Банк балансына қаржылық талдау жүргізудің реті және


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ …………………………………………………………………………..3
1 БАНКТІК МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ
ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ………....................................……………………..5
1.1 Коммерциялық банктегі қаржы менеджментінің экономикалық
маңызы және ролі................................................................................................ ....5
1.2 Коммерциялық банк әрекетін қаржылық талдаудың
объективті қажеттілігі.............................................................................................21
2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ҚАРЖЫСЫН БАНКТІК БАЛАНС
НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ...........................................................................................25
2.1 Банк балансына қаржылық талдау жүргізудің реті және
ұйымдастыру жүйесі..............................................................................................25
2.2 Банк балансы материалдарын банк активтерін және
пассивтерін талдауға қолдану..............................................................................29
2.3 Банк балансы негізінде банк өтімділігін талдау........................................48
3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ҚАРЖЫ МЕНЕДЖМЕНТІН
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ.........................59
3.1 Қазақстан Республикасы халқының салымдарына кепілдік беру
қорын құруды ұйымдастыру..................................................................................59
3.2 Коммерциялық банктің қаржы тұрақтылығын басқаруды
жетілдіру жолдары.................................................................................................63
ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................66
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ