Оқтың ұшу механизмі
Мазмұны
Кіріспе.............................. 4
1 Жүк қармағыш құрал-саймандар................... 5
1.1 Iлмектер..................................5 1.2 Топсалар.................................6
2 Жүк таситын және тарту құрылымдардың элементтерi..................6
2.1 Полиспасттар.........................6
2.2 Барабандар..............................6
2.3 Блоктар...................................7
3 Тежеуiштер. Жалпы талаптар......................... 8
4 Жүктi көтеру және тарту құрылымының элементтері................... 10
4.1 Жүктi көтерудiң тетiктерiнiң схемалары..............10
4.2 Оқтың ұшу өзгерісінің механизмі..........................11
5 Оқтың ұшуының есептік механизмінің мысалы................ 12
Қортынды...................................19
Пайдаланған әдебиеттер тізімі.........................20
Кіріспе
Әдiстемелiк нұсқаулар «құрылыс машиналары» пәнi курстық жұмыс бойынша студенттерге
Курстық жұмысты мақсат машиналар, олардың параметрлерi, жұмыс процесстерi жұмыс
Студенттер жұмыс уақытында курстық жұмыстың үстiнде анықтама және периодты
210х297 ммнiң ақ жазу қағаз өлшемiнде қол жазба мәтiннiң
Негiзгi мәтiн есептi - түсiнiктеме бөлiмдерге бөлектенуi керек. Бөлiмдер
Алып келетiн формулаларды хаттарда толық шифрды шешуi және бұл
Түсiнiктеме соңында тiзiммен сәйкес қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi, онда сiлтеме
Сыртқы парақ талаптарға сай рәсімделген болуы керек.
1 Жүк қармағыш құрал-саймандар
1.1 Iлмектер
Жүк көтеру машиналардың өнiмдiлiгi сол болуға қарағанда - жүк
Жүк қармағыш құрылымдарға келесi талаптар жатады: жүкке және жұмыс
Кең қолданылатын әмбебап жүк қармағыш құрал-саймандармен өте жүк таситын
Сурет 1.1 Қармау механизмі
1.2 Топсалар
Жүк көтеру машиналардағы жүк таситын iлмектерiнен басқа (3.5-шi күрiш)
2 Жүк таситын және тарту құрылымдардың элементтерi
2.1 Полиспасттар
Полиспастпен күштiң артуы үшiн жаратылатын күш беретiн полиспасттардың (арқанмен
Шапшаң полиспасттар, жүктiң үлкен орын ауыстыру жылдамдықтары айдаушы
2.2 Барабандар
Барабандар көп қабатты және бiр қабатты ораулар үшiн
Арқанның төменгi қабатында ораудың жанында биiк байланысулар пайда
Бiрiншi жiктi арқанның көп қабатты орауының жанында бұрандалы сызық
2.3 Блоктар
Арқандар үшiн блоктар құюмен, дәнекерлеумен немесе штампылау болды. Соңғы
d (0, 53 0, 56) R= d (1, 4
Блоктiң жылғасының симметриясы жазық 6дан көп емес бұрышқа
Сурет 2.1 Кран БК-1000А
3 Тежеуiштер. Жалпы талаптар
Тежеу құрылымдарының классификациясы
Жүк көтеру машиналардың тетiктерi мiндеттi түрде сенiмдi тежеу құрылымдарымен
Тоқтатуды мерзiм тетiктiң жұмысының қарқынының жоғарылатулары үшiн мейлiнше аз
Механикалық әдiспен де, электр де электр ерiксiз келтiруi бар
Олардың конструкциясынан тәуелсiз барлық тежеуiштерге келесi негiзгi талаптарды көрсетедi:
Демек, тежегiш шкив ең кiшi бұрау моментi жұмыс iстеген
Сурет 3.1 Көтергіш Кран Potain 265 J12
Сурет 3.2 Мұнаралы кран Komedian CTT
4 Жүктi көтеру және жебенiң ұшып шығуының тетiктерi
4.1 Жүктi көтерудiң тетiктерiнiң схемалары
Негізінен өрлеудің тетіктері тісті цилиндрлік немесе құрттық редуктордан
Муфтылар каталогтар мен анықтамалар арқылы таңдалады. Айналым моментінің есептеулерінен
Мемлекеттік қалалық техникалық қадағалау ережесіне сәйкес жүктің көтерілу және
Фрикциондық және жұдырықша муфтының адам көтеруге арналған тетігін
Сурет 4.1 Оқтың ұшу механизмі
4.2 Оқтың ұшу өзгерісінің механизм
Кранның бағыттық және айналмалылық өзгерісі арбаның горизонтальды немесе көлбеген
Мұнда : GГР — жүк салмағы; Gc — оқтың
Бұдан:
Сурет 4.2 Мұнаралы Крандар
5 Оқтың ұшуының есептік механизмінің мысалы
Оқтың еңкіштігі көмегімен ұшу өзгерісі механизмін есептеу. (Сурет-8.1). Жүк
Сурет 5.1. Оқ полиспастасындағы күшті анықтау схемасы.
Ең төменгі ұшуда: оқтың полиспастының еңкею бұрышы
Жүктін еселік полиспсты =2, оның кпд
Ең аз ұшқандағы оқтың проекциясының ұзындығы: горизонтальды
= Lc sin = 21 •
Оқтың төменгі шеткіден жоғарғы шеткіге орналасу уақыты t=
Төменгі шеткі және жоғарғы шеткі оқ қалпының оқ полиспастына
Оқтың төменгі шеткі орналасуына қарай
;
Оқтың жоғарғы шеткі орналасуына қарай:
Оқтың полиспастының еселігін қабылдайық , блоктың КДП
Полиспастттың барлық КДП-сын табайық: = 0,95 •
= ;
Төменгі шеткі оқтың қалпына жүгіртпелі барабанның, арқанның тармақтарынан оқтың
;
Оқтың жоғарғы шеткі қалпында:
;
Барабанға жүгіртпелі жіптің тармақтарының орташа есептік көрсеткіші:
Оқтың полиспастының жүрісі:
= 19- 13,6 = 5,4 м.
Барабанға оралатын арқанның ұзындығы:
lк = = 5,4 6 = 32,4
Барабанға жіпті ораудың орташа жылдамдығы:
;
Қозғалтқышқа керекті қуат:
Мұнда = =0,85- механизм кпд;
Р=17,5 кВт при п=950 мин-1, ротордың инерция моментімен Iр
Жіптің айырылу күшін анықтайық:
F = = 89221.8 • 5,5 =
k – беріктік қорының коэффиценті, k=5,5- орташа жұмыстың режиміне.
22.5-Г-1-Н-1568 ГОСТ 7665—80 бөлінгіштік күші 250 500 Н.
Барабан мен блоктандың диаметрі:
D = =22,5 18 = 405
d- жіптің диаметрі; е=18- машинаның типіне, жетегіне және жұмыстың
Формулаға сай барабан диаметрін есептеуге рұқсат етіледі:
Dб = 0,85D = 0,85 405=345 мм.
Dб = 360 мм деп қабылдаймыз. Барабандағы ойыстардың
Барабанның жұмы ұзындығы:
;
Барабанның айналу жиілігі:
Ұшудың беріліс кезіндегі өзгеріс механизмінің қажетті саны:
и=n/nб= 950/28,65 = 33,16.
Редуктор таңдаудағы қуатты есептеу:
Рр= kpP=1 43 = 43 кВт:
Мұнда: kp=1-коэффициент, редуктор жұмысын есептеу шарттары.
Ц2-400 редукторын таңдаймыз, ир = 32,42 беріліс
28,1 кВт жылдамжүрісті сырықта, 750 мин-1 айналымда.
Барабанның айналғандағы тура жиілігі:
Арқанның барабанға навивкасының тура жылдамдығы:
Бұл жылдамдықта стандартты жылдамдыққа қарағанда 6 % өзгеріс бар.
Оқтың төменгі шеттен жоғарғышетке ауысуының тура уақыты:
Берілгенінен көп айырмашылығы жоқ.
Қозғалтқыштың номиналды моменті:
Тном = 9550 = 9550
Қозғалтқыштың максималды статикалық моменті:
Мұнда: z=1- барабанға оралған арқанның тармақтарының саны.
Осы момент бойынша біріктіргіш муфтаны таңдаймыз.Муфтының есептік моментін табайық:
Тм = 583 • 1,4 • 1,2
Мұнда: k1=1,4- механизмнің есептеуіш дәрежесінің коэффициенті; k2=1,2- механизмнің жұмыс
Қозғалтқыштың минималды статикалық моменті:
Қозғалтқыштың орташа іске қосу моменті:
Мұнда: электроқозғалтқыштың іске қосу моментінің максималды
Втулочно-пальцевой, тежегіш шкивті және ең көп айналатын моментпен серпімді
Муфтаның инерция моенті Iм = 0,6 кг м2.
Қозғалтқыш пен муфтаның роторының инерция моменті:
= 0,312 + 0,6 = 0,912 кг
Оқтың айналу өсіне байланысты жүк пен айналмалы салмақ жүйесінің
Оқтың атылуы кезінде R = LC +r=21+2.25
Сурет 5.2. Кранның есептік схемасы
Беріліс саны:
Мұнда - оқтың шеткі еңкіштігінің бұрышы, рад:
=
Оқтың полиспастындағы максималды күш жұмсағандағы механизмнің іске қосу уақыты:
Мұнда Жетектің массасының айналу механизміне әсерін
Оқтың полиспастындағы ең аз уақытта іске қосу:
Оқтың максималды ұшуындағы тежелуінің статикалық моменті:
Қажетті тежегіш моменті:
Мұнда оқтың ұшу механизмінің тежелгендегі өзгеру коэффициенті.
ТКТ-300 құдықты тежегішті типті таңдап, D= 300 мм тежегіш
Тежегіш шкивінің диаметрі мен тежегіш моментіне құдықты тежегішті таңдап,қажетті
Максималды және минималды моменттер қозғалысы кезіндегі тежелу жалғасушылығын қадағалаймыз.
Минималды тежегіштік момент:
Оқтың полиспастына максималды күш түскендегі тежелу уақыты:
Оқтың полиспастына минималды күш түскендегі тежелу уақыты:
Іске қосу моментіндегі қозғалтқыштың дұрыстығын ексереміз:
.
Қорытынды
Жүк көтеру машиналардың өнiмдiлiгi сол болуға қарағанда - жүк
Жүк қармағыш құрылымдарға келесi талаптар жатады: жүкке және жұмыс
Полиспастпен күштiң артуы үшiн жаратылатын күш беретiн полиспасттардың (арқанмен
Мемлекеттік қалалық техникалық қадағалау ережесіне сәйкес жүктің көтерілу және
Мен осы курсттық жұмыста есептерді формулалар арқылы толық шештім
Түсiнiктеме соңында тiзiммен сәйкес қолданылатын әдебиеттiң тiзiмiн көрсеттім.
Жұмыс уақытында курстық жұмыстың үстiнде анықтама және периодты техникалық
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин: Учебник для студентов
Подъемно- транспортные машины: Учебник для студентов вузов / Под
3. Теория, конструкция и расчет стройтельных и дорожных машин:
407 с.
3