Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізетін ақшакредит саясаты


МАЗМҰНЫ

Кіріспе 3
1-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 6
1.1. Жалпы сипаттама 6
2-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізетін ақша-кредит саясаты 12
2.1. Ақша айналысын басқару 12
2.2. Ақша-кредит саясатының құралдары 16
Қорытынды 29
Пайдаланылған әдебиет тізімі