ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕНІҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ РОЛІ


Жоспар
Жоспар 1
Кіріспе 2
І-бөлім ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕ 4
1.1 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ 4
1.2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕНІҢ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ РОЛІ 8
1.3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕНІҢ РЕФОРМАЛАНУЫ 12
ІІ-бөлім. БАНКТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ФОРМАЛАРЫ 21
2.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 21
2.2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕР 25
ҚОРЫТЫНДЫ 28
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ