Қазақстан Республикасында банктік жүйенінің қалыптастырылуы және дамуы


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ………………………………………………………………………61 ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ БАНКТЕРДІҢ РОЛІ………..8

Қазақстан Республикасында банктік жүйенінің қалыптастырылуы және дамуы………………………………………8

Банктік саланы дамыту бойынша шетелдік тәжірибе……….........122 ҚАЗАҚСТАНДА БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ДАМУЫ……............17

Банктің қаржылық жағдайын және қызметін талдау…………...17

Қызметтер түрі және олардың дамуы………………………….......423 БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРіНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ……………........49ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………… 57ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………