ІІ Банктің табыстары мен пайдасына талдау («Банк ЦентрКредит» АҚ мысалысында)


МАЗМҰНЫ:

Кіріспе...........................................................................................................................7
Бөлім-І Банктің табыстары мен олардың қалыптасу көздері.................................9
1.1 Банк табыстылығының экономикалық мәні олардың жіктелуі..................9
1.2 Банк пайдасы және оның қалыптасу көздері..............................................18
Бөлім-ІІ Банктің табыстары мен пайдасына талдау («Банк ЦентрКредит» АҚ мысалысында)
2.1 Банктің табыс көздері мен пайдасын талдау..............................................23
2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ - қаржы шаруашылық жағдайына сипаттама..36
2.3 Банктің табыстылығы мен пайдалығын талдау жасау...............................45
Бөлім-ІІІ Банк пайдасы мен табыстылығын ұлғайту жолдары.............................55
3.1 Банк пайдасын ұлғайту жолдары.................................................................55
3.2 Коммерциялық банктің табысын басқаруды жетілдірудің мәселері және
жолдары..........................................................................................................61
Қорытынды.................................................................................................................73
Пайдаланған әдебиеттер тізімі