Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
5-сынып
жылына - 34 сағат, аптасына - 1 cағат
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
Тақырыптар Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны
Оқу мақсаты
Cағат саны
1-тоқсан
Қазақ халқының музыкалық мұрасы
(9 сағат)

Қазақ халқы әнінің әуенділігі

5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
5.1.3.1 ­ түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу
3

Айтыс өнері

5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
5.1.2.2 ­ - дәстүрлі әншілік мектептердің және халық композиторларының шығармаларын салыстыру;
5.1.3.1 ­– түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
2

Күй құдіреті

5.1.1.1 ­ - музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
2

Жобаны жоспарлау және құрастыру

5.2.1.1 ­ музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;
5.2.2.1 ­ -музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;
5.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану
1

Жобаның нәтижесін таныстыру
5.3.1.1 ­ өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу
1
2-тоқсан
Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері және заманауи музыкасы (7 сағат)
Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері

5.1.1.1 ­ музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
5.1.3.1 ­ түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу
2

Жаңғырған салт-дәстүр әндері

5.1.1.1 ­ музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.2 – қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру;
1

Халық музыкасының интерпретациясы

5.1.1.1 ­ музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.3.2 – қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру;
5.2.2.2 ¬ компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
1

Халық музыкасын өндеу

5.2.2.1 –музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;
5.2.2.2 ­ компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
1

Жобаны жоспарлау және құрастыру

5.2.1.1 – музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;
5.2.2.2 – компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
1

Жобаның нәтижесін таныстыру

5.1.3.2 ­ -музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау;
5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу;
1
3-тоқсан
Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі
(10 сағат)
Түркі халықтардың музыкалық дәстүрі

5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;
5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
3

Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі

5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;
5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау
5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу
3

Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі

5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;;
5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;
5.1.2.3 – әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
5.1.3.1 – әнді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу
2

Жобаны жоспарлау және құрастыру

5.2.1.1 – музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;
5.2.2.1 -музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;
5.2.2.2 – компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
1

Жобаның нәтижесін таныстыру

5.3.1.1 – өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу;
5.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану

1
4-тоқсан
Язык музы-ки – язык дружбы
(8 часов)
Қазақстан халықтарының музыкасы

5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;;
5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;
5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
5.1.3.1 – әнді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу
2

Бір шаңырақ астында

5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.2.2.1 – музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;
2

Өз елім!

5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.2 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау;
2

Жобаны жоспарлау және құрастыру

5.2.1.1 – музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;
5.2.2.1 -музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;
5.2.2.2 – компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
1

Жобаны таныстыру

5.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану;
5.3.1.1 – өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу
1Ұқсас жұмыстар

Шетелдерде балалар музыкалық тәрбиесінің дамуындағы негізгі бағыттар мен беталысы (тенденциялары) (Австрия, Венгрия, Болгария, Германия, Жапония, АҚШ және т.б)
Балалардың музыкалық аспаптарына сипаттама
Қазақ композиторларының вокалдық шығармаларын осы академиялық мәнерде орындаудың ерекшеліктері
Түркі тілдес халықтарының көне музыкалық аспаптар тарихынан деректер
Қала, қолөнер және сауда
БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ
Азияның ортағасырлық мәдениеті
Классикалық билердің элементтері, вальспен танысу
Әдеп пен әдемілік дағдыларын үйрету
Қазақ мәдениетінің рухани байлығы
Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері
Батыс Еуропа
Мұсылман өркениеті және түрік халықтарының мәдениеті
МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІІҢ КҮЙШІЛІК ДӘСТҮРІ
Түркі халықтарының ежелгі діни сенім- нанымдары
Т үркі халықтарының дәстүрлері мен мәдени мұралары
Орта ғасырлық Еуропа мәдениеті
Қобыз - ысқышпен ойналатын ішекті музыкалық аспап
Бүгінгі ұрпаққа Ұлы Отан соғысындағы Кеңес Одағы мен оның халықтарының жеңісінің факторлары туралы айту парыз
Музыкалық оқытудың орындарда музыкалық оқытуды ұйымдастырудың жүйесі