АСТАНА ҚАЛАЛЫҚ ФИЛИАЛЫ ААҚ «Халық Банкінің» БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ДАМУ


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................................................................3

1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1Коммерциялық банктердің құрылымы және заңдық ұйымдасуы.................6
1.2Коммерциялық банктердің дәстүрлі және дәстүрлі емес қызмет
көрсетулері.............................................................................................................15

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ
БАНКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕРІН ТАЛДАУ
2.1 Астана қалалалық филиалы ААҚ «Халық Банк» қызмет көрсетулерін
талдау.....................………………………………………….................................28
2.2 Астана қалалаық филиалы ААҚ «Халық Банк» қаржылық жағдайын
талдау......................................................................................................................35

3 АСТАНА ҚАЛАЛЫҚ ФИЛИАЛЫ ААҚ «Халық Банкінің» БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ДАМУ
БОЛАШАҒЫ...........................................................37

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................40
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТЕР ТІЗІМІ