Есепті шығару

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР (үлгі)
Математика
3- сынып
Барлығы 170 сағат, аптасына 5 сағат

Сабақтың №

Сабақ тақырыбы

Оқу мақсаттары
Сағат саны
Мерзімі
I тоқсан Жанды табиғат, Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)
тақырыптары аясында*

1А бөлім - 1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту

1.
Үш таңбалы сандар
3.1.1.1 1000-ға дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну; 1000 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;
3.1.1.2 үш таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру

2.
Үш таңбалы сандардың графикалық моделі
3.5.2.1 көп таңбалы сандардың графикалық моделін құру, кластар мен разрядтар кестесін қолдану
3.1.1.2 үш таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру

3.
Үш таңбалы сандардың разрядтық құрамы
3.1.1.3 үш таңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу

4.
Сандарды разрядтық қосылғыштарға жіктеу
3.1.1.3 үш таңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу

5.
Үш таңбалы сандарды салыстыру
3.1.1.2 үш таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру

6.
Үш таңбалы сандар тізбегі
3.1.1.2 үш таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру
3.4.3.1 1000-ға дейінгі сандар, мыңдықтармен миллионға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылығын анықтау
3.4.3.2 өзі таңдаған заңдылық бойынша тізбектер құрастыру, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу

7.
Үш таңбалы сандарды қосу және азайту
3.1.2.5 үш таңбалы сандардымыңдықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау
3.5.2.4** қосу мен азайту, көбейту және бөлу амалдары компоненттерінің атауларын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

8.
Үш таңбалы сандарды қосу және азайту тәсілдері
3.1.2.5 үш таңбалы сандардымыңдықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау
3.1.2.8 үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану
3.5.2.4 ** қосу мен азайту, көбейту және бөлу амалдары компоненттерінің атауларын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

9.
Мың
3.1.1.4 санаудың ірі бірлігі – – мыңдықты құрастыру; 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау, жазу, салыстыру
3.4.3.1 1000-ға дейінгі сандар, мыңдықтармен миллионға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылығын анықтау

10.
Мыңдықтармен санау
3.1.1.4 санаудың ірі бірлігі – – мыңдықты құрастыру; 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау, жазу, салыстыру
3.4.3.1 1000-ға дейінгі сандар, мыңдықтармен миллионға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылығын анықтау
3.4.3.2 өзі таңдаған заңдылық бойынша тізбектер құрастыру, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу

11.
Мыңды қосу және азайту
3.1.2.5 үш таңбалы сандардымыңдықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау
3.4.3.2 өзі таңдаған заңдылық бойынша тізбектер құрастыру, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу
3.5.2.4 ** қосу мен азайту, көбейту және бөлу амалдары компоненттерінің атауларын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

12.
Айнымалысы бар өрнек
3.2.1.1 бір екі әріпі бар әріпті өрнектерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу
3.2.1.2 әріптердің берілген мәндерінде екі әріпі бар әріпті өрнектің мәнін табу

13.
Теңсіздіктің шешімі
3.2.2.1 қарапайым теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу
3.2.1.2 әріптердің берілген мәндерінде екі әріпі бар әріпті өрнектің мәнін табу

1В бөлім – Көбейту және бөлу

14.
0 және 1 сандарына көбейту және бөлу
3.1.2.2 көбейту және бөлуді орындауда 0 мен1 сандарының қасиеттерін қолдану; санды 0 санына бөлуге болмайтынын білу;
3.5.2.4** қосу мен азайту, көбейту және бөлу амалдары компоненттерінің атауларын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

15.
а ∙ 0; 0 : а түріндегі көбейту
3.2.1.4 санды 0-ге көбейту, 0-ге бөлуге болмайтын жағдайларды әріпті теңдік түрінде: a0 =0; a0 көрсету

16.
100 көлемінде көбейту және бөлу
3.1.2.3**көбейтудің ауыстырымдылық, үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану й
3.5.2.4** қосу мен азайту, көбейту және бөлу амалдары компоненттерінің атауларын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

17.
Есептерді шығару
3.5.1.1 2-3 амалмен орындалатын есепті кесте, сызықтықбағандық диаграмма, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу;
3.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорцияның белгісіз мүшесін табуға берілген есептерді талдау және шығару

18.
Аудан. Стандарт емес өлшемдермен өлшеу
3.1.3.1 ауданы болатын нысандарды атау және ауданды өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдап алу, палеткамен өлшеу

19.
Ауданды палеткамен өлшеу
3.1.3.1 ауданы болатын нысандарды атау және ауданды өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдап алу, палеткамен өлшеу

20.
Миллиметр
3.1.3.3 ** шамалар мәндерін: ұзындық (мм,см, дм, м) масса (г, кг, ц, т) көлем (сыйымдылық) (л) аудан ( см2, дм2, м2,) уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

21.
Миллиметр, сантиметр
3.1.3.3 ** шамалар мәндерін: ұзындық (мм,см, дм, м) масса (г, кг, ц, т) көлем (сыйымдылық) (л) аудан ( см2, дм2, м2,) уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

22.
Километр
3.5.1.1 2-3 амалмен орындалатын есепті кесте, сызықтықбағандық диаграмма, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу
3.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорцияның белгісіз мүшесін табуға берілген есептерді талдау және шығару

23.
Ұзындық. Есепті шығару
3.1.3.3 ** шамалар мәндерін: ұзындық (мм,см, дм, м) масса (г, кг, ц, т) көлем (сыйымдылық) (л) аудан ( см2, дм2, м2,) уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

24.
Грамм
3.1.3.3 ** шамалар мәндерін: ұзындық (мм,см, дм, м) масса (г, кг, ц, т) көлем (сыйымдылық) (л) аудан ( см2, дм2, м2,) уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

25.
Тонна
3.5.1.1 2-3 амалмен орындалатын есепті кесте, сызықтықбағандық диаграмма, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу;
3.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорцияның белгісіз мүшесін табуға берілген есептерді талдау және шығару

26.
Масса. Есептерді шығару
3.1.3.3 ** шамалар мәндерін: ұзындық (мм,см, дм, м) масса (г, кг, ц, т) көлем (сыйымдылық) (л) аудан ( см2, дм2, м2,) уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

27.
Көлемді өлшеу
3.5.1.1 2-3 амалмен орындалатын есепті кесте, сызықтықбағандық диаграмма, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу;
3.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорцияның белгісіз мүшесін табуға берілген есептерді талдау және шығару

28.
Эйлер-Венн диаграммасы
3.4.1.1 екі жиынның бірігуі мен қиылысуын Эйлер-Венн диаграммасының көмегімен көрнекі түрде кескіндеу;
3.4.1.2 сандардың жиындарын, олардың бірігуі мен қиылысуын элементтердің берілген немесе оқушылардың өздері анықтаған қасиеттері бойынша құру

29.
Жиындардың бірігуі және қиылысуы
3.4.1.2 сандардың жиындарын, олардың бірігуі мен қиылысуын элементтердің берілген немесе оқушылардың өздері анықтаған қасиеттері бойынша құру;
3.5.2.2 екі жиынның қиылысуы , екі жиынның бірігуі , бос жиын таңбаларын қолдану

30.
Талдау ағашы
3.4.4.1 мүмкіндіктер тармағы туралы түсінігі болу, күнделікті өмірде кездесетін түрлі жағдаяттар мен есеп шығаруда қолдану

31.
Заттар комбинациялары
3.4.4.1 мүмкіндіктер тармағы туралы түсінігі болу, күнделікті өмірде кездесетін түрлі жағдаяттар мен есеп шығаруда қолдану

2А бөлім - Үлес

32.
6-ға көбейту кестесі

3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

33.
6-ға көбейту кестесі. Есеп шығару

3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану
3.5.1.5 **жанама сұрақтары болатын есептерді (бірнеше бірлік артықкем,
бірнеше есе есе артық кем қатынастарымен байланысты); тік төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару
3.2.1.7 формулаларды шамалардың арасындағы өзара қатынасты орнатушы теңдік ретінде түсіну

34.
7-ге көбейту кестесі
3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану
3.5.1.2 есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

35.
7-ге көбейту кестесі. Есеп шығару
3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану;
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану
3.5.1.5 **жанама сұрақтары болатын есептерді (бірнеше бірлік артықкем,
бірнеше есе есе артық кем қатынастарымен байланысты); тік төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару
3.2.1.7 формулаларды шамалардың арасындағы өзара қатынасты орнатушы теңдік ретінде түсіну

36.
8-ге көбейту кестесі
3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

37.
8-ге көбейту кестесі. Есеп шығару
3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану
3.5.1.5 **жанама сұрақтары болатын есептерді (бірнеше бірлік артықкем,
бірнеше есе есе артық кем қатынастарымен байланысты); тік төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару
3.2.1.7 формулаларды шамалардың арасындағы өзара қатынасты орнатушы теңдік ретінде түсіну

38.
9-ға көбейту кестесі
3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

39.
9-ға көбейту кестесі. Есеп шығару
3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдану 9
3.5.1.2 ** есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы масса бір затқа жіберілген шығын, заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану
3.2.1.7 формулаларды шамалардың арасындағы өзара қатынасты орнатушы теңдік ретінде түсіну

40.
Тоқсандық жиынтық жұмыс №1
3.2.1.1 бір екі әріпі бар әріпті өрнектерді ажырату, құрастыру, жазу және оқуҰқсас жұмыстар

Бастауыш математика курсындағы құрама есептер
Математикалық есептерді шығаруды оқытудың мәселелері
Бастауыш сынып оқушыларының құрама есептерді шешу біліктерін қалыптастыру
Құрама есептерді іріктеу және оқыту әдістемесі
10 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
Есепті жазбаша шығару
Математикалық есептерді шығаруды оқытудыңмәселелері
Физиканың оқыту әдістемесі
Бастауыш сыныпта мәтіндік есептерді талдау әдістемесі
Құрама есептермен жұмыс
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы
Бухгалтерлік есептің 12 принциптері
Есеп шығаруға үйретудің жалпы мәселелері
Басқару ұйымастыру үкім шығару қызметіне қажет
Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негіздері
Құжаттарды баспаға шығару
IFRS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру