Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның дамуы


Ж О С П А Р

Кіріспе 2
1. Несие ұғымы және экономикалық мәні 3
1.1. Несие, мәні және қажеттігі 3
1.2. Несиенің қызметтері. 5
1.3. Несиенің негізгі формалары және олардың жіктелуі 6
ІІ тарау. Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі және оның дамуы 16
2.1. Несие жүйесінің жалпы сипаттамасы мен құрылымы 16
2.2. ҚР банк жүйесі 18
2.3. Банктердің мәні және қызметтері 19
2.4 Банктердің экономиканы тұрақтандырудағы ролі 25
Қорытынды 29
Қолданылған әдебиеттер