Ағартушылық идеяларының таралуы

Жаңартылған оқу бағдарлама (7 сынып бағдарламасы)
негізіндегі Дүние жүзі тарихы пәні бойынша
8 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Бөлімдер
Тақырыптыр
Сағат саны
Оқу мақсаттары
I тоқсан (8 сағат)
1-бөлім
Жаңа заманның басталуы
Курсқа кіріспе.
XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын бұржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды?
2
7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін жаңа заман ұғымын қолдану;
7.3.2.1 - Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың себептерін сипаттау;
7.1.1.1 - капитал, буржуазия, жұмысшы табы \пролетариат\ ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін қолдану;
7.1.2.1 - экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау

Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
1
7.4.1.1 - себеп-салдарды анықтау арқылы Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа (мануфактура, фабрика) өту процесін түсіндіру;
7.1.1.2 - мануфактура, фабрикалардың пайда болуы мен жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы арасындағы байланысты анықтау;
7.4.1.2 - Англияның әлемдік жетекші держава ретінде қалыптасуындағы өнеркәсіп төңкерісінің рөлін сипаттау;
7.4.2.2 - қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы айырмашылығын анықтау
2-бөлім
XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания
Ағылшындар
саудагерлерден Үндістан билеушілеріне қалай айналды?
2
7.2.2.1 - тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану;
7.1.1.3 - Еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай, Үндістан, Жапония);
7.3.2.6 - еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.4.1.4 - экспорт, импорт, экспансия, отарлау, фактория ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша қатынастарының дамуын түсіндіру
3-бөлім Ағартушылық идеяларының таралуы
Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық монархтардың қызметінде көрініс тапты?
1
7.2.1.1 - қоғамда дін рөлінің шектелуіне байланысты адамдар өмірінде орын алған өзгерістерді анықтау;
7.2.3.2 - Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға ықпалын анықтау

Ағартушылық идеялар американдықтарға қалай әсер етті?
1
7.3.2.7 еуропалық революциялардың солтүстікамерикалық қоғамның дамуына ықпалын сипаттау;
7.2.3.2 - Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға ықпалын анықтау;
7.3.1.1 - республикалық басқару құрылымның ерекшеліктерін анықтау
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)
1
I тоқсан бойынша оқу мақсаттары
2 -тоқсан (8 сағат)
4-бөлім
Француз бұржуазиялықреволюциясы
ның көрінісі
1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай өзгерістер орын алды?
2
7.3.2.1 - Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың себептерін сипаттау;
7.1.2.1 - экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау; 7.1.1.1 - капитал, буржуазия, жұмысшы табы \пролетариат\ ұғымдарын тарихи оқиғаны жан-жақты түсіндіру үшін қолдану

Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары әртүрлі болды?
1
7.2.2.1 - тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану;
7.2.2.2 - өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың белгілерін (неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм) анықтау;
7.3.1.1 - республикалық құрылымның ерекшеліктерін анықтау

Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау себептері неде болды?
1
7.2.2.1 - тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану;
7.3.2.4 - империалистік соғыстардың әлемдік саясаттың өзгеруіне ықпалын бағалау (Наполеон соғыстары мысалында);
7.2.3.2 - Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға ықпалын анықтау
5-бөлім
XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы
Ресей мен Британия Иранға ықпал ету үшін неге бақталас болды?
1
7.3.2.2 – XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау;
7.4.2.1 - түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру

Танзимат саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме?
1
7.4.2.1 - түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру;
7.3.2.2 - XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау

Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды?
1
7.3.2.2 - XVIII-XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)
1
II тоқсан бойынша оқу мақсаттары
3 –тоқсан (10 сағат)
6-бөлім
XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері
Англия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан империализм туралы не біле аламыз?
1
7.3.2.2 - XVIII - XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау

Неліктен апиын соғыстары осы күнге дейін қытай халқының есінде?

2
7.1.1.3 - еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің (Қытай, Үндістан, Жапония) әлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау;
7.2.1.2 - миссионерліктің міндеттерін анықтау;
7.3.2.6 - еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.4.1.4 - экспорт, импорт, экспансия, отарлау, фактория ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша қатынастарының дамуын түсіндіру
7-бөлім Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері
1848 ж. революциялар Еуропада қандай саяси идеяларды қалыптастырды?
1
7.3.2.1 - Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялар дың себептерін сипаттау;
7.1.2.1 - экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау;
7.2.3.2 - Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға ықпалын анықтау;
7.2.3.3 - К. Маркстың көзқарастарын және марксизмнің қоғамдық өмірге ықпалын түсіндіру;
7.3.2.5 - тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, ұлтшылдық ұғымдарын қолдану

Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады?
1
7.3.1.4 - әртүрлі елдердің бір уақыт кезеңіндегі тарихи оқиғаларын салыстыру арқылы ұлттық мемлекеттердің (Италия, Германия) қалыптасу маңызын анықтау;
7.3.2.5 - тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, ұлтшылдық ұғымдарын қолдану
8-бөлім
XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы
Неліктен ІІ Александр патша Халық еркі ұйымының құрбаны болды?
2
7.2.3.1 - Ресейде жаңа қоғамдық-саяси ағымдардың (халықшылдық, либерализм) пайда болу себептерін анықтау;
7.3.1.3 - тарихи оқиғаны түсіндіру үшін басыбайлы құқық, декабристер, халықшылдар, жеке террор, пролетариат диктатурасы ұғымдарын қолдану
9-бөлім
XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік
1857-1859 жылдардағы. Үндістандағы оқиғаларды XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды?
1
7.1.1.3 - Еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің (Қытай, Үндістан, Жапония) әлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау
7.3.2.6 - еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау

Әлемдік отарлау жүйесі қалай қалыптасты?
1
7.3.2.6 - еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.3.2.3 - отаршылдық экспансияның салдарын талдау арқылы XIX ғасырдағы әлемнің саяси картасындағы негізгі өзгерістерді анықтау
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)
1
III тоқсан бойынша оқу мақсаттары
4 -тоқсан (8 сағат)
10-бөлім Америка Құрама Штаттарының күшеюі
АҚШ-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді?
1
7.3.1.2 - XIX ғасырдағы Америка Құрама Штаттары территориясының кеңею үдерісін сипаттау

АҚШ-тағы құлдық қалай жойылды?
1
7.1.2.2 - трансатлантикалық құлдықтың ерекшеліктерін анықтау;
7.4.2.1 - түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін анықтау

Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?
1
7.4.1.3 - АҚШ-ғы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін анықтау;
7.3.2.6 - еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау;
7.4.2.2 - қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы айырмашылығын анықтау;
7.2.1.2 - миссионерліктің міндеттерін анықтау
11-бөлім
Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен
XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу
XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті қалай суреттейді?
1
7.2.2.2 - өнердегі негізгі стильдер мен ағымдарды (неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм) анықтау;
7.2.2.1 - тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану

Эмиль Золяның Мен айыптаймын! атты мақаласы сөз құдіретін қалай көрсетеді?
1
7.2.2.1 - тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану;
7.3.2.5 - тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, ұлтшылдық ұғымдарын қолдану
12-бөлім
Ғылыми ойдың дамуы

XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды?

2
7.2.4.1 - өзгерістер мен сабақтастықты көрсету арқылы адам мен қоғам өміріндегі ғылыми жаңалықтардың маңызын талдау;
7.2.1.1 - қоғамда дін рөлінің шектелуіне байланысты адамдар өмірінде орын алған өзгерістерді анықтау
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)
1
IV тоқсан бойынша оқу мақсаттарыҰқсас жұмыстар

Ағартушылық ғасырының мәдениеті (XVIII ғ. )
Ағартушылық дәуірі және оның ерекшеліктері
XIX ғасырының мәдениеті
Ағартушылық ғасырының мәдениеті
Рационализм ғасырының мәдениеті
Ағартушылық ғасыры және француз материализмі
Жаңа заман мәдениеті
Жаңа заман мәдениетіндегі ағартушылық
Ағартушылық ғасырының мәдениеті (XVIII ғасыр)
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру
Шоқан Уалихановтың ағартушылық идеялары.
Дулат Бабатайұлының тәлімдік-ағартушылық көзқарасы
Көгершіндердің таспа құрттары және олардың таралуы
Радионуклидтердің СИЯП аймағында таралуы
Лимфа түйінінің іріңдеп, инфекцияның айналадағы клеткаға таралуы
Ақын өлеңдері жалпы, сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес
XVIII ғасырдың Ағартушылық философтарының пікірінше қоғамдағы негізгі коллизиясы
Қазіргі заман әдебиет анталогиясындағы кванттық философия идеяларының рөлі
ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕГІ ИСЛАМНЫҢ ТАРАЛУЫ
Гиббстың микроканондық таралуы