БАНКАРАЛЫҚ АҚША АУДАРЫМДАР ЖҮЙЕСІ (БААЖ) АРҚЫЛЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ


ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. БАНКАРАЛЫҚ КОРРЕСПОНДЕНТТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІ 4
2. БАНКАРАЛЫҚ АҚША АУДАРЫМДАР ЖҮЙЕСІ (БААЖ) АРҚЫЛЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ 18
3. БАНКАРАЛЫҚ КЛИРИНГ ЕСЕБІ 23
4. ЭЛЕКТРОНДЫ АУДАРЫМДАРДЫҢ БАНКАРАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ МӘНІ 26
ҚОРЫТЫНДЫ 34
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР