Нарықтық жағдайдағы тұтыну несиесін ұсынудың


Жоспар

Кіріспе...................................................................................3

1. Түтыну несиесінің классификациясы.....................................6
2. Түтыну несиесін ұсыну түрлері............................................7
3. Несиелік карточкалар түрлері..............................................12
4. Түлыну несиесін реттеу эдістері..........................................19
5. Нарықтық жағдайдағы тұтыну несиесін ұсынудың
жетілдіру жолдары..........................................................22

Қорытынды............................................................................25
Қолданылған эдебиеттер