Абай және аударма өнеріндегі рухани үрдіс ( АСПушкиннің “ Евгений Онегин ” романының Абай нұсқасы)

М А З М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ ------------------------------------------------------------------------------- 3

І. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПУШКИНТАНУ ІЛІМІНІҢ ТУУЫ, ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ АУДАРМА.
Көркем аударма бастаулары (А.С.Пушкиннің “ Капитан қызы ” повесінің қазақша нұсқалары бойынша)-------------------------------- 16
Абай және аударма өнеріндегі рухани үрдіс ( А.С.Пушкиннің “ Евгений Онегин ” романының Абай нұсқасы)------------------------ 36
Эпикалық шығарма және аударма ( А.С.Пушкиннің “ Евгений Онегин ”романының екінші қазақша нұсқасы )

ІІ. АУДАРМА ӨНЕРІ ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК – ЭСТЕТИКАЛЫҚ, ШЕБЕРЛІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ.
2.1. Аудармадағы ұлттық болмыс және шеберлік сипаттары
( А.С.Пушкиннің “ Дубровский ” повесінің қазақша нұсқасы )------------ 66
2.2. А.С.Пушкиннің шағын эпикалық шығармалары және оның қазақша нұсқасы ( “ Боран ” әңгімесі негізінде
)----------------------------------------- 79

ІІІ. ШӘКӘРІМ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ӘДЕБИЕТІ.
3.1. Көркем аударма және әдеби байланыстың кейбір мәселелері------- 94
3.2. “ Алты топтамаға ” енген аудармалар жайында------------------------- 117

ҚОРЫТЫНДЫ ---------------------------------------------------------------------- 132
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР


Ұқсас жұмыстар

Абай және аударма өнеріндегі рухани үрдіс
Аударма өнері және көркемдік – эстетикалық, шеберлік проблемалары
Шериаздан елеукеновтің «абай жолы» романына қосқан ой - пікірі
Қазақ әдебиетінде аударманың қалыптасуы
Орыс әдеби тілінің негізін салу Пушкиннің үлесіне тиді
Шығыс жұлдыздарының шығармаларын қазақ тіліне аудару тарихы
Орыс және батыс классиктерінің шығармалары Ілияс аудармасында
ХАКІМ АБАЙДЫҢ ҒИБРАТЫ (БЕЛГІБАЙ ШАЛАБАЕВ ХАКІМНІҢ ҒАҚЛИЯСЫ МЕН ПУШКИН ЖӘНЕ АБАЙДЫҢ ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ РОМАНЫ ХАҚЫНДА)
Абай мен Пушкин шығармаларындағы үндестік
ХАКІМ АБАЙДЫҢ ҒИБРАТЫ