ҚР Ұлттық банкінің ұйымдастырылу және функциональдық құрылымы


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 4
І. БАНК ІСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУ ТАРИХЫ 5
1. 1 Банктердің мәні, пайда болуы және қызметтері 5
1.2. Банк реформалар: артықшылықтары мен кемшіліктері 9
2. ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ – МЕМЛЕКЕТТІҢ ОРТАЛЫҚ БАНКІ 17
2.1. ҚР Ұлттық банкінің ұйымдастырылу және функциональдық құрылымы 17
2.2 ҚР Ұлттық банкінің міндеті, қызметтері мен операциялары 21
3. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕР 24
3.1. Коммерциялық банктер, олардың жіктелуі және қызметі 25
3.2 Коммерциялық банктердің операциялары 28
3.3 Банктердің активтік операциялары 31
ҚОРЫТЫНДЫ 36
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ