Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәртебесі және ұйымдастырылу құрылымы


ЖОСПАР
Кіріспе 1
1-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәртебесі және ұйымдастырылу құрылымы 3
1.1. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәртебесі 3
1.2. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің өз қаражаты және табысын бөлу 7
1.3. Қазақстан Ұлттық Банкінің құрылымы мен органдары 8
2-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің міндеттері мен функциялары 12
2.2. Қазақстан Ұлттық банкінің функциясы, өкілеттігі және құқықтары 13
3-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық банк қызметінің негізгі бағыттары 17
3.1.Ақша-несие саясатының мазмұны мен негізгі бағыттары 18
3.2. Ақша-несие реттеуінің құралдары 20
Қорытынды 26
Қолданылған әдебиеттер тізімі