Несиенің қызметтері және оның экономикадағы маңызы


МАЗМҰНЫ

Кіріспе.................................................................................................. 2

1 тарау. Несиенің қажеттілігі және мәні...........................................
1.1. Несие қатынастарының пайда болуы және дамуы...................
1.2. Қарыз капиталынның құрылымы және қажеттілігі..................
1.3. Несиенің формалары мен түрлері..............................................
1.4. Несиенің қызметтері және оның экономикадағы маңызы......
1.5. Қарыз проценті.............................................................................
7
7
10
15
24
28
2 тарау. Несие жүйесі және оның құрылымы..................................
2.1. Несие жүйесі туралы ұғым..........................................................
2.2. Несие жүйесінің дамуы................................................................
2.3. Маманданған несие-қаржы институттары.................................
32
32
34
40

3 тарау. Кәсіпорынның несиеге қабілеттілігін талдау.....................

Қорытынды..........................................................................................
Пайдалынған әдебиеттер