Арнайы қозғалыс дағдыларын дамыту

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
6-сынып
жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары
Оқу мақсаттары

Сағат саны
1-тоқсан 24 сағат

1-бөлім Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына дамыту.(13 сағ)
Қауіпсіздік ережесі.
Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс
6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіну

3

Жүгіру секіру реттілігі
6.3.3.1 ­ түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ұсыну және көрсету
3

6.3.2.1 ­ дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
2

Әр снарядтарды лақтыру
6.1.2.1. ­ қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
6.3.5.1 ­ басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу
3

Эстафеталық ойындар

6.1.1.1 ­ аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
2
2-бөлім Командалық спорттық ойындар.
(11 сағ)

Ойын техникасының дағдысын дамыту
6.1.1.1 ­ аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
2

6.1.3.1 ­ арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
2

6.2.4.1 ­ дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдана білу
2

Спорттық ойындарда тактикалық әрекеттерді қолдану
6.1.2.1 ­ қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
2

6.1.5.1 ­ бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
1

Командалық жұмыста көшбасшылық дағдысын дамыту
6.2.2.1 ­ көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
1

6.2.1.1 ­ өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу
1
2-тоқсан 21 сағат

3-бөлім
Құрал жабдықтар арқылы гимнастика дағдыларын арттыру.
(12 сағ)

Қауіпсіздік ережесі.
Саптағы жаттығулардың элементтері
6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу

1

Акробатикалық жаттығулар комбинациясын орындау
6.3.2.1 ­ дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
1

6.1.2.1. ­ қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
2

Снарядтағы жаттығулар кезіндегі өзін өзі реттеу
6.1.5.1 ­ бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
2

6.1.4.1 ­ қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
2

Топтық жиынтық
6.2.2.1 ­ көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
2

6.2.5.1 ­ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну
2

4-бөлім
Қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары
(9 сағ)

Қазақтың ұлттық ойындары
6.2.7.1 ­ жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетудіі түсіну және қолдана білу
1

6.2.3.1 ­ қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу
2

6.3.5.1 ­ басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу
2

Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену.
6.2.6.1 ­ жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін түсіне білу
2

6.2.5.1 ­ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну
2
3-тоқсан 30 сағат

5-бөлім
Шаңғы кросс коньки дайындығы
(12 сағ)

Қауіпсіздік ережесі.
Арнайы қозғалыс дағдыларын дамыту
6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
2

6.3.2.1 ­ дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
2

Күш пен шыдамдылық дамыту жааттығулары
6.3.1.1 ­ өз денсаулығына деген қауіп-қатерді анықтай білу
2

6.1.4.1 ­ қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
2

Қашықты жүріп өтудегі шығармашылық тапсырмалар
6.1.3.1 ­ арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
2

6.3.3.1 ­ түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен эенергетикалық жүйемен байланысын ұсыну және көрсету
2

6-бөлім
Шытырман оқиғалы ойындар
(18 сағ)
Ынтымақтастық дағдыларын дамыту
6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
2

6.2.2.1 ­ көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
2

Ойындар арқылы мәселені шешу
6.2.8.1 ­ түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді сезініп, олардың айырмашылықтарын түсіндіре білу
2

6.1.4.1 ­ қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
2

Шытырман оқиғалы ойындар арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту
6.2.3.1 ­ қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу
3

6.2.5.1 ­ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3

Әділ ойын және ынтымақтастық

6.2.1.1 ­ өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу
2

6.2.6.1 ­ жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін түсіне білу
2
4-тоқсан 27 сағат

7-бөлім
Ойын арқылы дағдыларды жақсарту.

(12 сағ)
Қауіпсіздік ережесі Допқа ие болу әдісінің негізгі элементерін дамыту
6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
1

6.1.1.1 ­ аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
2

Ойын кезінде алаңда бағдарлау дағдыларын оқып үйрену.
6.1.2.1. ­ қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
2

6.2.4.1 ­ дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдана білу
2

Тактикалық іс әрекеттердің негіздері.
6.1.5.1 ­ бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
2

Өз ойындарын қайта қарау және көрсету.

6.2.8.1 ­ түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді сезініп, олардың айырмашылықтарын түсіндіре білу
2

6.1.6.1 ­ қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге сезу дағдыларын түсіну және қолдана білу
1

8-бөлім
Жүгіру секіру лақтыру дағдыларын жақсарту.
(15 сағат)

Ағзаның бейімділік қабілеттерін дамыту.

6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
3

6.2.5.1 ­ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3

Қозғалысты дене қыздыру элементтері.
6.3.5.1 ­ басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу
3

6.1.3.1 ­ арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
3

Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты ныайту
6.3.1.1 ­ өз денсаулығына деген қауіп-қатерді анықтай білу
3Ұқсас жұмыстар

Дене тәрбиесі мақсаты мен міндеттері
Дене тәрбиесінің әдістемесі
Тірек - қозғалыс аппараты бұзылған балаларды оқытуды ұйымдастыру
Тірек - қимыл аппараты зақымдалған мектепке дейінгі мектеп оқушыларына көмек көрсету
Артпедагогика
Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің теориясы мен методикасы
Мүмкіндігі шектеулі балалар қызығушылғы
Мектепке дейінгі дене әдістемесінің мақсаты мен міндеттері
Мектеп жасына дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесін ұйымдастыру жолдары
Дене тәрбиесі бағдарламасы
Жүк көтергіштігі 6-тонна жүктік автомобиль жасап, арнайы бөлімде ілініс муфтасының құрылысын жобалау
Индустриялық-инновациялық стратегияның басты бағыты – бәсекеге қабiлеттi өнеркәсiптi дамыту
ҚР банктеріндегі ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру және дамыту. Ипотекалық несиелер есебі
Талдықорған өңіріндегі тарихи – археологиялық туризмді дамыту мүмкіндіктері
Шағын безнесі дамытудағы шетелдік тәжірибе
Математикадан сыныптан тыс жұмысындағы оқушылардың шығармашылық қызметін дамыту
Туризмді экономиканың саласы ретінде дамытудың негізгі бағыттары. Оңтүстік Қазақстан облысы
Жол қозғалысы және көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік
Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту
Қажетті қимыл- қозғалыстың жетіспеушілігі организмді белгілі өзгерістерге ұшыратады