Қазақстан экономикасының нарыққа көшу жағдайындағы маркетингтің әлеуметтікэкономикалық маңызы мен атқаратын


МАЗМҰНЫ

Кіріспе 3
1. Қазақстан экономикасының нарыққа көшу жағдайындағы маркетингтің әлеуметтік-экономикалық маңызы мен атқаратын
қызметі 6
1.1. Маркетингтің даму эволюциясы және оның қазіргі заман жағдайындағы кәсіпорында алатын орны 6
1.2. Банктердің маркетингтік қызметіндегі көрсеткіштер жүйесі 20
2. Коммерциялық банктердегі маркетингтік қызметтің ұйымдастырылуы 23
2.1 Коммерциялық банктегі маркетингтің ерекшеліктері 25
2.2. Банктегі маркетингтік зерттеулер мен ақпарат 29
Қорытынды 31
Қолданылған әдебиеттер тізімі