Тыныштандырушылар.

Тыныштандырушылар.
Тыныштандырушылар (толастатқыштар) қозғалмалы құралдың жүйесіндегі өзіндік зиянды тербелістерді шектеу үшін қызмет етеді. Барлық аспапта (66 сурет) қозғалмалы жүйе болпдлы 1,ол әр түрлі себептердің әсерінен тепе-теңдіктен шығуы мүмкін және салыстырмалы тербелістің қозғалмайтын бөлігіне кіреді,мысалы тұртқыда 2.Тербелістер соққының,дірілдің,үдеудің әсерінен пайда болады;өлшенген шаманың тез өзгеруінен аспаптың қозғалмалы жүйесінде өзіндік тербеліс пайда болуы мүмкін.Бұл тербелістер аспаптың көрсетілімінің бұрмалануына әкеледі,оларды қолдану қиын болады,олар аспапты жұмыс тәртібінен шығаруы мүмкін.Тыныштандырушы аспаптың қозғалмалы жүйесінде кедергі тудырады,оны игеруге жүйенің тербеліс энергиясы жұмсалады.Осы тербелістің арқасында бәсеңдейді-тыныштандырылыды.Ұқсас жұмыстар

Жылдамдықты реттегіштер
Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы
1945-1980 жылдардағы КСРО туралы ақпарат
ХІХ 60-70 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН