ҚАЗАҚСТАНДА ЛИЗИНГТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУЫН «АТФ ЛИЗИНГ» ФИРМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ


Мазмұны

КІРІСПЕ 2

I. ЛИЗИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ .4

1.1. Лизингтің мәні, маңызы және қалыптасуы мен даму тарихы ...4

1.2. Лизинг операцияларының түрлері................................................6

1.3. Қазақстандағы лизингтік қатынастардың пайда болуы............12

II. ҚАЗАҚСТАНДА ЛИЗИНГТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУЫН «АТФ ЛИЗИНГ» ФИРМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ ..16

2.1. Лизингтік төлемдерді есептеу шарттары ....................................16


2.2. «АТФ Лизинг» АҚ лизингтік операцияларын талдау 19


2.3. «АТФ Лизинг» технико-экономикалық көрсеткіші...................26

III. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУДА ЛИЗИНГТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ...........................................................................................30

3.1. Қазақстандағы лизингтік қатынастар механизмін жетілдіру................................................................................................30

Қорытынды 37

Қолданылған әдебиеттер көздері