Күрделі заман шындығы және СТорайғыров шығармашылығына жаңаша көзқарас

Мазмұны
Kipicпe 2
1 тарау. Замана шындығы және С. Торайғыров лирикасы 5
1.1 Ақын өлеңдерінің такырыптық-идеялық ерекшеліктері 5
1.2 Күрделі заман шындығы және С.Торайғыров шығармашылығына жаңаша көзқарас 25
ІІ mapay. C. Торайғыров өлеңдерінің тілі 32
2.1. С.Торайғыров өлеңдері тілінің әлеуметтік орта шындығымен байланыстылығы 32
2.2. С.Торайғыров өлеңдеріндегі өзге тіл сөздерінің қолданылу ерекшелігі 41
Қорытынды 45
Пайдаланылган әдебиеттер


Ұқсас жұмыстар

Торайғыров шығармалары – 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамы шындығын, ондағы жаңашыл ой-пікірдің дамуын танытатын үлкен белес
Абайтану ғылымы туралы
Сұлтанмахмұт Торайғыров - алдымен мінез
Нарманбет поэзиясындағы азаттық идеясы
ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫНДАҒЫ ШИЕЛЕНІС
М.Қалтаевтың шығармашылық мұрасы жайлы
Дәстүрлі ақындық поэзия
Абай мұрасы
Эстетикалық, әдеби ой-пікірлердің тууы, даму тарихы мен кезеңдері. Әдеби шығармашылық және әдебиет теориясының методологиясы. Қазіргі әдебиет теориясындағы ғылыми ағымдар
ЗАР ЗАМАН ӨКІЛДЕРІНІҢ АЗАТТЫҚТЫ ЖЫРЛАУЫ