ҚР БАНК ЖҮЙЕСІНДЕ НЕСИЕЛІК РЕСУРСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ


Мазмұны


Кіріспе….…..……............………………………………………………………3-5

І БӨЛІМ. НЕСИЕЛІК РЕСУРСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Активті және пассивті несиелік операциялардың теориясы және несиелік ресурстар
құрылымы.....................................................................6-10
1.2. Банктік ресурстардың экономикалық мәні, оларды қалыптастыру көздері және орналастыру
жолдары..........................................................10-12
1.3. Меншікті капитал – несиелік ресурстардың басты құрамдасы
ретінде..............................................................................................................12-18
1.4. Банктің жинап алған және тартылған қаржылары........................18-24


ІІ БӨЛІМ. ҚР БАНК ЖҮЙЕСІНДЕ НЕСИЕЛІК РЕСУРСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ
2.1. «ТұранӘлемБанк» АҚ несие ресурстарын қалыптастыру және орналастыру тәжірибесін
талдау................................................................25-31
2.2. Депозиттік операциялар бойынша депозиттерді тарту мен қайтару және пайыздарды есептеу
есебі...................................................................31-35

Қорытынды.....................................................................................................36-37
Қолданылған әдебиеттер тізімі…………................…………………………38 Қосымшалар