Д. Исабеков, ОБөкей повестеріндегі стильдік ерекшеліктер

М А З М Ұ Н ЫК І Р І С П Е...................................................................................................3

І Т А Р А У
О.Бөкеев, Д.Исабеков повестеріндегі подтекст мәселесі................10

ІІ Т А Р А У
1970-80 жылдар прозасындағы трагизм сипаты
2.1 Трагедиялық образ...........................................................22
2.2 Трагедиялық сюжет..........................................................37
2.3 Трагедиялық финал..........................................................45

ІІІ Т А Р А У
Д.Исабеков, О.Бөкей повестеріндегі стильдік ерекшеліктер........50

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы......................................................................................58

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР