Паратрофиялар

Паратрофиялар

Паратрофия.. Ю.А. Князев пен А.В. Картелишев (1975) классификациясыбойынша:

салмақтың 15 - 25% -кеасуы, семіздіктің І дәрежесі

26 –50% - ІІ,

50 –100% - ІІІ

100% -тенасса – IVдәрежелісеміздік.

Көбінепаратрофияата-анасыконституциялысемізбалаларда, гиподинамияда, артықкөмірсулытамақтануда, анасүтіншамадантысбергенде, құрғаққоспалардұрысезілмегенде, тәттішырындар, шайқолданғанда, балағашамадантысботқа, кілегей, кисель, печенье жәнебасқаұнөнімдерін, картофель пюресінбергенде, тағамдакөкөніс пен жемісжеткіліксізболғандапайдаболады.

Клиникасы.Клиникадапаратрофияқалыптыбойдан, артықсалмақтанбасқа, пастоздылық, бозғылттық пен теріқұрғақтығы, бұлшықеті тонусы төмендеген, теріасты-май қабатыұлғайған, олбіркелкіорналаспаған, қарында, құйрық пен бөкседе (әйелтипті) көбірек. Май клеткаларынегізіненалғашқыжылыжиналатындықтан, есейгендебұлбалалардасеміздікболады.

Емі. Паратрофиянынегізіненбалағаберілетінтағамда, көміртегі мен майдышектеуменемдейді. Тағамжалпымөлшері де шектеледі, бірақ бала ашболмауыкерек. Тез қорытылатынкөміртектерінің (қант, конфет,ұнөнімдері) орнынакөкөністікөбейтудұрыс.

Профилактикасы.Алиментарлыэтиологиялыдистрофияныболдырмаудыңбастысы – баланытиімдітамақтандыру, қосымшатағамдыуақытындаенгізу, Тамақтанутәртібін, ішкентамақкөлемінқадағалау. Бала тєрбиесі мен шынықтырушараларынжүйеліжүргізудің де мањызы бар. Мезгіл-мезгілсалмақөсуінқадағалауы, уақытындатамақтанудытүзеп, бала организмітрофикасынбұзатынаурулардыемдеудіңерекшемаңызы бар.Ұқсас жұмыстар

Микроорганизмдер физиологиясы
Микробиология. Қолданбалы курс сабағының жылдық тақырыптары
Гетеротрофты микроорганизмдердің ерекшеліктері
Бактериялардың ферменттері
Цианобактериялар (көк-жасыл балдырлар)
Зат алмасу қарқыны
Гетеротрофты микроорганизмдер
Логопедия ғылымы