Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау

Қазақ әдебиеті пәні бойынша
күнтізбелік-тақырыптық жоспар
7-сынып
жылына 68 с, аптасына 2 c.
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
Тақырыптар Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны
Оқу мақсаты
Cағат саны
1-тоқсан 16 сағат
1. Көне күндерден жеткен жәдігерлер
Орхон-Енисей ескерткіштері. Күлтегін жыры
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (ТЖ2).

Ел тәуелсіздігі үшін күрескен батырлар
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (7.ТЖ3).

Күлтегін жазба ескерткіші
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (7.АИ1).

Ғажайып туынды – Күлтегін
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (АИ4).

Мәңгілік ел – мәңгілік мұрат!
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (БС1)

Жиембет жырау. Еңсегей бойлы ер Есім толғауы
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. (ТЖ3)

Әмірің қатты Есім хан...
ТЖ3 Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу.
АИ1 Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу

Қазтуған жыраудың Туған жермен қоштасу толғауы
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту (7.ТЖ4);
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (7.АИ3).

Атамекен – қонысым
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (7.БС1).

Жиембет пен Қазтуған, Жыраулардан сөз туған
әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.БС4).

Қыз Жібек жыры
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7. ТЖ1).

Жадымда жыр боп жатталды
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (ТЖ3).

Сұлулық пен парасаттың жыршысы
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту (7. ТЖ4)

Атадан қалған асыл сөз
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады (7.АИ1).

Жібектің жайын сұрасаң
көркем шығарманың тілі (АИ3);
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысына талдау жасау (7.АИ3).

Сұлу Жібек бар ма екен?
шығармашылық жұмыс (АИ4);
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7.АИ4).

Ғашықтық жөні бір бөлек
тарихи және көркемдік құндылығы (БС1);
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (оқу мақсатының күрделілігіне байланысты жырдың тарихи құндылығына ғана баға беріледі.) (7.БС1).

Қазақ халқының даналығы көрініс тапқан жыр
әдеби эссе (БС3);
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.БС3).

Тоқсандық жиынтық бағалау

1
2-тоқсан 16 сағат
2. Толғауы тоқсан қызыл тіл
Шортанбай Қанайұлының Зар заман толғауы
ТЖ1.Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау

Мына заман, қай заман?
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. (7. ТЖ3)

Зар заман толғауы – дәуір шындығы
Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (7.АИ2)

Шортанбай Қанайұлы Зар заман өлеңі
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (7.АИ3).

Зар заман – тар заман
әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру (7.БС2).

Шортанбай мен Мұрат жырларының үндестігі
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.БС3).

Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы
әдеби шығарманың тұжырымдамасы (ТЖ2);
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (7.ТЖ2).

Сөздің пірі – Сүйінбай
шығарма үзінділерімен жұмыс (ТЖ4);
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін (айтыскер) ашып, үзінділерді жатқа айту (7.ТЖ4).

Айтыстың ақиығы
әдеби шығарманың композициясы (АИ1);
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (7.АИ1).

Cүйінбай – достық дәнекері

эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы ақын тұлғасын ашу(7.АИ2)

Сөз бастаған хас жүйрік
Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау (7.АИ3)

Жыр тұлпары – Сүйінбай
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7.АИ4);шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7 БС3).

Ж.Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңі
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (ТЖ2);
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту (ТЖ4).

Азаттық үшін күрес
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (АИ4);
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (БС3.).

Тоқсандық жиынтық бағалау

1
3-тоқсан 20 сағат
3. Балалар мен үлкендер
М.Жұмабаевтың Батыр Баян поэмасы
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (ТЖ1).

Баянның батырлығы Алашқа аян
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (ТЖ3).

Ашу түбі – кейіс
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (ТЖ2);
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту (ТЖ4).

Күңіреніп көкірегі нар қобыздай...
эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (АИ2.).

Ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (БС1);
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (БС3).

М.Әуезовтің Көксерек әңгімесі
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (ТЖ1).

Үйірін тапқан Көксерек
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (ТЖ2).

Ақ қасқыр мен Көксерек
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (АИ1).

Аты шулы тоғыз қасқыр
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (АИ3)

Жалғыз жортуыл
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (АИ4)

Көксерек пен Аққасқаның айқасы
әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру (БС2)

Қ.Қайсеновтің Жау тылындағы бала повесі
көркем шығарманың мазмұны мен пішіні (ТЖ1); әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7.ТЖ1)

Сұрапыл соғыс азабы
шығарма үзінділерімен жұмыс (ТЖ4);
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту (7.ТЖ4).

Қазақ баласының тағдыры
автор бейнесі (АИ2);
эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (7.АИ2).

Барлаушы Серік
шығармашылық жұмыс (АИ4);
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7. АИ4).
• тарихи және көркемдік құндылығы (БС1);
• кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (7.БС1).

С.Сарғасқаевтың Тәмпіш қара повесі
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7.ТЖ1).

Әдеппен сөйлеп әдеттен
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (7.ТЖ3)

Атымды адам қойған соң...
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (7.ТЖ2).

Досы көпті жау алмайды
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (7.АИ1).

Ата мұраң – асыл қазынаң
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.БС3);
әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.БС4).

Тоқсандық жиынтық бағалау

1
4-тоқсан 16 сағат
4. Ұрпақ тәрбиесі
М.Шахановтың Нарынқұм зауалы поэмасы
көркем шығарманың мазмұны мен пішіні (ТЖ1);
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7.ТЖ1).

Әке – балаға сыншы
автор бейнесі (АИ2);
эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (7.АИ2)

Әке үкімі
көркем шығарманың тілі (АИ3);шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (7.АИ3)

Қайсарлық пен өр рухтың символы
тарихи және көркемдік құндылығы (БС1);
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (7.БС1)

Махамбеттің соңғы сөзі
әдеби эссе (БС3);
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.БС3)

Т.Медетбектің Тәуелсізбін өлеңі
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (ТЖ1);
көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту (ТЖ4).

Тудық біздер көрінбейтін бұғаумен
эпикалық,поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (АИ2).

Тәуелсізбін – мен бүгін!
•шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (АИ3); шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (БС3).

Т.Әбдіковтің Қонақтар әңгімесі
көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (7.ТЖ3).

Көп күттірген қонақтар
әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру (7.БС2).

Әке – бала – немере
шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру (7.АИ1).

Қайтуға асыққан ұл
шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7.АИ4).

Құлазыған көңіл
әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.БС4).

А.С. Пушкиннің Ескерткіш өлеңі
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау(7.ТЖ2).

А.С.Пушкин және қазақ әдебиеті

эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау(7.АИ2).

Тіл біткен жүрер менің атымды атап...
шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау (7.АИ3);әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.БС4).

Тоқсандық жиынтық бағалау

1Ұқсас жұмыстар

Қазақ даласындағы ислам әдебиеті
Драмалық шығармаларды оқытудың ерекшеліктері
Сюжет, тартыс және композиция түрлері
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша дипломалды іс-тәжірибе есебі
Еңбекті толық оқыту немесе арнайы оқыту
Бастауыш сыныпта жазба жұмыстарын ұйымдастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері
Сюжеттік желілер
Композиция және сюжет
Драмалық шығармалар
Әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы.Әдебиеттің көркем шығарманың көркемдеу құралдары мен тілі.Өлең сөздің теориясы. Шығармашылық әлемі және әдеби жанрлар мен олардың түрлері
Оңтүстік Қазақстан облысындағы несие нарығының қазіргі жағдайын талдау
Фирманың баға саясаты және баға стратегиясы нарық құрылымының әсерін талдау
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Мәтін және онымен жұмыстың бағдарламалық талаптарын орындаудың негізгі жолы – тілдік талдау
Тауар саясаты фирманың маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі
Желілік жоспарлау мен басқару әдісін қолданғандағы экономикалық талдаудың және бизнес жоспарлаудың стратегиясы және тактикасы
Сигналдың гармоникалық құрамдас бөліктерін графикалық түрде анықталуын бағдарлама түрінде іске асыру
Еңбек ақыны талдау
Көркем шығарманы детальдап талдауда модульдік оқыту технологиясын пайдалану
МҰХАММЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ АДАМ МӘСЕЛЕСІН ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ТАЛДАУ