Бюджет кірістерінің қалыптастыруындағы жер салығының рөлі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ........................................................................................................................5

1 ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Салықтардың экономикалық мәні…………..............………………………….7
1.2 Жерді пайдаланудың экономикалық негіздері……………………….............13
1.3 Жер қатынастарын реттеу заң шығару базасы……………………….............22

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕР
САЛЫҒЫНЫҢ РӨЛІ МЕН ОНЫ ӨНДІРУ МЕХАНИЗМІ
2.1 Жерге салық салу механизмі..............................................................................27
2.2 Шаруақожалықтарына салық салу.....................................................................36
2.3 Жер қатынастарын экономикалық тұрғыдан бағалау......................................44
2.4 Бюджет кірістерінің қалыптастыруындағы жер салығының рөлі.................48

3 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕР РЕСУРСТАРЫНА САЛЫНАТЫН
САЛЫҚ ПЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ...........................................51

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................57

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................................60

ҚОСЫМШАЛАРСкачать работуСкачать работу