Мұрағат құжаттарын компьютерге енгізудің қазіргі мәселесі


Электронды құжаттар және мұрағаттар


МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ....................................................................................................................... 3

1 Электронды құжаттардың пайда болуы
1.1 Машинада оқылатын құжаттардың пайда болу тарихынан .........................11
1.2 Мұрағат құжаттарын компьютерге енгізудің қазіргі мәселесі .................... 19

2 Электронды құжаттарды пайдалану тәсілдері
2.1 Автоматтандырылған мұрағаттық технологияға арналған ҒАА
құру және оның ерекшеліктері ............................................................................. 27
2.2 Автоматтандырылған ақпараттық іздестіру жүйелерін құру
(АИПС тарихынан, қолданылуы, функция, пайдасы) ......................................... 38
2.3 Электрондық құжаттар және олардың сақталуын қамтамасыз
ету проблемалары .................................................................................................... 41
Қорытынды ............................................................................................................. 51
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ............................................................................... 57
Қосымша