Ерте заманда бір жолбарыс бір тоғайдың қалың бедерінде ұйықтап жатыр еді

Ерте заманда бір жолбарыс бір тоғайдың қалың бедерінде ұйықтап жатыр еді. Үстіменен бір тышқан жорғалап жүріп бара жатқанын сезіп, ұйқысынан оянып қараса, тышқан екен, ұстап алды да тышқанды қысып өлтіретін болып еді. Тышқан:
– Я, тақсыр, арызым бар, мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз, білмеген екенмін, тірі жүрсем, мен де бір қызметіңізге жарармын, – деп, арызын айтты.
Жолбарыс күліп тұрып:
— Мен - жолбарыс, сен тышқансың, қалжыңың мынау, сен маған қызметке жарамайсың, – деп, тамаша етіп тұрып, – қап, бар енді, көрерміз, – деп, тышқанды қоя берді. Тышқан пақыр қуанып, жолбарыс досым деп, жүгіріп ойнап кете берді. Күндерде бір күні жолбарыс жортып ойнап жүріп, мойнынан аспа тұзаққа түсіп, шарқ ұрып жылай берді. Тышқан келіп қараса, баяғы өзінің досы жолбарыс екен. Қасына келіп қарап тұрды, жолбарыс тышқанға қарап:
– Әй, лажың бар ма бұған қылар? – деп, тышқаннан көмек сұрады. Тышқан тұра жүгіріп келіп, тұзақты қажап, қиып кеп жіберді. Жолбарыс тышқан досына қиын күнінде іске жараған соң, разы болып, рақмет, досым деп қуанып, ажалдан айырғанына шат болды.
Осындай себептер біреу-біреудің арасынан өтпей қалған емес. Тарихта халық аузында мынадай мақалдар бар:
Ханның ісі қараға түсер,
Батырдың ісі балаға түсер,
Байдың ісі кедейге түсер,
Бәйбішенің ісі тоқалға түсер,
Жолбарыстың ісі тышқанға түсер,
Ердің ісі баз-базында дұшпанға түсер, – деген.Ұқсас жұмыстар

Рельеф қалыптасуындағы қазіргі физикалық-географиялық жағдайлары
Қабанбай батыр туралы аңыздар
Абылай хан драмасының тарихи - фольклорлық негіздері
Балқаш көлі туралы
Терінің жүн-жабындысына сипаттама
Түс көру мотивінің түзілуі
ӘМІР ТЕМІРМЕН ҰСТАСЫП НЕҢ БАР, ХАНЗАДАМ
Төле би туралы мағлұматтар
Қазақ ұғымындағы түс жору
Абылай хан – саяси қайраткер
МЫҢЗЫҚҰЛЫ ЕДІЛ ҚАҒАН
Ерте Палеолит адамдары
Халық ертегілернің бала дүниетанымын қалыптастырудың маңызы
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама туралы
Қаржылық лизингті жүзеге асыру барысында қатысушы субъектілер анықталып,міндеттері және құқықтары белгіленеді
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама
ҚАЗАҚСТАН БІРІНШІ ДҮНИЕЖҮЗШК СОҒЫС ЖЫЛДАРЫНДА
Біріктірілген тақша
Бернштам баскарған экспедиция
Бүгінгі күндегі ата ұрпақтары қордың негізгі 4 түрлі мақсаты бар деп есептеледі