Нұртазин –Мұқовтану ілімінің негізін қалаушы

МАЗМҰНЫКІРІСПЕ ----------------------------------------------------------------------------3-5
I ТАРАУ
Алуан қырлы әдебиетші. -----------------------------------------------------5-15
1. Талант және тағдыр.
2. Саңлақ ғалым.
II ТАРАУ
Т.Нұртазин –Мұқовтану ілімінің негізін қалаушы.--------- ----------16-41
1. Қаламгер шеберлігінің қырлары.
2. Мұқановтану мәселелері.
ҚОРЫТЫНДЫ-----------------------------------------------------------------42-43
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ