«Алекс» ЖШСң экономикалық қуатын талдау


User
Асхат
Мазмұны

Кіріспе

I-ТАРАУ. Лизингтің теориялық негіздері
1.1. Лизинг түсінігі, мәні мен маңызы
1.2.
Лизингтің түрлері мен жіктемелік белгілері
1.3. Лизингтік қатынастарды нормативтік құқықтық реттеу
1.4. Қазақстан
Республикасында лизингтік қатынастарды нормативтік –құқықтық реттеу

II-ТАРАУ. «Алекс» ЖШС–ң шаруашылық
қызметін және лизинг пайдалану тиімділігін талдау
2.1. Қазақстандағы лизингтің дамуының қазіргі жағдайын талдау
2.2.
«Алекс» ЖШС-ң экономикалық қуатын талдау

III -ТАРАУ.Кәсіпорынның қызметін дамытуда лизингтік жүйені пайдалануды
жетілдіру жолдары
3.1Лизингті пайдалану бойынша ұсыныстар

Қорытынды
Пайдаланған әдебиет көздері
Қ
осымшалар