Дені саудың жаны сау

Қазақ тілі пәні бойынша
күнтізбелік-тақырыптық жоспар
2-сынып
Апталық жүктеме 4 сағат, жылдық жүктеме 136 сағат.
Қазақ тілі пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқу бағдарламасына сәйкес әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 2-3 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.
Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес сабақтың лексикалық тақырыбын өзі таңдап құрастырады және таңдаған тақырыпқа байланысты сағат санын өзі белгілей алады. Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспарда тарау ішіндегі тақырыптар үлгі ретінде беріліп отыр.

№ рс
Ортақ тақырып
Оқу мақсаттары
Сағ саны
Күні

Тыңдалым-айтылым
Оқылым
Жазылым
Тілдік нормалардың қолданысы

1-тоқсан

1
Өзім туралы
2.1.1.1 - тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.6.1 - интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара) қолданып, тақырыпқа (Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не ұсынар едіңіз? ) назарын аударту

2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.5.1-дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу

2.3.3.1* - оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып мазмұндама жазу
2.3.4.1 – мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құрастырған сөйлемін толықтыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.1.1* - я, ю әріптерінің емлесін сақтап жазу
2.4.1.2* - у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
2.4.1.3* - дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дауыссыз п-б,
қ-ғ, к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу
2.4.1.4* - дауыссыз л, р, ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

2
Менің отбасым және достарым
2.1.1.1 - тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.6.1 - интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара) қолданып, тақырыпқа (Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не ұсынар едіңіз? ) назарын аударту
2.1.7.1- сөз ішінде дауысты дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту (бүгін-бүгүн, түтін – түтүн, көсеу – көсөу)
2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.5.1- дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу

2.3.3.1* - оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып мазмұндама жазу
2.3.4.1 – мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құрастырған сөйлемін толықтыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.1.3* - дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дауыссыз п-б,
қ-ғ, к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу
2.4.1.4* - дауыссыз л, р, ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

2 - тоқсан

3
Менің мектебім
2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.5.1 - аудио-бейнежазба мазмұны бойынша өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі...) білдіру
2.2.1.1* - сұрақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?) мәтін түрлерін (әңгімелеусипаттаупайымдау) және құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау
2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.2.6.1 - мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын (жанры, мәтін түрі) табу
2.3.1.1 – мұғалім көмегімен жеке суретсюжетті суреттер арқылы шағын сипаттауәңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.3.3.1* - оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мәтін жазу
2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.3.7.1 - сөйлем түрлерін айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қою
2.4.2.6 - сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табу

4
Менің туған өлкем
2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.5.1 - аудио-бейнежазба мазмұны бойынша өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі...) білдіру
2.2.1.1* - сұрақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?) мәтін түрлерін (әңгімелеусипаттаупайымдау) және құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау
2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.2.6.1 - мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын (жанры, мәтін түрі) табу
2.3.1.1 – мұғалім көмегімен жеке суретсюжетті суреттер арқылы шағын сипаттауәңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.3.3.1* - оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мәтін жазу
2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.3.7.1 - сөйлем түрлерін айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қою

2.4.2.6 - сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табу

3- тоқсан

5
Дені саудың жаны сау
2.1.1.1 - тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.5.1 - аудио-бейнежазба мазмұны туралы өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі...) білдіру

2.1.6.1 - интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара) қолданып, тақырыпқа (Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не ұсынар едіңіз?) назарын аударту
2.2.3.1 - мәтін мазмұнынанықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.2.1* - синоним, антоним, омоним (сөздік қолдану) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.2.6.1 - мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын (жанры, мәтін түрі) табу
2.3.2.1* - үлгі бойынша қарапайым хабарландыру, хабарлама және ас әзірлеу рецептісін жазу
2.3.3.1* - оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып мазмұндама жазу
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құрастырған сөйлемін толықтыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.1 - мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату
2.4.2.2 - көптік жалғауларын дұрыс қолдану
2.4.2.3* - сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) ажырату
2.4.2.4* - зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау
2.4.2.5* - дара және күрделі зат есімсын есімсан есім етістікті анықтау

6
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
2.1.1.1 - тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.5.1 - аудио-бейнежазба мазмұны туралы өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі...) білдіру

2.1.6.1 - интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара) қолданып, тақырыпқа (Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не ұсынар едіңіз?) назарын аударту
2.2.3.1 - мәтін мазмұнынанықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.2.1* - синоним, антоним, омоним (сөздік қолдану) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.2.6.1 - мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын (жанры, мәтін түрі) табу
2.3.2.1* - үлгі бойынша қарапайым хабарландыру, хабарлама және ас әзірлеу рецептісін жазу
2.3.3.1* - оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып мазмұндама жазу
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құрастырған сөйлемін толықтыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.2 - көптік жалғауларын дұрыс қолдану
2.4.2.3* - сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) ажырату
2.4.2.4 - зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау
2.4.2.5* - дара және күрделі зат есімсын есімсан есім етістікті анықтау

4- тоқсан
7
Қоршаған орта
2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.5.1 - аудио-бейнежазба мазмұны бойынша өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі...) білдіру
2.2.1.1* - сұрақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?) мәтін түрлерін (әңгімелеусипаттаупайымдау) және құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау
2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.3.1.1* - мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттауәңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.3.2.1* - үлгі бойынша қарапайым хабарландыру, хабарлама және ас әзірлеу рецептісін жазу
2.3.3.1* - мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып мазмұндама жазу
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.1 - мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату
2.4.2.5* - дара және күрделі зат есімсын есімсан есіметістікті анықтау

8
Саяхат
2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.5.1 - аудио-бейнежазба мазмұны бойынша өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі...) білдіру
2.2.1.1* - сұрақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?) мәтін түрлерін (әңгімелеусипаттаупайымдау) және құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау
2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.2.4.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.3.1.1* - мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттауәңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.3.2.1* - үлгі бойынша қарапайым хабарландыру, хабарлама және ас әзірлеу рецептісін жазу
2.3.3.1* - мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып мазмұндама жазу
2.3.5.1 - жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.1.4 - дауыссыз л, р, ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу
2.4.2.1 - мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату
2.4.2.5* - дара және күрделі зат есімсын есімсан есіметістікті анықтауҰқсас жұмыстар

Дені саудың –жаны сау
Дені саудың - жаны сау туралы
Халықтың саулығы - мемлекет байлығы
Дені сау азаматтар-мемлекеттің ең бағалы капиталы
Салауатты өмір салты туралы
Тәні саудың – жаны сау
Салауатты өмір салты, денсаулық негізі
Денсаулық туралы ұғымдар
Салауатты өмір салтын ұстанайық, жастар
Денсаулық – адам организмінің қалыпты формасы
Қожа Ахмет Яссауи туралы
ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
ҚОРАМСАҰЛЫ АҚАН СЕРІ
Брокерлік фирманың қор операциялары жобаларына сараптама жасауды ұйымдастыру
Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда педагогика
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіруі кезінде Қазақстан бәсеке қабілеттілігінің стратегиялық менеджменті
Отандық өнеркәсіп кәсіпорындарын қайта құрылымдаудағы машина жасау өнеркәсібінің маңызы
Азаматтардың денсаулығына келтірілген экогендік зиянның ұғымы және оның қалыптасуы механизмі
Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдісі