Банктік шот туралы түсінік, оны ашу, жүргізу және тәртібі


ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ.........................................................................................................

1. Банктік шот туралы түсінік, оны ашу, жүргізу және тәртібі..............
2. Есеп айырысу операциялары және олардың жіктелуі.........................
3. Төлем тапсырмасымен есеп айырысу есебі..........................................
4. Төлем талап-тапсырмасымен есеп айырысу есебі................................
5. Инкассолық өкімдермен есеп айырысу есебі........................................
6. Чектермен есеп айырысу есебі................................................................
7. Есеп айырысудың аккредитивтік нысаны.
8. Вексельдермен операциялар есебі..........................................................
9. Банктік карточкалармен есеп айырысу
есебі...................................................................................................................
Қосымшалар..................................................................................................

ҚОРЫТЫНДЫ..............................................................................................
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР