Қазақстан экономикасының нарыққа көшу жағдайындағы маркетингтің әлеуметтікэкономикалық маңызы мен атқаратын


ЖОСПАР

Кіріспе
І.Қазақстан экономикасының нарыққа көшу жағдайындағы маркетингтің әлеуметтік-экономикалық маңызы мен атқаратын
қызметі
1.1Маркетингтің даму эволюциясы және оның қазіргі заман жағдайындағы кәсіпорында алатын орны

1.2 Маркетингілік қызметті ұйымдастырудың негізгі элементтері
1.3Банктердің маркетингтік қызметіндегі көрсеткіштер жүйесі
ІІ.Комерциялық банктердің маркетинг қызметінің қалыпта-суы және дамуы
2.1Коммерциялық банктердегі маркетингтік қызметтің ұйымдастырылуы

2.2«Альянс Банкінің» маркетинг кешені
2.3«Альянс Банкінің» маркетингтің ерекшеліктері
ІІІ.Қазақстан Республикасының "Альянс Банкінің" маректингтік зертеулері
3.1. Банктегі маркетингтік зерттеулер мен ақпарат
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар