Салықтық бақылаудың жетілдірілу мәселелері мен оларды шешудің кейбір жолдары

Мазмұны
Кіріспе 2
I Бөлім. Салықтық бақылау, оның экономикалық мәні 5
және мазмұнының жалпы сипаттамасы 5
1.2 Салықтық бақылаудың нысандары мен түрлері 12
1.3 Салықтық бақылаудың жетілдірілуіндегі автоматтандырылудың рөлі 19
II Бөлім. Қазақстан Республикасындағы салықтық 31
бақылаудың жағдайын талдау 31
2.1 Салықтық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу 31
2.2 Салықтық бақылаудың жетілдірілуін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді талдау 41
III Бөлім. Салықтық бақылаудың жетілдірілу мәселелері мен оларды шешудің кейбір жолдары 49
3.1 Салық төлеушілерді таңдаудағы статистикалық әдістерді қолдану қажеттігі 49
3.2 Салықтық бақылаудың басқа мәселелері мен оларды шешудің кейбір жолдары 51
3.2.1 Салықтық бақылаудың қарапайым мәселелері 51
3.2.2 Оффшорлық аймақтардың заңсыз қолданылу мәселесі 53
3.2.3 Салық төлеушілермен келтірілген фирмаларды пайдалану мәселесі 55
Қорытынды 57
Пайдаланылған әдебиеттер тізіміСкачать работуСкачать работу