Коммерциялық банктің стратегиясы мен тактикасы ретінде несие саясатының мақсаты және оны анықтайтын


Мазмұны


Кіріспе....................................................................................................... 3

1 Коммерциялық банктердiң несие саясатының теориялық негіздері………………………………………………………………………. 4
1.1 Несие саясаты: мәні, функциясы мен ролі...................................... 4
1.2 Коммерциялық банктің стратегиясы мен тактикасы ретінде несие саясатының мақсаты және оны анықтайтын
факторлар................................ 8

2 Несие саясатының принциптері………………………………… 12
2.1 Несие саясатын оңтайландырудың принциптері
мен критерийлері……………………………………………………………… 12
2.2 Банктің несие саясатының түрлері..............................................… 14

3 ҚР екінші деңгейлі банктерінің ішкі несие саясатын жүзеге асырудың практикалық аспектілері............................................………… 18

3.1 Банкке несие беру процесін ұйымдастырудың тәртібі................. 18
3.2 Коммерциялық банктің ішкі несие саясатын қалыптастыру мен жүзеге асыруды жетілдіру
жолдары................................................................ 22

Қорытындылар…………………......................................................... 28
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі