Ауыз әдебиеті әдеби тілдің бастауы

Мазмұны

Кіріспе ....................................................................................................... 3-4
І тарау.
Ауыз әдебиеті - әдеби тілдің бастауы................................................. 5-28
ІІ тарау.
Тіл лексикасы ауыспалы категория ................................................... 29-61
Қорытынды .................................................................................................62-63
Пайдаланған әдебиеттер


Ұқсас жұмыстар

Ауыз әдебиеті - әдеби тілдің бастауы
Қазақ әдеби тілін зерттеудің теориялық негіздері
Қазақ әдебиеті тарихын дәуірлеудің ғылыми негіздері
Ауыз әдебиеті - әдеби тіл бастауы
Қазақ әдебиеті тілінің тарихы
Қазақ әдеби тілі туралы
Тілімізде қазақ диалектологиясының тарихы
XIX г. 60-70-жылдарына дейінгі қазақ әдеби тілі және оны танытатын үлгілер
Балалар әдебиеті арқылы бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту
Сөз мәдениеті