаев Оқу ісінің меңгерушісі: А.Жұмағалиева
___________________ 2012 ж ___________________ 2012 ж


Күнтізбелік жоспар
6,7,8,11 сыныптар
Математика пәні мұғалімі:
Аққалиева Л.


I. ТҮСІНІК ХАТ

7-10 сыныптарда алгебраны келесі оқу төрт мазмұнды желілер айналасында құрылады: сандар және өрнектер, теңдеулер мен теңсіздіктер, функциялар, ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтері. Бұл желілердің барлығы өзара тығыз байланыста және бірігіп әрекеттесе дамиды.
7-9 сыныптарда алгебраны оқыту математикалық білім беру жүйесіндегі аяқтаушы кезең емес, аралық кезең болып табылады. Оқушыны ары қарай оқыту оның математикалық дайындығының белгілі бір базасында жүзеге асырылады.
Мақсаты: алгебраны оқыту барысында математикалық ойлау мен есептеу біліктерін тұрақты дамыту.
Міндеттері:
- әртүрлi сандарға арифметикалық амалдар қолдану бiлiктерiн дамыту;
- формальды-шапшаң алгебралық аппаратты және оны математикалық және математикалық емес есептердi шығаруда қолдану бiлiгiн игерту;
функционалдық-графиктiк түсiнiктердi қалыптастыру және оларды нақты тәуелдiлiктердi сипаттау және талдау үшiн пайдалануға үйрету;
- статистикалық мәлiметтердi ұсынудың және талдаудың негiзгi тәсiлдерiмен, нақты өмірдегі статистикалық заңдылықтармен таныстыру, мүмкіндігінше қарапайым түсiнiк беру.
Оқу бағдарламасын жасау үшiн оқу материалының мазмұнын таңдауда және пәндi құруда: ғылымилық, білім берудің үздіксіздігі, іс-әрекеттік, пәнішілік және пәнаралық интеграция, ыңғайлылық, оқушылардың жеке жетістіктері мен шығармашылығы ұстанымдары басшылыққа алынды.
Ғылымилық ұстанымы оқушылардың күнделікті өмірде және оқу барысында ғылыми терминдер мен ұғымдарды меңгеру және қолданысқа енгізу үшін қажетті жағдайлар жасауға негізделеді.
Үздіксіздік ұстанымы мектепке дейінгі дайындық, бастауыш және негізгі жалпы, жалпы орта бiлiм беру деңгейлерiнде математика курсында барлық мазмұндық-әдістемелік желілердің үздіксіз дамуын қамтамасыз етеді, оқытудың әдіснамасы, мазмұны, әдістемесі мен технологиясы деңгейінде бiлiм берудiң барлық деңгейлерiнiң арасындағы сабақтастықты сақтауды көздейдi.
Іс-әрекеттік ұстанымы математикалық ұғымдар мен әрекеттер тәсілдерін саналы әрі берік игертудiң негізiн қамтамасыз етеді. Оқушыларды белсенді оқу-танымдық іс-әрекетке тарту арқылы жаңа білімді анықтауға, өзіндiк бағалау мен өзiндiк бақылауды дамытуға мүмкіндік береді.
Пәнішілік интеграция ұстанымы математикалық білім беру мазмұнын құрайтын сан және өрнек, теңдеулер мен теңсіздіктер, функциялар, геометриялық фигуралар және геометриялық шамаларды өлшеу, ықтималдық теориясы мен статистика элементтері деп аталатын мазмұндық желілер арасындағы табиғи бірлікті қамтамасыз етеді. Пәнаралық интеграция әлемнің біртұтас бейнесін оқушыларда қалыптастыруға мүмкіндік береді, олардың әр түрлі оқу пәндердің өзара байланысын саналы түрде түсiнулерiне көмектеседі. Осы ұстанымның маңызды компоненті қарым-қатынас жасаудың ерекше құралы ретіндегі математикалық тілге үйрету болып табылады.
Ыңғайлылық ұстанымы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру белгiлi бiр жетістікке жетуге, оқушының жеке білім беру траекториясы бойынша өзiнiң алға жылжу бағытын анықтауына көмектеседі.
Оқушының жеке ерекшеліктерін ескеру ұстанымы әр деңгейлі тапсырмаларды, өзіндік, зерттеу және жобалық жұмыстарды пайдалануды қамтамасыз етеді, оқытудың тұлғалық-маңызды мотивін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Шығармашылық ұстанымы оқушылардың өз бетімен стандартты емес, шығармашылық, логикалық есептердің шешуін табу қабілеттерін қалыптастыруға, жаңа амал-тәсілдерін анықтауға, жаңаны жасай алуға, нақты өмірлік жағдаяттардың стандартты емес шешімін табуға, практикалық бағыттағы тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді.
Пән бойынша оқу жүктемесі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында ұсынылған типтік оқу жоспарына сәйкес 7-9 сыныптардағы Алгебра пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
7 сынып - аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат.
8 сынып - аптасына 2 сағат, барлығы 68сағат.
9 сынып - аптасына 2 сағат, барлығы 68сағат.
Математика оқу пәні мазмұнының вариативті бөлігі
Негiзгi орта бiлiм беру деңгейiндегi математиканың вариативті мектеп компоненті бағдарлама мазмұнының стандарт деңгейін меңгертуді көздейді, сондай-ақ кейбiр тақырыптарды тереңдете оқытуға бағытталуы және мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: стандартты емес, қызықты есептер және қиындығы жоғары есептер шығару; тиімді есептеу тәсілдері; сандардың бөлінгіштігінiң белгiлерi және т.б.
Вариативті оқушылық компоненті базалық мазмұн негіздерін оқытуға бағытталған.

Сыныбы: 6“в”, 7“ә”,8“б”,11“ә”
Сағат жүктемесі: 18 сағ
Апталық сағаты: 18 сағ
Бағдарлама: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.07.2010 жылғы №367 бұйрығымен беркітілген
Бағдарлама авторлары: Шәкілікова С.Е., Әлдібаева Т.Ә., Рүстемова Н,И. В. Гусев, Ж. Қайдасов, Ә. Қағазбаева,А.Е.Әбілқасымова, М.И.Есенова,З.А.Жұмағұлова.
Жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған Геометрия оқу бағдарламасы.– Астана, 2010. – 11 б.
Жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған Алгебра, Геометрия оқу бағдарламасы.– Астана, 2010.– 11 б.

Сабақ кестесі

1-11(12) -сыныптарда: күзгі каникул – 8 күн (5-12 қарашаны қоса алғанда),
қысқы – 10 күн     (30 желтоқсан – 8 қаңтарды қоса алғанда), 
көктемгі – 12 күн  (21 наурыз – 1 сәуірді қоса алғанда);

Оқулық авторы: Т.А. Алдамұратова Т.С. Байшоланов
Баспа: Атамұра2011ж

Математика -6 оқулығындағы материалдарды оқып үйренудің тақырыптық күнтізбелік жоспары

рс

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны
өтілетін күні
Іскерлік дағды
Жаңа технологиясы
Оқыту әдісі
Көрнекілігі
Қосымша пайдаланатын әдебиет
Сынып жұмысы
Үйге тапсырма
қайталау
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

І тоқсан . 45 сағат

1-3

5- сыныпта өтілген материалдарды қайталау
3

Мат оқул
№1-34
№5,9
І тарау. Пропорция. 19 сағ

4-6

§1.1
§1.2
Қатынас.
Берілген қатынаста бөлу.
3

пропорция
Интер тақта
білім алу
Кеспе қағаздары
Оқыту
әдіст
№1-47
№10
№35
№44
7-9
§1.3
Пропорция . Пропорцияның негізгі қасиеті.
3

қатынас
Пропорция-ның негізгі қасиеті.
іскерлік
сызғыш

№48-87
№58
№75
№84
10-12

§1.4
Тура пропорционал шамалар
3

Берілген қатынаста бөлу.
Слайд
дағдыларды қалыпт.
Тура пропорц. Шамалар

Дидак матер.
№88-115
№100
№103
№107
13,14

§1.5
Масштаб
2

сызғыш
Масштаб
Дағдыу
Плакат

№116-140
№119,120
№130,135
15-17
§1.6
Кері пропорционал шамалар
3

Шама

бекіту
Дидакоқ

№142-160
№148
№154,155
№159
18

Бақылау жұмысы №1

1

Слайдпен көрсету
Дағдыларды тексеру

19
§1.7
Шеңбердің ұзындығы.Шар

1

Дөңгелек салғызу

Кеспе қағаз
Математика оқул
№162-183
№177
20
§1.8
Проценттерге күрделі есептер
1

Тест беру

тест

№184-243
№220,253
21

§1.9
Жиын және оның элементтері. Ішкі жиын.
1

Жиын элем
Жиындар
дың қиылысуы . Жиындардың бірігуі
Ақпарат беру
Интер тақта

№244-262
№254,255
22-23

§1.10

Жиындардың қиылысуы . Жиындардың бірігуі
2

Оң сан теріс сан
ІІ тарау. Оң сандар және теріс сандар.
іздендіру
Компью
Оқыту
әдістем
№264-285
№261
№270,282
ІІ тарау. Оң сандар және теріс сандар 13 сағ

24-25
§2.1
Оң сандар және теріс сандар
2

Оң сан теріс сан
Координаталық түзу.
Сұрақ-жауап
Сөзжұмб.
Дидактик материал
№286-305
№204,300
26-27
§2.2
Координаталық түзу.
2

Координата
Қарама-қарсы сандар.
Талдау

28-29
§2.3
Қарама-қарсы сандар. Рационал сандар
2

Рационал сандар
Рационал сандар
саралау
Ребус
Математика оқулық
№306-320
№315
№318
30-31
§2.4
Санның модулі.
2

Санның модулі.
Санның модулі.
Миға шабуыл

№327-354
№343
№351,353
32-33
§2.5
Рационал сандарды салыстыру.
2

рационал
Рационал сандарды салыстыру.
топтық
слайдт
Оқыту
әдістем
№355-381
№368
№359
34

Қайталауға арналған жаттығулар.
1

Қайталауға арналған жаттығулар
Сұрақ-жауап
Интеракт.

№384-418
№415

35

Бақылау жұмысы№2
1

Талдау

36

Пысықтау.
1

саралау
Ойын
Математика оқул
№392-401
№417
ІІІ тарау. Рационал сандарға амалдар қолдану. 24 сағ

37-38
§3.1
Теріс сандарды қосу.
2

Теріс сан
Таңбалары әртүрлі екі санды қосу.
Сұрақ-жауап

Оқыту
әдістем
№404-428
№415
№424
39-40
§3.2
Таңбалары әртүрлі екі санды қосу.
2

әр түрлі сан

Талдау
тест

№430-467
№457
№466
41

Бақылау жұмысы №3 ( І тоқсандық)

1

Интер тақта
саралау

42

Пысықтау
1

Тест беру
Миға шабуыл
ркбус

№468-486
№478
43-45
§3.3
Азайту. Координаталық түзудегі кесіндінің ұзындығы.
3

координата
Азайту. Координата

№489-517
№499
№510,511
№518
46-47

Қайталауға арналған жаттығулар

2

лық түзудегі кесіндінің ұзындығы

Кеспе қағаздары

ІІтоқсан . 35 сағ

48-51

§3.4
Көбейту.
3

Бөлу
Сұрақ-жауап
Компьют

№521-548
№525
534
№549
52-54
§3.5

Бөлу
3

Рационал сандардың
Талдау
Слайд
Дидакматериал
№551-579
№560
№567
№577
55-56
§3.6

Рационал сандардың периодты ондық бөлшекпен жазылуы
2

Периодты онд бөлшек
периодты ондық бөлшекпен жазылуы
саралау
Компью
тер
Математика оқулық
№598-623
№604
№615
57-58

§3.7
Жай бөлшектің ондық жуықтауы.
2

жуықтау
Жай бөлшектің
Миға шабуыл
Дидактикалық

№626-647
№635
№647,648
59
§3.8
Берілген сандар қатарының медианасы.

1

медиана
ондық жуықтауы.
топтық
карточк
Оқыту
әдістем
№651-663
№661
60

Бақылау жұмысы №4

1

61

ІҮ тарау. Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру. 11 сағ

59

Қайталау
1

№664-683
№673
60-62
§4.1
Алгебралық өрнек . Алгебралық қосынды.
3

Алгебра өрнек
Алгебралық өрнек .Алгебралық қосынды.
Сұрақ-жауап
Интер тақта

№686-724
№700
№715
№725
63-65
§4.2
Алебралық өрнектерді теңбек-тең түрлендіріп ықшамдау.
3

ықшамдау
теңбек-тең түрлендіріп ықшамдау.
Талдау
Компьют
Математика оқулық
№728-759
№739
№748,749
№760
66-68
§4.3

Жақшаларды ашу. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру.

3

Ұқсас осылғыштар
Жақшаларды ашу. Ұқсас қосылғ біріктіру.
саралау
Слайд

№762-795
№774
№785
№795,796
69,70
§4.4
Сатылы бөлшектер.

2

Сатылы бөлшектер.
Миға шабуыл
Компью
тер
Оқыту
әдістем
№821-832
№825
№№833
Ү тарау. Сызықтық теңдеу және сызықтық теңсіздік. 27 сағ
71-73
§5
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу
3

Бір айнымалысы
Сұрақ-жауап
карточк

№835-885
№851
№870,869
№884
74

Бақылау жұмысы №5 (ІІ тоқсандық)
1

бар сызықтық теңдеу
Талдау
Интер тақта

75

Пысықтау
1

Пысықтау
саралау
Компьют
Матем оқулы
№1-4 тапс

76
§5.1

Сызықтық теңдеу құруға және оның түбірін табуға арналған өзіндік жұмыстар.
1

Сызықтық теңдеу
Сызықтық теңдеу
Миға шабуыл
Слайд

№888-909
№904
77-79
§5.2
Санды теңсіздіктер.
3

топтық
Плакат
Оқыту
әдістем

ІІІ тоқсан . 52 сағат
80

Қайталауға арналған жаттығулар
1

81-83

§5.3
Санды теңсіздіктердің қасиеттері

3

теңсіздік
Санды

Сұрақ-жауап
тест
Дидактикалық
№912-937
№920
№931
№937

84-86

§5.4

Санды теңсіздіктерді қосу және азайту

3

Теңсіздік
тердің қасиет-рі
Талдау

карточк
№938-959
№946
№954
№960

87-89

§5.5

Санды теңсіздіктерді көбейту және бөлу
3

Санды

саралау
Интер тақта
Математика оқулық
№963-983
№970
№980
№984

90,
91

§5.6

Сан аралықтары. Санды теңсіздіктердің шешімдерін сан аралығында белгілеу

2

Сан аралық
теңсіздіктерді қосу және азайту
Миға шабуыл
Компьют

№987-1007
№994
№1007

92-94

§5.7

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу

3

Сызық теңсіздік

топтық
Слайд
Оқыту
әдістем
№1009-
№1038
№1021
№1031
№1039

95

Бақылау жұмысы №6
1

бақылау
слайдтау

сызғыш

96

Пысықтау
1

әр түрлі борлар
Дидак
№1040-№1060
№1050

ҮІ тарау. Жазықтықтағы түзулер және олардың орналасуы. Жазықтықтағы тікбұрышты
координаталар жүйесі

20 сағ

3ІІ
97-98

§6.1

Қиылысатын түзулер
2

Қиылыс
түзулер
Сұрақ-жауап
Интер тақта
Оқыту
әдістем
№1064-1080
№1062
№1081

99-100,-

§6.2
Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.
2

Талдау
Компьют

№1083
-1101
№1096
№1102

101,102,

§6.3
Паралелль түзулер
2

Паралел түзулер
саралау
Слайд
Оқулық
№1104-№1121
№1109
№1022

103, 104,

§6.4
Жазықтықтағы тікбұрышты координаталр жүйесі
2

Жазықтықтағы
Миға шабуыл
Интер тақта
Дәптер
№1124-№1146
№1132
№1147

105-107
§6.5

Графиктер
3

Тікбұры
координ
лар жүйе
топтық
Компьют

№1149-№1167
№1154
№1161
№1166

108,
109
§6.6
Осьтік симметрия
2

Сұрақ-жауап
Слайд
Дидактикалық
№1169-1193
№1177
№1192

110,
111

§6.7

Центрлік симметрия

2

Интер тақта
Талдау

№1195-№1216
№1202№1214

112-114
§6.8

Шеңбердің ұзындығы . Дөңгелектің ауданы . Шар.
3

саралау

Оқыту
әдістем
№1235-1253
№1241
№1247
№1253

115

Бақылау жұмысы №7
1

116

Пысықтау.

1

топтық

№1217-№1233
№1223

ҮІІ тарау. Функция.

19

117-119
§7.1
Функция туралы ұғым. Функцияның формуламен берілуі.
3

ұғым Функцияның
Сұрақ-жауап
Интер тақта

№1256-№1284
№1266
№1273
№1284

120,
121
§7.2

Функцияның кестемен берілуі.

2

формуламен берілуі.
Талдау
Компьют
Оқыту
әдістем
№1289-1305
№1289
№1304

122-124
§7.3

Функцияның графикпен берілуі.
.
3

график
Функцияның
саралау
Слайд

№1315-1325
№1314
№1320
№1324

125-127
§7.4
Сызықтық функция және оның графигі

3

функция
кестемен берілуі
Миға шабуыл

Дидактик материал
№1328-№1360
№1338,1339
№1350
№1358

128

Бақылау жұмысы №8 (ІІІ тоқсандық)
1

топтық

бақылау

129-131

Пысықтау
3

ІҮ тоқсан . 38 сағат

132

Қайталауға арналған жаттығулар

1

Плакат
Сұрақ-жауап

Дидактматериа
№1409-14025
№1420

133, 134,

§7.5

Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі
2

график
Сызықтфункциядербес
Талдау

Оқыту
әдістем
№1361-1386
№1371
№1379,1383

135
§7.6

Сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы

1

жағдайлардағы графигі
саралау

Математика оқулық
№1389-1408
№1401

ҮІІ тарау. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері . Теңсіздіктер жүйелері.
26

136-138
§8.1

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу.

3

Сұрақ-жауап
Компьют
Дидактматериал
№1428-1451
№1437
№1444,
1445№1451

139-141
§8.2
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі
3

график

Талдау
Слайд

№1453-1469
№1458
№1465
№1469

142

Бақылау жұмысы №9
1

саралау

бақылау

143

Пысықтау.
1

Миға шабуыл
Дидактикалық
қайталау

144-147
§8.3

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері . Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелерін графиктік тәсілмен шешу.
4

Сызықты теңдеу
жүйе
Екі айнымалысы бар
топтық
Интер тақта
Оқыту
әдістем
№1473-1494
№1479
№1481
№1495

148-151
§8.4

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелерін алмастыру тәсілмен шешу.
4

Сызықты теңдеу
жүйе
Сызықт
теңдеулер
іздендіру

№1497-№1531
№1509
№1515,
1516
№1530

152-155
§8.5
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілмен шешу.
4

жүйелері шешу жолдары.
Сұрақ-жауап
Слайд
Дидактматериа
№1534-1572
№1536
№1549
№1560
№1569

156-158
§8.6
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу.
3

Талдау
Плакат
бақылау
№1574-1592
№1580
№1586
№1592

159

Қайталауға арналған жаттығулар
1

саралау

қайтал

160

Бақылау жұмысы №10
1

161

Пысықтау.
1

топтық
Интер тақта

Жылдық қайталау. 8 сағат
1

Компью

162

Пропорция

1

№1593-1604
№1600

163

Рационал сандар

1

Рационал сан

Миға шабуыл
Плакат

№1613-1621
№1620

164

Жылдық қорытынды бақылау жұмысы №11
1

Сұрақ-жауап
Дидак. мат

165

Қайталау
1

Талдау
карточк
Оқыту
әдістем

166

Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру
1

Алгебралық өрнек

саралау

№1622-1645
№1644

167

Сызықтық теңдеу. Теңсіздік

1

Сызық
теңдеу.

Миға шабуыл
Оқыту
әдістем
Дидак. мат

168

Функция
1

топтық
Дидак. мат
бақылау
№1646-1653
№1651

169

Сызықтық теңдеулер жүйесі
1

қайту
№1654-1663

Барлығы: 170 сағат

Оқулық авторы: А.Әбілқасымова, И. Бекбоев, А.Абдиев, З. Жұмағұлова
Баспа: Мектеп 2007ж
Күнтізбелік жоспар Алгебра 7 сынып

рс

Сабақтың тақырыбы

Сағ саны
өтілетін күні
Іскерлік дағды
Жаңа технологиясы
Оқыту әдісі
Көрнекілігі
Қосымша пайдаланатын әдебиет
Сынып жұмысы
Үйге тапсырма
қайталау
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
1

І тоқсан
6-сыныпты қайталау
1

қайталау

І тарау. Натурал және бүтін көрсеткішті дәрежелер.

12сағ

2

3
§1
Натурал көрсеткішті дәреже

Есептер шығару
2

Натурал көрсетікш
Натурал көрсеткішті дәреже
Миға шабуыл
Интер такта
7 сынып
алгебра
№1-13
№14
№24

4
5
1.1
Натуралы көрсеткішті дәреже ұғымы
1

Дәреже қасиеттері
Және оның қасиеттері
Сұрақ-жауап
Компью
тер

№-15-24
№26

6

7
1.2
Дәрежелерді көбейту және бөлу
Есептер шығару
2

Көбейтіндіні , бөлшекті және

Талдау

Оқыту әдістем
№26-37
№36

8

9
1.3
Көбейтіндіні,бөлшекті және дәрежені дәрежеге шығару
Есептер шығару
1

Дәреже
дәрежені дәрежеге шығару
саралау
формула
Дидактматериа
есептер жинағы
№3,4

10

Бақылау жұмысы№1
1

11

§2
2.1

Бүтін көрсеткішті дәреже
Бүтін теріс көрсеткішті дәреже ұғымы
1

Бүтін көрсеткіш
Бүтін көрсеткішті дәреже
топтық
формула
7сынып
алгебра
№38-45
№46

12
2.2

Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері

1

Бүтін теріс көрсеткішті дәреже ұғымы
Миға шабуыл
Интер такта

№47-60
№55

13
2.3

Санның стандарт түрі
1

Стандарт түрі

Сұрақ-жауап

Оқыту әдістем

14

Бақылау жұмысы№2

1

Талдау
Үлестіркарточк

ІІ тарау . Бірмүшелер мен көпмүшелер
12с

15
§1
1.1
1.2
Бірмүшелер .
Бірмүше және оның стандарт түрі . Бірмүшелерді көбейту. Бірмүшелерді дәрежеге шығару

1

Бір
мүше
Бірмүшелер .
Бірмүше және оның стандарт түрі . Бірмүшелерді көбейту. Бірмүшелерді дәрежеге шығару
Миға шабуыл

формула
№88-101
№99,
100

16
§2
2.1
Көпмүшелер
Көпмүшелер және оның стандарт түрі .
1

Көп мүше
Көпмүшелер
Көпмүшелер және оның стандарт түрі
топтық
Интер такта
7сынып
алгебра
№102-
120
№119

17
2.2
Көпмүшелерді қосу және азайту
1

Көпмүшелерді қосу және азайту
Миға шабуыл
Компью
тер

№132-
144
№143

18

Бақылау жұмысы№3
1

19

§3

Бірмүше мен көпмүшенің көбейтіндісі

1

Бірмүше мен көпмүшенің көбейтіндісі
Бірмүшені көпмүшеге көбейту
Талдау
формула

№132-145
№142

20
3.1
3.2
Бірмүшені көпмүшеге көбейту
Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару
1

Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару
саралау
Интеракт такта
Есептер жинағы

21

§4
4.1

Көпмүшелерді көбейту
Көпмүшені көпмүшеге көбейту

1

Көпмүшелерді көбейту

Миға шабуыл
формула
7сынып
алгебра
№123-127
№128

ІІ тоқсан

22

4.2

Көпмүшені топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктеу

1

Көпмүшені көпмүшеге көбейту
Көпмүшені топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктеу
топтық
Интер такта

№102-113
№114

23

Бақылау жұмысы№4
1

Миға шабуыл

Оқыту әдістем

24
§5

5.1
ү=x2 және y=x3 функцияларының графиктері
ү=ax2 және y=аx3 функцияларының графиктері және олардың қасиеттері
1

функция
ү=ax2 және y=аx3 функцияларын
графиктері және олардың қасиеттері

Сұрақ-жауап
Үлестірм карточка

№61-75
№74

25
5.2
ү=ax2 және y=ax3 функцияларының графиктері
1

ү=ax2 және y=ax3 функцияларының графиктері
Талдау

Есептер жинағы
№76-87
№85

26

Бақылау жұмысы№4

1

саралау

7сынып
алгебра

ІІІ тарау Қысқаша көбейту формулалары 14с

27

§1

Екі өрнектін қосындысының квадраты және айырмасының квадраты.

1

Екі өрнектін қосындысының
Миға шабуыл
формула
Дидактикматериал
№152-
175
№173

28
1.1

1.2
Екі өрнектін қосындысының квадраты.
Екі өрнектін айырмасының квадраты
1

квадраты және айырмасының квадраты.
Сұрақ-жауап
Интеракт такта
Есептер жинағы
№176-183
№1184

29

§2

Екі өрнектің квадраттарының айырмасы

1

Талдау

№185-195
№194

30

2.1

Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы

1

Екі өрнектің квадраттарының айырмасы
саралау
Интер такта

№196-212
№211

31
2.2

Екі өрнектің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісі
Екі өрнектің квадраттарының айырмасын көбейткіштерге жіктеу
1

Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы
Миға шабуыл
Компью
тер
Оқыту әдістем

32

2.3
Екі өрнектің кубтарының қосындысын көбейткіштерге жіктеу
1

Екі өрнектің кубтарының
топтық
Үлестірм карточка
Дидактматериа
№213-228
№227

33
2.4

Екі өрнектің кубтарының айырмасын көбейткіштерге жіктеу
1

қосындысын көбейткіштерге жіктеу
Миға шабуыл
формула
Есептер жинағы
№196-204
№203

34

§3

Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы

1

Екі өрнектің
Сұрақ-жауап
Интеракт такта
7 сынып
алгебра
№204-210
№209

35

3.1

Екі өрнектің қосындысының кубы

1

қосындысының
Талдау
формула

№213-223
№222

ІІІ- тоқсан
36
3.2
Екі өрнектің айырмасының кубы

1

кубы және айырмасының кубы
саралау
Интер такта
Оқыту әдістем
№224-228
№229

37

Бақылау жұмысы№6
1

38

§4
4.1

Бүтін өрнектерді түрлендіру
Бүтін өрнектерді көпмүшеге түрлендіру
1

Бүтін өрнектерді түрлендіру

топтық
Үлестірм карточка
Есептер жинағы

39

4.2
Көпмүшені көбейткіштерге жіктеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану
1

Көпмүшелік
Бүтін өрнектерді көпмүшеге түрлендіру

7 сынып
алгебра

40

Бақылау жұмысы№7

1

ІҮ тарау.Рационал өрнектер

15с

41

§1
1.1

Рационал өрнектерді түрлендіру
Рационал өрнектер

1

Рационал сан
Рационал
Миға шабуыл
Дидактикматериал
формула
№235-240
№242

42

1.2

Рационал бөлшектерді қысқарту

1

қысқарту
өрнектерді түрлендіру
Сұрақ-жауап
Есептер жинағ
Интеракт такта
№243-246
№245

43

§2
Бөлшектердің қосындысы мен айырмасы
1

Рационал өрнектер
Талдау

формула
№247-255
№254

44

2.1

Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу мен азайту

1

Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу мен азайту
саралау

Интер такта
№256-260
№263

45

Есептер шығару

1

Миға шабуыл

Компью
тер
№264-265
№266

46
2.2
Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу мен азайту
1

Бөлімдері әртүрлі
топтық

Үлестірм карточка
№267-269
№268

47

Есептер шығару

1

бөлшектерді қосу мен азайту
Миға шабуыл
7сынып
алгебра

48

§3

Рационал өрнектер көбейту және бөлу
1

Рационал өрнектер көбейту және бөлу
Сұрақ-жауап

формула
№270-274
№273

49

3.1
Бөлшектерді көбейту

1

Талдау
Оқыту әдістем
Интеракт такта
№275-279
№280

50
3.3
Бөлшекті бөлшекке бөлу

1

саралау
Дидактикматериал
формула
№282-285
№287

48

Есептер шығару
1

Миға шабуыл
Есептер жинағы
Интер такта

49
3.2
Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру
1

Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру
топтық
7 сынып
алгебра
Компью
тер
№288-293
№292

51

Есептер шығару

1

Миға шабуыл

Үлесті
карточ
№294-298
№297

52

Бақылау жұмысы№8
1

53
§4
функциясы және оның графигі
1

функциясы және оның графигі
Талдау
Дидактикматериал
формула
№76-87
№83

ІҮ тоқсан
54

Есептер шығару

1

саралау
Есептер жинағы
Интеракт такта
№82-88
№84

Ү тарау. Жиілік және ықтималдылық 5 сағ

55

§1

Кездейсоқ оқиға жиілігі
1

Оқиға жиіліг
Кездейсоқ оқиға жиілігі
Миға шабуыл
7 сынып
алгебра
Интер такта
№306-313
№312

56
1.1
Кездейсоқ оқиға ұғымы
1

кездейсоқ
Кездейсоқ оқиға ұғымы
Сұрақ-жауап

Компью
тер
№328-333
№332

57

1.2
Кездейсоқ оқиға жиілігі
1

Кездейсоқ оқиға жиілігі
Талдау
Оқыту әдістем
Үлестіркарточк
№334-339
№338

58
1.3
Оқиғаның орындалу ықтималдығын оның жиілігі арқылы бағалау
1

саралау
Дидактикматериал

№344-350
№349

59

Есептер шығару

1

Миға шабуыл
Есептер жинағы

№353

60
§2

Абсолюттік және салыстырмалы қателіктер

1

Абсолют
қателік
Абсолюттік және салыстырмалы қателіктер
топтық
7 сынып
алгебра
Интерактакта

№362

61
2.1
Абсолюттік қателік
1

Абсолюттік қателік
Миға шабуыл

формул

№371

62

Есептер шығару

1

Сұрақ-жауап
Оқыту әдістем
Интер такта

№№376

63
2.2
Салыстырмалы қателік
1

Салыстырмалы қателік
Талдау
Дидактикматериал
Компью
тер

№381

64

Есептер шығару

1

Аралас

саралау
Есептер жинағы
Үлестіркарточк
Тест есептері
№385

65-67

Өткенді қайталау
3

Миға шабуыл

№353-364
№363
№370
№379

68

№9 қорытынды бақылау жұмысы
1

Оқулық авторы: И. Бекбоев,.Ж. Қайдасов, Г. Досмағанбетова
Баспа: Мектеп 2007ж

Күнтізбелік жоспар геометрия 7 сынып

рс

Сабақтың тақырыбы

Сағ саны
өтілетін күні
Іскерлік дағды
Жаңа технологиясы
Оқыту әдісі
Көрнекілігі
Қосымша пайдаланатын әдебиет
Сынып жұмысы
Үйге
тапсырма
қайталау

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

І- тоқсан

І тарау Алғашқы геометриялық мағлүматтар
10 с

1
§1
Геометрияның негізгі ұғымдары
кіріспе

1

Интерактивті тақта
Кесінді сәуле
Жаңа сабақ
Плакат
7 сынып
геометрия

2
1.1
Кесінді сәуле
1

Кесінді сәуле , нүкте
Фигуралардың теңдігі
Миға шабуыл
Интеракт такта

3
1.2
Фигуралардың теңдігі
1

Бұрыш . Бұрыштың биссектрисасы
топтық
формула
Оқыту әдістем

4
§2
Бұрыш . Бұрыштың биссектрисасы
1

Бұрыш
Теорема және оның дәлелденуі
Миға шабуыл
Интер такта
Дидактикматериал

5

Есеп шығару

1

Сұрақ-жауап

6
2.1
Теорема және оның дәлелденуі
1

теорема
Сыбайлас және вертикаль бұрыштар
Талдау
Компью
тер
Есептер жинағы

7
2.2
Сыбайлас және вертикаль бұрыштар
1

Сыбайлас және вертикаль
Үлестірм карточка
саралау

7сынып
геометр

8

Есеп шығару

1

өзара орналасуы

9

Бақылау жұмысы№1
1

10

Тарау бойынша қорытынды сабақ
1

Параллель түзулер

ІІІ тарау Үшбұрыштар теңдігі

25

11
12
§12
Үшбұрыш.

2

Үшбұрыш
және оның түрлері
Миға шабуыл
Компью
тер
7сынып
геометрия

13
14
§13
Үшбұрыштың теңдігінің белгілері
2

15
16
11.1
Түзуге түсірілген перпендикуляр
2

Түзуге түсірілген перпендикуляр
Миға шабуыл
Компью
тер
7сынып
геометрия

17
18
19
11.2
Үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы және биiктiгi.
3

медиана
Үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы және биiктiгi.

20

Бақылау жұмысы№2
1

ІІ- тоқсан

21
22
23
24
§14
Тең бүйiрлi үшбұрыш және оның қасиеттерi.

4

Тең бүйірлі
Тең бүйiрлi үшбұрыш және оның қасиеттерi.
Миға шабуыл
Компью
тер
7сынып
геометрия

25
26
27
§19
Циркуль мен сызғыштың көмегiмен салуға берiлген негiзгi есептер: үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу
3

циркуль
Циркуль мен сызғыштың көмегiмен салуға берiлген негiзгi есептер: үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу

Алгорифм журнал

28
29
30
§20
Берілген бұрышқа тең бұрышты салу
3

берілген бұрышқа тең бұрышты салу
топтық
Үлестірм карточка
ИФМ журнал

31
32
33

§20.1
Бұрыштың биссектирисасын салу
4

биссектриса
бұрыштың биссектирисасын салу

слайд
7сынып
геометрия

ІІІ- тоқсан

34

20.2
Түзуге перпендикуляр түзу салу
1

перпендикуляр
түзуге перпендикуляр түзу салу

формула

35

Бақылау жұмысы№3
1

7сынып
геометрия

Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы (18 сағат)

36
§7
Параллель түзулер
1

Параллель түзулер

Миға шабуыл

37
§9
Параллель түзулердің қасиеттері
1

параллель

Миға шабуыл

7сынып
геометрия

38
§8
Түзулердің параллельдік белгілері
1

Перпендику
ляр.
Талдау
формула
Оқыту әдістем

39
40
§12
Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы..
2

Миға шабуыл
Плакат
Оқыту әдістем

41

Бақылау жұмысы№4
1

42
43
§8.1
Үшбұрыштың ішкі бұрыштары.
2

Үшбұрыштың ішкі бұрыштары.
Сұрақ-жауап
Интеракт такта
Дидактматериал

44
45
8.2
Үшбұрыштың сыртқы бұрыштары
2

Сыртқы бұрыш
Үшбұрыштың сыртқы бұрыштары
Талдау
Плакат
Есептер жинағы

46
47
8.3
Үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар.

2

Үшбұрыштың қабырғалары бұрыштарының арасындағы қатыстар.
саралау
Интер такта

48

Бақылау жұмысы№5
1

Миға шабуыл
Компью
тер

49
50

Үшбұрыш теңсiздiгi.
2

Үшбұрыш теңсiздiгi.
Үшбұрыш теңсiздiгi.
Сұрақ-жауап
Интеракт такта
Дидактматериал

51
52
§15
Тiк бұрышты үшбұрыштардың теңдiгiнiң белгiлерi.
2

Тiк бұрышты үшбұрыштардың теңдiгiнiң белгiлерi.
Талдау
Плакат
Есептер жинағы

53

Нүктеден түзуге дейiнгi қашықтық..
1

Нүктеден түзуге дейiнгi қашықтық..
саралау
Интер такта

54
55

Паралллель түзулердiң ара қашықтығы
2

Паралллел түзулердiң ара қашықтығы
Миға шабуыл
Компью
тер

56

Бақылау жұмысы№6

1

Шеңбер (10 сағат)

57

Шеңбер.

1

Шеңбер
Шеңбер.

Сұрақ-жауап
Интеракт такта
Дидактматериал

58
59
60
§16
Шеңберге жүргізілген жанама және оның қасиеттері.
3

Шеңберге жүргізілген жанама және қасиеттері.
Талдау
Плакат
Есептер жинағы

61
62
63
§17
Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер.
3

Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер.
саралау
Интер такта

64
65
§18
Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.

2

Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.
Миға шабуыл
Компью
тер

66

Бақылау жұмысы№7
1

67
68
69

Қайталау. Есептер шығару
3

70

Қорытынды бақылау№8
1Ұқсас жұмыстар

Алгебра элементтерін оқыту әдістемесі
Математикалық өрнектермен таныстыру
Алгебраның дамуы туралы тарихи мағлұмат. Нақты сандар және алгебралық өрнектерді теңбе-тең түрлендірулер
Бастауыш сыныптағы алгебралық амалдар
СЫНЫПТАРДА АЛГЕБРАЛЫҚ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
Логика алгебрасы
Бастауыш сыныптарда теңдеулермен жұмыс істеу әдістемесі.
Бастауыш сыныптардағы күрделі теңдеулерді шешу алгоритмі
Сандық өрнектер құруға үйретуде оқу есептерінің қолданылуы
Математика пәнінен дәрістік тезистері
Күлтегін және Білге қаған дәуіріндегі түркі мемлекетінің көрнекті әскери қолбасшысы, көк түркінің көк семсері атанған атақты батыры
Тәрбие сағат көрнекілігі
Санды өрнектерді салыстыр
Құлманов Бақтыгерей Ахметұлы (1859 - 1919) - бірінші шығыстанушы - қазақ, шығыс ғылымының кандидаты, Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері
Датұлы Сырым (1712 - 1802) - Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен Кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен
Шәріпхан Әбдәлиұлы - Аға зерттеуші көрнекті әдебиет - мәдениеттанушы
Ахмет Қуанұлы Жұбанов (1906 - 1968) - қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер
Алтынайұлы Қарасай (1598 - 1671) - қазақтың қаһарман батыры, әйгiлi қолбасшысы, есiмi Шапырашты руының ұранына шыққан аса көрнектi тарихи тұлға
Бейімбет Майлин - аса көрнекті суреткер жазушы, ақын, драматург Бейімбет Майлин 1894 жылы қазіргі Қостанай облысы, Тараз ауданы, казіргі Майлин атындағы кеңшарда туды
Несіп Жүнісбайұлы 1994 жылдан 2006 жылға дейін қазақ журналистері арасынан алғаш болып Азия спорт журналистері одағы атқару комитетіне, Азия олимпиадалық кеңесінің баспасөз комитетіне мүше болып сайланған, көрнекті спорт қайраткері